Válečné přípravy v souvislostech

Vstup Ukrajiny do NATO rovná se velká válka!

Ivo Šebestík míní, že pokusy učinit Ukrajinu členem Severoamerické alinace jsou recept na velkou válku.

Krajně neodpovědné osoby beze stopy soudnosti, které doporučují Západem všestranně manipulovanému nešťastnému Kyjevu, aby vtáhnul už nyní takřka zničenou Ukrajinu do Severoatlantické aliance, by měly být okamžitě postaveny před soud a potrestány, neboť se nedopouštějí ničeho menšího než snahy o rozpoutání jaderné války, což se rovná vymazání civilizace na velkém kusu planety, možná na celé. Existuje vůbec trest za takový zločin?!

Ernest Hemingway, který měl zkušenost z obou světových válek, napsal, že „jedinou cestou jak porazit to vraždění, kterým je válka, je ukázat špinavé machinace, které ji dělají, a zločince a svině, které si od ní něco slibují a idiotskou cestu, kterou sledují tak, že čestný člověk jí nebude důvěřovat, jak by nedůvěřoval špinavému kšeftu a odmítal být jím zotročen.“ [1] Údajně je Hemingway také autorem velmi rozumného doporučení směrem k občanům každé země, jejíž vůdcové motivovaní svými zištnými sobeckými a ničím neospravedlnitelnými zájmy připravují válku, a tím i krveprolití pro své vlastní občany. Hemingway doporučoval – tlumočeno korektně v duchu naší ultrafalešné názorově vypreparované doby – dát tyto potenciální zločince zavčas jaksi stranou. Velice rozumný návrh. Kdyby se jím občané řídili, mohl být na světě už dávno klid.

Nejkratší cesta k válce v Evropě

Kdyby NATO otevřelo náruč Ukrajině ke vstupu do této aliance – což věřme, že z pudu sebezáchovy neudělá – tak by byla Moskva nucena obsadit Ukrajinu vojensky obdobně, jako si vzala zpět v naivní víře ve věčnost Sovětského svazu nešťastným Chruščovem darovaný Krym. Nástupci ukrajinských banderovců totiž připravovali předání Krymu Spojeným státům, které zde – doslova v předsíni Ruska – hodlaly vybudovat jednak obří vojenskou základnu namířenou proti Rusku, a také na Krymu zřídit základnu námořní, a takto se dostat do Černého moře a Rusko smrtelně ohrozit. Pochopitelně, kde by byli Američané, tam by nemohli být Rusové, pro které je černomořský přístav rovněž jednou z bezpečnostních priorit.

Každý ruský prezident by musel v případě Krymu reagovat úplně stejně, jako to udělal Vladimir Putin. Krym představuje místo, odkud mohly Spojené státy vést ránu dýkou přímo na srdce Ruské federace. Jen naprostý šílenec v čele ruského státu (nebo loutka dosazená Bílým domem a jím vedená na provázcích) by ponechal Krym k obsazení americkými vojenskými silami. Tak šílený skutek by se rovnal vlastizradě a vlastizrada šibenici.

Pokud si toho nejsou někteří s Bílým domem kolaborující jedinci vědomi, pak by měli co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc a nechat si prohlédnout dutinu lebeční, jestli se v ní snad přece jenom někde v rohu nenajde aspoň jedna jediná zapomenutá mozková buňka, z níž by se dala vykřesat byť jen úplně malá zanedbatelná jiskřička soudnosti.

I kdyby se snad podařilo konflikt mezi NATO a Ruskem lokalizovat pouze na ukrajinské území, a takto je proměnit v měsíční krajinu, a i kdyby válka zůstala omezena na konvenční prostředky (velmi nepravděpodobné), i tak by se nepochybně dotkla střední Evropy. Přinejmenším Polska Slovenska, České republiky a Maďarska. Ukrajina opravdu není tak daleko, stačí se podívat na mapu. Před rozpadem Československa to byl náš sousední stát.

Pochopitelně obsazení Ukrajiny by bylo pro Rusko až krajním řešením. Před ním by se nabízela řešení jiná. Například politický převrat, který by v Kyjevě odstavil od moci protiruské nacionalisty, zkorumpované oligarchy a kolaboranty s Washingtonem. Vstříc hrozbě válečného konfliktu s Ruskem by mohlo dojít k občanské válce a následně k rozpadu Ukrajiny. Ukrajinské obyvatelstvo není jednoznačně protiruské. Ukrajina jako člen NATO a hostitel nepřátelských sil by byla ze strany Moskvy chápána jako nepřátelský stát, se kterým by Rusko přerušilo veškeré bilaterální vztahy. Západ by Ukrajině obchodní výpadky ze strany Ruska nevynahradil a země by se propadla do ještě hlubší krize, než ve které je dlouhodobě nyní. Postihla by ji miliónová emigrace směřující především do Ruska. Zkrátka a dobře, pro Ukrajinu v NATO neexistuje ani jedna jediná příznivá vyhlídka, jen nejrůznější typy katastrof. O tom, že by Ukrajina byla okamžitě přetvořena v obří vojenskou základnu NATO (a kolonii Polska), není pochyb. Důvod je prostý. Pro Washington by byl zisk ukrajinského území něco jako dát Moskvě šach. Moskva by byla donucena zasáhnout Washington jinde a jinak, nicméně stejně tvrdě. Takže válka by nakonec mohla vypuknout i jiným způsobem.

Kdo nechápe, co by pro bezpečí Ruska představovalo rozmístění nových vojenských základen NATO na Ukrajině (hlavní cíl), nechť si vzpomene na zuřivou reakci Washingtonu vůči promoskevsky orientované Kubě Fidela Castra. Rozmístit americké jaderné i konvenční zbraně na Ukrajině je úplně totéž, jak by Rusko rozmístilo ty své v Mexiku. Toto je stoprocentně platná analogie. Je opravdu ruská reakce na Ukrajinu v NATO tak nepochopitelná?

Jen poznámka na okraj

A propos, když jsme u hrozícího konfliktu mezi NATO (USA) a Ruskem, který by se za jistých okolností mohl odehrát na geograficky nedalekém území, přivádí nás to k zamyšlení nad osudem střední Evropy, konkrétně České republiky a Slovenska, v případě, že by se nebezpečným šílencům skutečně podařilo rozpoutat světovou válku. Pro konflikt mezi Západem a Ruskem nemůže být příhodnějšího bojiště nad země české a Slovensko. O tom, že by v takovém případě NATO tato území obětovalo, nemůže být pochyb. Role oběti není českému národu cizí. A to v roce 1938 mělo tehdejší Československo ještě armádu schopnou obrany státu, včetně početných záloh.

Válka mezi Ukrajinou a Ruskem není ani zdaleka válkou všech obyvatel Ukrajiny

Na Ukrajině žije na osm miliónů ruskojazyčných obyvatel. Válka na Ukrajině by nebyla jejich válka a velká část tohoto obyvatelstva by zřejmě hledala azyl v Rusku. Další ukrajinští Rusové, ale i mnozí Ukrajinci (ani jejich to nebude válka), by ze spálené země prchali právě do střední Evropy. Pokud přejí čeští kolaboranti s Bílý domem a americkým ropným a vojensko-průmyslovým komplexem Ukrajině zkázu, pak by měli být připraveni na to, že také české země zaplaví nejspíš několik set tisíc Ukrajinců prchajících před západním dobrodiním, které si z této nešťastné země, jež mohla být bohatou kvetoucí zahradou, udělalo beranidlo na brány Moskvy.

Naštěstí na rozdíl od šílenců rozesetých po celé Evropě – a také pomatenců českých – si jsou hlavní velitelství NATO, a zejména Bílý dům a Pentagon, vědomy možností vlastních, stejně jako sil ruských, takže k velké válce, ve které by se NATO angažovalo více než exhibicionistickou vojenskou přítomností v Černém moři a na západní hranici Ukrajiny (údajně tam už američtí vojáci proudí přes Slovensko) snad nedojde. Nicméně, chyba se může stát a konflikt rozhořet. V Kyjevě ovládá politiku země hodně krajně neodpovědných lidí a na válku s Ruskem se těší podobně neodpovědní lidé i v Polsku. Pokud se šílenství koncentruje v takové míře, jako je tomu v posledních cca deseti letech na Západě, pak s určitostí není možné vyloučit vůbec nic. Ti, kteří řídí osudy Západu, nemají ani zdaleka formát státníků. O jejich rozhodnutích rozhoduje nikým nevolený kapitál.

Ještě jedna poznámka na okraj

Severoatlantická aliance s nepochopitelným cynismem provokuje Rusko mohutným vojenským cvičením naplánovaným k datu nejhroznějšího výročí v dějinách Ruska, napadení SSSR nacistickým Německem v červnu 1941. Je to od Američanů podobně „duchaplný vtip“, jako když hon na teroristu Bin Ládina pojmenovali po úctyhodném apačském náčelníkovi jménem Geronimo. Lepší přihlášku k rasismu si Pentagon nemohl podat. Ale také Němci disponovali idiotským smyslem pro „humor“, když nad brány koncentračních táborů nechali napsat, že „práce osvobozuje“. Sprostota a hlupství zažívají na Západě obdivuhodnou renesanci.

Pokus o proměnu Ukrajiny v nepřátelské nástupiště proti Rusku

Ukrajina představuje pro Rusko nesmírně důležité teritorium. Stalin na konci války věděl, že ihned po ní vypukne nepřátelství s bývalými západními spojenci. Obehnal tedy území SSSR pásem vazalských států včetně Československa, což nebylo pro nás právě nejšťastnější rozhodnutí. Současné Rusko tento ochranný pás už dávno nemá, a nemá ani bývalé svazové republiky SSSR. Jen některé z nich udržují s Ruskem nadstandardní vztahy nebo alespoň vyvážené se vztahy se Západem. USA se svými západními vazaly se tlačí na Rusko ze všech stran a jejich úmysly jsou transparentně nepřátelské. Opět detail, jehož si snaživí čeští pečovatelé o zisky západního vojensko-průmyslového kolosu úmyslně nevšimli.

Ukrajina je celá staletí vtahována Polskem (a Vatikánem) do západního „latinského“ a katolického prostoru, což vedlo k četným válkám s Ruskem a současné postavení nešťastné a opět cynicky zneužívané Ukrajiny je v podstatě jen pokračováním tohoto přetváření Ukrajiny v nepřátelský nástupní prostor vůči Rusku s cílem Rusko donutit přijmout diktát západního kapitálu, a tím získat na Západě oblibu.  Rusko se brání a jen nejhloupější z nejhloupějších exemplářů lidského pokolení, nebo skuteční nepřátelé lidstva tomu nechtějí porozumět a tlačí Rusko ke stále novým a novým sebeobranným krokům, zatímco Moskva by nesporně dala přednost mírové spolupráci při zachování ruského práva na vlastní bezpečí a plnou nezávislost. Spojené státy, jako odcházející hegemon, se nehodlají smířit s tím, že by Američané měli změnit mentalitu zrozenou v čase dobývání území na indiánech a začít jednat s ostatními národy na bázi rovnosti a vzájemného respektu. Toto nedobrovolné americké „odcházení“ od koňského sedla, koltů, pěstí a lasa (základy americké kultury a politiky) může světu přinést ne potoky, ale celé řeky krve.

Musí to být ale nakonec (alespoň v této chvíli) Bílý dům, který, ač by si velice přál dostat Moskvu na kolena, nakonec zatáhne za brzdu. Naštěstí se dolaroví multimiliardáři strašně bojí o své bezpečí, a tak dobře vědí, že skutečná velká válka, dokonce jaderná, by je připravila o jejich nejoblíbenější hračku, kterou se ke škodě lidstva stala planeta Země. Ještě se Muskovi nepodařilo vybudovat na Marsu náhradní domov pro multimiliardáře, kteří by se tam ještě krátce před zničením Země mohli přestěhovat. Až budou mít na Marsu domeček, může být spuštěna jaderná válka. Dříve ne!

[1] Ernest Hemingway: „The only way to combat the murder that is war is to show the dirty combinations that make it and the criminals and swine that hope for it and the idiotic way they run it when they get it so that an honest man will distrust it as he would distrust a racket and refuse to be enslaved into it.“

Zdroj