TopZahraničí

Volební podvody v USA – oficiální zprávy

Jde o čtyři zprávy na téma prohlášení, které učinil později zastřelený diktátor Anastasio Somoza Debayle v novinách Guardian 17. 6. 1971: „Indeed, you won the elections, but I won the count.. Vy jste vyhráli volby, ale já jsem vyhrál sčítání hlasů.“ – což nemohla západní propaganda potřebovat.

Proto se od tohoto data začal tento citát připisovat největšímu nepříteli těchto podvodníků, J. V. Stalinovi. Předtím to o něm nikdo nikdy neřekl. Odkazují se sice na knihu, kterou napsal ukrajinský trockista Бори́с Гео́ргиевич Бажа́нов zběhlý za pomoci Angličanů ze SSSR, ovšem necitují 1. vyd. z r. 1930, ale až pamflet připravený ve spolupráci se záp. rozvědkou vyd. 1992; navíc údajný Stalinův výrok by se týkal úplně jiné situace. A nenapíšou, že první známý výrok na toto thema pochází ze samého srdce jejich „demokracie“; pronesl jej franc. první president Napoleon III., New York Times 26. 5. 1880: „Nezáleží mi na tom, kdo dává hlasy, za předpokladu, že já je smím sečítat.“ Ovšem takových výroků bylo mnoho. Např. už kresba Thomase Nasta ze 7. 10. 1871; román Strýček Henry. George Creel, 1922; z nových např. hra Jumpers od Toma Stopparda, 1972. To, že volební podvody jsou běžné a neoddělitelně patří ke hře na demokracii, lid sice neví, ale je to známo každému soudci v USA až po Nejvyšší soud. Proto snaha presidenta Trumpa dovolávat se v těchto věcech spravedlnosti u soudů byla marná až směšná; tato hra na demokracii zásadně nesmí být nijak narušena.

  1. Bylo to 24. října 2016, bylo to vystoupení (text, video), díky kterému se Trump stal presidentem – a kde předpověděl hrozící nebezpečí, je to video, které je na celém Západě postupně vyhledáváno a mazáno, a byla to řeč, která platí i dnes v roce 2021 stejně, jako platila tehdy. Ale až teď to přišlo v míře doslova strašlivé.
  2. První zpráva o útoku zločinců byla předložena 2. 12. 2020 (text, video) – „This may be the most important speech I’ve ever made.“ Je už mediálně normální, že tento „nejdůležitější“ projev je v češtině k disposici jen „ve zkráceném překladu“, pár odstavců. A je pro (inter)nacionálně socialistické západní totalitní režimy normální, že všechna jejich hlavní média tuto oficiální zprávu potlačila.
  3. Druhá zpráva byla předložena 22. 12. 2020 (text). Tuto zprávu již česká korporátní média přinesla, ale jen v angličtině. Česky ji jako dokument otisklo jen alternativní kontrarevoluční médium Protiproud.
  4. A doplňujeme dopis, který pan president Trump Bidenovi přenechal, když se tento usadil v Bílém domě.