Koronavirus

3 964 úmrtí, 162 610 s problémy : Evropská databáze nežádoucích účinků vakcín COVID-19

Evropská databáze hlášených reakcí na léky –  EudraVigilance – začala brát v úvahu zprávy o zraněních a úmrtích po zavedení experimentálních „vakcín“ na COVID-19.

O databázi EudraVigilance je známo:

Web spustila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v roce 2012 s cílem poskytnout veřejnosti přístup ke zprávám o podezřeních na nežádoucí účinky (označovaných také jako podezření na nežádoucí účinky).
Tyto zprávy zasílají EudraVigilance elektronicky vnitrostátním regulačním úřadům pro léčivé přípravky a farmaceutickým společnostem, které jsou držiteli osvědčení o registraci (licencí) pro tyto léky.

EudraVigilance je systém určený ke shromažďování hlášení podezření na nežádoucí účinky. Tyto zprávy se používají k posouzení přínosů a rizik léčivých přípravků během jejich vývoje a ke sledování jejich bezpečnosti po schválení v Evropském hospodářském prostoru(EHP). 

EudraVigilance se používá od prosince 2001.

Transparentnost je klíčovou hlavní zásadou agentury a má zásadní význam pro budování důvěry v regulační proces.  Zvyšováním transparentnosti je agentura schopna lépe reagovat na rostoucí potřebu zúčastněných stran, včetně široké veřejnosti, po přístupu k informacím. (Zdroj.) 

Zpráva EudraVigilance k 13. březnu 2021 – hlášeno 3 964 úmrtí a 162 610 nežádoucích účinků po zavedení tří experimentálních očkování vakcínami proti COVID-19: 

COVID-19 MRNA VAKCÍNA MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VAKCÍNA PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

COVID-19 VAKCÍNA ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19).

Existují také údaje o čtvrté experimentální „vakcíně“ proti koronaviru – COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). Reakce na vakcíny Johnson a Johnson nejsou zahrnuty v této zprávě, ale budou uvedeny
v budoucích zprávách.

Souhrnné údaje k 13. březnu 2021:

Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu mRNA Tozinameran  (kód  BNT162b2 , Comirnaty)
od společnosti BioNTech/Pfizer: 2 540 úmrtí a 102 100 zranění k 13/03/2021:

 • 7 604 onemocnění krve a lymfatického systému, vč. 15 úmrtí
 • 4636 srdečních chorob, včetně 276 úmrtí
 • 22 vrozené, rodinné a genetické poruchy, včetně 2 úmrtí
 • 72 072 častých poruch a lokálních komplikací při podávání léku, vč. 957 úmrtí
 • 6020 infekce a infestace vč. 275 úmrtí
 • 44 993 poruch nervového systému, včetně 185 úmrtí
 • 8788 respiračních, hrudních a mediastinálních poruch, včetně 294 úmrtí
 • 4820 vaskulárních onemocnění, vč. 74 úmrtí … atd.

Celkové reakce na experimentální mRNA vakcínu mRNA-1273 ( CX-024414) od společnosti Moderna: 973 úmrtí a 5939 zranění ke dni 13. 3. 2021:

 • 330 onemocnění krve a lymfatického systému, vč. 9 úmrtí
 • 501 srdečních chorob, vč. 96 úmrtí
 • 4198 Celkové poruchy a lokální komplikace v místě aplikace, vč. 393 úmrtí
 • 2324 poruch nervové soustavy, včetně 111 úmrtí
 • 17 Poruchy dýchací, hrudní a mediastinální oblasti, včetně 93 úmrtí
 • 368 kardiovaskulárních poruch, z toho 32 úmrtí … atd.

Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) z Oxfordu/AstraZeneca451 úmrtí a 54 571 zranění k 13. 3. 2021:

 • 1180 onemocnění krve a lymfatického systému, vč. 11 úmrtí
 • 2080 srdečních poruch, vč. 63 úmrtí
 • 42 367 celkové poruchy a reakce v místě aplikace, vč. 198 úmrtí
 • 4293 respirační, hrudní a mediastinální poruchy, včetně 33 úmrtí
 • 1656 vaskulárních poruch, včetně 11 úmrtí … atd.

Jedná se o veřejné informace financované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), ale korporátní média je očividně cenzurují.

Grafy a více podrobností ZDE

Zdroj