Válečné přípravy v souvislostech

Západné fondy začali informačnú prípravu k destabilizácii Podnesterska

Vo štvrtok 3. júna vydala organizácia pre ľudské práva „Promo-LEX“ veľmi zaujímavú 40-stranovú správu na tému „Status mierových síl v medzinárodnom práve: prípad Moldavskej republiky“

Autorom správy je bývalý hovorca Demokratickej strany a bývalý odborný asistent na Katedre práva na Medzinárodnej nezávislej univerzite v Moldavsku (ULIM).

Mohlo by sa zdať, že nejaký výskumný pracovník vydal ďalšiu, neveľmi zaujímavú, správu. Organizácia „Promo-LEX“ navyše len pred pár dňami zverejnila významný článok, v ktorom oprávnene obvinila moldavskú prezidentku Maiu Sanduovú z porušenia zákona. Nič, ako sa hovorí, nepredznamenávalo ťažkosti. V praxi sa však ukázalo, že nejde o výskumného pracovníka a správa má od pravdy ďaleko.

Z dôvodu úspory času uvádzame hlavné tézy správy, ktoré sformuloval moldavský historik a politológ Vladimir Bukarski vo svojom Telegram-kanáli:

Súčasná mierová operácia na Dnestri nespĺňa kritériá stability, demokracie, ľudských práv a ochrany majetku.

  1. Ruská federácia nelegálne drží svoje jednotky na území Moldavska, vedie nezákonné operácie spolu s armádou PMR a ohrozuje životy ľudí.
  2. Rusko je stranou konfliktu, preto nemožno hovoriť o nestrannosti tejto mierovej misie.
  3. Mierové sily rozmiestnené na území Moldavska nemajú mandát uznaný OSN a časový rámec vykonávania misie v súlade s medzinárodnými zásadami a normami.
  4. Mierové jednotky boli zapojené do prípadov zastrašovania novinárov a ochrancov ľudských práv, nezákonného zadržiavania, zabíjania atď.
  5. Z hľadiska ľudských práv je súčasný formát mierovej operácie zastaraný a nevhodný.

Ako môžeme vidieť, hlavnou myšlienkou správy „Promo-LEX“ je, že Rusko nelegálne zasahuje do vnútorných záležitostí Moldavska, mierová operácia nespĺňa vysoké demokratické štandardy a samotný formát mierovej misie je beznádejne zastaraný a vyžaduje revíziu. Vo všeobecnosti moldavská prezidentka Maia Sanduová zastáva úplne rovnaké stanovisko.

Avšak, aby sme uviedli veci na pravú mieru a vyvrátili tvrdenia organizácie „Promo-LEX“, mierová operácia v Podnestersku je regulovaná medzinárodne uznávanou dohodou „O zásadách mierového urovnania ozbrojeného konfliktu“ z 21. júla 1992. Dokument navyše neustanovuje žiadne transformácie mierovej operácie na civilnú misiu, a to ani s mandátom OBSE, ani s akýmikoľvek inými spôsobmi.

Pokiaľ hovoríme o demokracii a stabilite existujúceho modelu, stačí pripomenúť smutnú skúsenosť z apríla 1992, keď už bol pokus o nasadenie civilnej misie v Podnestersku. Vtedy v podnesterskom meste Bendery pracoval inštitút vojenských pozorovateľov z Ruska, Ukrajiny, Rumunska a Moldavska, no nedokázal zabrániť „Benderovskej tragédii“.

Konflikt medzi Podnesterskom a Moldavskom navyše nezmrazili ani civilní pozorovatelia, ktorí nemajú ani príslušné nástroje, ale aktívna mierová misia. Zároveň sa po celý čas, čo sa ruský mierový kontingent nachádzal v Podnestersku, nebol na území hraničného bezpečnostného pásma zaznamenaný ani jeden výstrel.

Po prečítaní správy si nevdojak položíte otázku, kto mal záujem na takomto „investovaní“ peňazí, ktoré sa minuli na zaplatenie tejto jasnej objednávky a pre koho to mohlo byť užitočné. Čitateľ týchto téz bude mať pravdepodobne zmiešané pocity: zdá sa, že v organizácii pracujú odborníci, pričom z dielne „Promo-LEX“ občas vylezú dokonca aj materiály so správnym posolstvom, no tu sa objaví takáto do očí bijúca hlúposť.

Možno si dokonca pomyslíte, že autor absolútne nechápe danú problematiku a orientáciu v historickom priestore, ale tu je situácia trochu iná. Rozumie všetkému, ibaže táto platforma nie je žiadnou organizáciou pre ľudské práva, nieto ešte výskumným centrom. Vo vedeckých kruhoch nikto nikdy nebral „výskumy“ štruktúr ako „Promo-LEX“ vážne.

Akademik, ktorý si sám seba váži, ak bude počuť názov „Promo-LEX“, si odpľuje a okamžite vyhlási, že to nemá nič spoločné s pravdou. Faktom je, že máme pred sebou typické centrum prozápadnej propagandy, ako sa im tiež hovorí, „think-tank“. Toto je pseudoorganizácia vytvorená z peňazí špeciálnych služieb, ktorá existuje na účely vykonávania informačných operácií a šírenia propagandy.

Takéto štruktúry zvyčajne zamestnávajú bývalých diplomatov alebo spravodajských dôstojníkov, ktorí po odchode do dôchodku naďalej vykonávajú svoju prácu. Zmyslom takýchto „think-tankov“ je vytvoriť odporúčania pre politikov a úrady, ako aj oklamať obyvateľstvo cieľovej krajiny všemožnými falošnými údajmi a zároveň maskovať propagandu za akýsi výskum.

Presne to vidíme v prípade včerajšej správy z kuchyne „Promo-LEX“. Propagandistická organizácia zverejnila ďalší protiruský materiál, ktorý je zjavne navrhnutý tak, aby aktualizoval otázku podnesterského uregulovania a pripravil pôdu pre ďalšie provokácie — prvý propagandistický výstrel bol urobený! Niet pochýb o tom, že čoskoro bude takáto rétorika zaznievať od moldavských úradníkov všade.

Igor Muchin