Svět podle lepšolidí

Vymývání mozků je účinné

Jindřich Kulhavý: O účinnosti školní indoktrinace jsme se přesvědčili vyhlášením výsledků studentských voleb. Tato akce na středních školách prováděná před volbami je velmi sporná. Dotazování se žáků a studentů na jejich názor na to, komu by dali svůj hlas, kdyby byli voliči, může být bráno jako ovlivňování budoucích voleb, zároveň to ukazuje, kterým směrem jsou pedagogy a působením neziskových společností směrováni.

Jak víme, právě mládež je nejjednodušeji ovlivnitelná skupina obyvatelstva, zároveň má jaksi ve svém kismetu stavit se proti názorům rodičů. Školy jsou natolik důležitým faktorem v utváření budoucích názorů, že při nepříliš silném, ovšem o to více systematickém tlaku lze tyto mladé lidi snadno přenastavit dle představ těch, kteří ve školách vládnou. I proto jsou dlouhodobě v těchto zařízeních aktivní politické neziskovky, z nichž nejvýraznější jsou Člověk v tísni, a také se do škol postupně dostávají různí ekoaktivisté. Ti na rozdíl od skutečné reality podprahově i natvrdo mládež indoktrinují a ideologicky zpracovávají. To vše za přispění pedagogů, kteří často místo učení napomáhají oblbování studentů. Některé školské ústavy jsou v tom aktivní hodně, jiné se věnují spíše vzdělání. Většinou záleží na orientaci ředitele a učitelského sboru.

Prosazovaní liberalismu a eurosocialismu na školách se i tentokrát projevilo ve studentských volbách. V nich zvítězili Piráti a STAN těsně před Spolu a daleko za nimi skončilo třetí ANO. Je tedy evidentní, jak by si mladí ovlivnění především školním prostředím chodící do škol představovali svůj budoucí život. Mělo by to být v chudobě se vezoucí na zelené vlně ve společné Evropě pohromadě s příslušníky afrických národů jiného náboženského vyznání, než byli jejich předci. Uzavřeni ve svých skořápkách bez možnosti volně cestovat, přemísťovat se a pod totální kontrolou čipů, kamer a úředníků.  Těší se na to, až nebudou muset chodit ze zaměstnání špinaví, unavení, protože takovou práci jim Bartoš slíbil. Což je vzhledem k tomu, že je učňovské školství na pokraji zhroucení, dost pravděpodobné. Jen není jisté, kdo tu bude obory podstatné pro rozvoj země vykonávat, když si mladí prací nebudou špinit ruce. Vše bude krásně zelené, ekologické, jen nebude co jíst. Mládež se vidí za počítači, při ovládání robotů, her a v kancelářích. To jim slibují Piráti.

Z reakce Fialy z ODS na studentské volby a jejich výsledek lze pro změnu opět vnímat jeho touhu po spojení s ultralevicovými Piráty a je evidentní, že tento profesor filozofie už ani nepředstírá pravicové zařazení ODS. Prostě úplně zezelenal a zblbnul. Naprosto se vytratila zodpovědnost. Každý trochu uvažující člověk, kterého byste mezi eurohujery jen těžko hledali, tuší potřebu vychovávat vyvážené obyvatelstvo schopné vykonávat široké spektrum prací. Nepotřebujeme další úředníky a umělce, na trhu práce chybí elektrikáři, stavaři, zedníci, instalatéři, řidiči nákladních a speciálních vozidel, bagristé, jeřábníci, soustružníci a další dělnické profese, které však už nejsou pouze o rukodělné činnosti, ale často používají ke svému zaměstnání moderní techniku. Není potřeba, aby byl celý národ vysokoškolsky vzdělaný, když se na těchto školách stejně nic praktického nenaučí. Je třeba zavřít 2/3 sociologicky zaměřených škol a místo jejich absolventů chrlit spíše ty, kteří něco skutečně umí a dokážou být přínosem pro svou zemi. A když už je třeba mít vysokou školu, pak v oboru, který prostě potřebujeme. Chybí lékaři, zubaři obzvláště, dále opět stavební a průmysloví inženýři, odborníci pro energetický průmysl.

ODS by tedy měla místo radování se z místa těsně za Piráty tlačit na to, aby se vrátila do našich luhů a hájů prosperita a univerzálnost, kterou jsme byli do roku 1989 proslulí. Navíc i při vlastním eurounijním řiťolezectví by bylo vhodné mladým říct, že Evropská unie má úředníků a vlastních ekoaktivistů přebytek a chtěli li by mít perspektivu uchycení se na tamním pracovním trhu, pak největší možnost mají právě tam, kde je vyžadováno nikoliv vysokoškolské a humanitní vzdělání, ale v oborech, kde se něco umí vytvořit vlastníma rukama, tedy v dělnických profesích. Je jednodušší si založit instalatérskou firmu než otevřít realitní kancelář či psychoanalitickou poradnu. Takže kdyby Fialova partaj i přes svou evidentní radost z likvidace Evropy pomocí Green Dealu a Great Resetu a touhu po jednotné Evropě naváděla mládež k vyšší odbornosti v potřebných oborech, byla by užitečnější….a méně oblíbená na středních školách.

Studentské volby tak lze považovat za snahu ovlivnit ty skutečné. Výchova mladých liberálních kádrů jede na plné obrátky jak na středních, tak i na vysokých školách. Ovlivnitelnost mladých je nesporná, je tedy logické, že hranice, kdy mohou volit, je posunuta na 18 let. Když člověk vnímá míru indoktrinace, je otázkou, není li to málo. Na tuto skutečnost upozorňujeme již dlouho. Před nedávnou dobou byl jejich idolem poslanec Feri. Jak to dopadlo, tušíme, i když není známo, pokračuje li jeho vyšetřování, či bylo li vše zameteno pod koberec. Nicméně ve školách se pohybuje daleko více prosazovatelů neomarxistického liberalismu než lidí, kteří chtějí mládež vést v praktické přípravě pro život. A my rodiče často napáchané škody napravit nedokážeme. Qou vadis Česká republiko?

Zdroj