Válečné přípravy v souvislostech

Vojna sa dá vopred prepočítať

Nemecko, 14.máj 2021 (AM) – Počítače umožňujú čoraz presnejšie určiť pravdepodobnosť výsledkov ozbrojených zrážok. Analyzujú sa pri tom aj také údaje ako je cena potravín, stav okolia i nálady v sociálnych sieťach, uviedol v októbri 2018 nemecký list Sueddeutsche Zeitung.

Kolektív nórskych vedcov dal v júni 2018 do prevádzky systém pod názvom Violence Early Warning System (Systém včasného varovania o nasadení sily) so skratkou ViEWS. „Založený je na algoritme, ktorý analyzuje analogické prípady z minulosti a umožňuje vytvoriť predpoveď na základe aktuálnych údajov zo súčasnosti,“ uvádza Sueddeutsche Zeitung.

Vedci sa týmto výskumom najskôr sústredili na africký kontinent. Podľa autora článku Karla Urbana v období roku 2018 boli najvýbušnejšími regiónmi Afriky Kongo a Nigéria. „Naša analýza ukázala, že osnova najväčších konfliktov v Afrike sa pomaly mení na úžasne hroznú,“ hovorí vedúci tímu nórskych vedcov.

Autor článku tvrdí, že „medzinárodná politika sa už dávno zakladá na analýze expertov, ktorí sa špecializujú na štúdium konkrétneho regiónu“.

„Ak politici chcú prijímať efektívne riešenia, musia mať vedecké predpovede.“ Novinkou sú pri tom technické možnosti. Všetky údaje o regióne, ktoré ovplyvňujú jeho sociálnu stabilitu, sa dajú analyzovať pomocou špeciálnych algoritmov: od cien potravín a ekologických katastrof do etnických konfliktov, ktoré sú odrazené v médiách.

„Nemalú úlohu pri tom zohrávajú sociálne siete, v ktorých ľudia vyjadrujú svoj názor na problémy, prezentujú svoju nespokojnosť s úradmi. Sociálne predpovede po „arabskej jari“, ktoré boli urobené na základe štúdia Facebooku a Twitteru, dosahujú čoraz väčší význam,“ hovorí sa v článku.

V roku 2012 sa profesor Dirk Helbing z vysokej polytechnickej školy v Zurichu pokúsil s pomocou superrýchleho počítača a projektu FuturICT zlúčiť údaje, ktoré k nemu plynuli z celého sveta. Lenže FuturICT neuspel pri uchádzaní sa o financovanie zo zdrojov EÚ, poznamenáva autor článku.

Národná americká služba progresívnych štúdií v oblasti rozviedky (IARPA) „oficiálne organizuje konkurzy, počas ktorých sa vedcom navrhuje maximálne presne predpovedať udalosti svetových dejín,“ hovorí autor materiálu.

Lenže niektorí „varujú, že predpovede sociálnych udalostí – takých, ako demonštrácie alebo protestné akcie s použitím sily – sa môžu dostať do „nesprávnych“ rúk a môžu byť zneužité proti spoločnosti“.

„Záujem politikov o sociálne predpovede neustále rastie, predovšetkým je to spojené so želaním v pravý čas reagovať na množiace sa krízy v rôznych regiónoch. Podľa niektorých správ nemecký Bundeswehr chce vytvoriť „ústredie na včasné rozpoznávanie kríz“, ktoré by dokázalo zavčasu zistiť potenciál nepokojov, nebezpečných konfliktov, ale aj nedostatok zdrojov,“ hovorí sa v článku.

Originál tohto článku bol uverejnený pred necelými tromi rokmi, čo dnešnému čitateľovi poskytuje nadhľad, aby si sám odpovedal na otázku: Vidím a či nevidím, že náš svet sa riadi aj podľa takýchto predpovedí?

Vladimír Mikunda