Umlčení zpravodajského webu “zvedavec.org”

4.5
(57)

Aktualizace!! Zvědavec je funkční na nové adrese: https://www.zvedavec.news/

Dne 25. února 1948 2022 byl ve spolupráci se státní mocí umlčen zpravodajský web “zvedavec.org”.

Zvědavec byl česko-kanadský publicistický webzine zabývající se převážně mezinárodní politikou a společensko-politickými otázkami. Zvědavce založil v září 1999 československý emigrant Vladimír Stwora, který žije střídavě v kanadské Mississauge a v Chýni u Prahy.

Web byl umlčen pravděpodobně společností Wedos, protože je nepřístupný i po statickém nastavení DNS záznamu v PC

DNS údaje:

  • 31.31.73.62    zvedavec.org     www.zvedavec.org

Důvodem umlčení webu byl fakt, že přinášel zprávy a názory nikoliv podle vidění mainstreamu a tzv. “lepšolidí”.


Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

HLAVA DRUHÁ LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

Oddíl druhý Politická práva

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

5/5 - (1 vote)

Souhlasíte s článkem?

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Vote count: 57

Zatím nehodnoceno, budete prvním