Svět podle lepšolidí

Budeme brzy řešit stejné problémy s islamizací jako západní země? S Piráty ve vládě zcela jistě.

Otázkou dnes vlastně není není zda, ale jak rychle se k nám tyto problémy dostaví. Zásadní je, že zůstáváme plně pod vlivem EU, která má za cíl nejen zlikvidovat evropské národní státy a národy, ale také vyměnit obyvatelstvo za takové, které by bylo jako z Kalergiho vizí.

Mnozí z nás se podivují tomu, jak je možné že se jiné země tak rychle islamizovaly, jak je možné, že například ve Švédsku volí stále tytéž politiky, kteří mají na svědomí stav, kdy se tato severská země dostala na první příčky žebříčků kriminality, přičemž ve znásilněních či bombových útocích tyto žebříčky dokonce vede.

Nejinak je na tom Německo či Francie, ale i mnohé další evropské země, které se dostávají do stále větších problémů, jenž jim způsobil právě dlouhodobě velmi vstřícný přístup k multikulturalismu. Některé z těchto zemí především doplácí na svoji koloniálním minulost (např. Francie, Velká Británie, Holandsko), Německo pak na jakýsi pocit viny, vyvolaný válkou a v zemích, které neměly kolonie a nemusí podobné viny pociťovat, pak stačilo nastolit dlouhé roky multikulturní propagandy na školách i v médiích. Právě to je důsledek islamizace Švédska a stejný bude i důvod budoucí islamizace naší země.

Právě v tomto článku chci upozornit na to, že také u nás se dlouhodobě připravuje živná půda pro budoucí islamizaci. Stávající vláda – stejně jako ty předchozí – vkládala nemalé prostředky do indoktrinace mládeže na  školách. Roky trvající propaganda mainstreamová i školní nakonec přináší své ovoce, naše mládež hodlá volit stejné vítače a multikulturalisty, stejně nebezpečné extremisty, jaké si volila a stále volí většina lidí i v západních zemích.

Kdekdo by si pomyslel, že zde máme jisté poučení z toho, jak dopadly jiné země, ale jak je vidět, tak i my si nejspíš musíme vše vyzkoušet na vlastní kůži. Voliči Pirátů sami zřejmě ani nemají zájem o to, aby se naše země islamizovala, případně o to, aby zde byla časem podobná ghetta, jaká znají na Západě. Na druhou stranu podobné otázky neřeší, většina z nich si nechá vnutit názory mainstreamu či dobře placených youtuberů.

Už několikrát jsem narazila na záměrné dezinformace, šířené nejen mainstreamem, ale také těmi údajnými strážci jediné pravdy, kteří se neštítí mazat dokonce i pravdu o Pirátech. Jen proto, aby takto nechutně ovlivnili volby. Přitom důkazů o tom, že jsou Piráti skutečně velmi nadšení vítači, je více než dost.

DO ČESKÉ SNĚMOVNY MÍŘÍ AMERICKÁ VARIANTA ALT-LEFT GLOBALISTICKÉHO HNUTÍ ANTIFA V PODOBĚ PIRÁTŮ   

Ivan Bartoš se hlásil i ke GNWP, rasistické protibělošské organizaci

Pomineme-li členství Bartoše v Antifě, která dlouhodobě invazi muslimů do Evropy podporuje, či jeho příslušnost k protibělošské organizaci GNWP, pak on sám se také – zabalený ve vlajce Antify – aktivně účastnil demonstrací pod heslem “Uprchlíci vítejte”.  Tedy  tvrzení některých mainstreamových pisálků o tom, že to není pravda, jsou lživá, důkaz máte ostatně zde:

https://www.youtube.com/watch?v=A3Ivanl52kw

Piráti se v roce 2019 dostali i do EP, kde patří k frakci Zelených, což je nepokrytě vítačská frakce. Ta si právě na podzim 2019 pozvala do EP nechvalně známou pašeračku Carolu Racketeovou, jíž všichni svorně tleskali vestoje. Nadšením z této pašeračky se ostatně frakce Zelených, k níž Piráti patří, nijak netajila ani na svém Facebooku. Zelení také patří spolu s některými levicovými europarlamentními frakcemi k podporovatelům tzv. “migrační dálnice” z Afriky. Pak jistě nikoho neudiví, že to byli právě Piráti, kdo jako jediný pro tuto migrační dálnici z našich europoslanců hlasoval.

Co konkrétně tato rezoluce EU, která neprošla o pouhé 2 hlasy, obsahovala?? Pro co Piráti jako JEDINÍ Z ČR hlasovali??

21. 10. 19 byla Evropskému parlamentu předložena rezoluce, která požadovala:

  1. otevření evropských přístavů lodím neziskových organizací pro převoz migrantů po moři,
  2. zavedení legálních migračních cest a humanitárních koridorů z Afriky do EU,
  3. zavedení povinných kvót rozdělování vetřelců do států EU,
  4. aby záchranné a pátrací operace na moři prováděly vedle neziskovek a Frontexu i k tomuto účelu vyčleněné lodě a plavidla evropských států v rámci mezinárodních či samostatných vnitrostátních nebo regionálních operací, nejlépe operací civilních,
  5. omezení kriminalizace dovážení krimigrantů do EU loděmi neziskových organizací (tj. jejich spolupráci s pašeráky),
  6. přezkoumání, zda je zákaz vplutí lodí s invazisty bez povolení do svrchovaných pobřežních vod unijních států v souladu s unijními předpisy v oblasti azylu a s článkem 18 Listiny základních práv,
  7. evakuaci vetřelců z Libye do EU (k tomu jen doplňuji, že nyní jich v Libyi čekají na přeplutí do Evropy statisíce, další miliony jsou na cestě),
  8. vyřadit z činnosti libyjskou pobřežní stráž pod záminkou porušování základních práv osob, které zadržela,

Kompletní text rezoluce najdete zde.

Ráda bych ještě upozornila, že pomineme-li STAN, který se na Piráty nalepil a de facto se tak přiznal ke stejné politice, počítají s koalicí s Piráty také strany TOP0,09, ODS a KDU, které jsou sdruženy jako SPOLU, přičemž jen málokdo tuší, že do koalice by se ráda přidala i ČSSD, která bude skládat společnou kandidátku se Zelenými. Tedy budete-li volit uvedené strany, pak volíte automaticky i Piráty a jejich multikulturní a zelenou eurohujerskou politiku.

V našem Parlamentu se pak k podobným záležitostem příliš nehlasuje, nicméně kdo nemá krátkou paměť, ten si jistě vybaví, jak Piráti silně lobbovali spolu se Šojdrovou z KDU za přijímání tzv. “nezletilců bez doprovodu”. O tom, co jsou zač tito “nezletilci bez doprovodu” jsem zde psala mnohokrát, pro osvěžení si o tom můžete počíst například zdezdezdezdezde a zde

Také připomínám, že aktuálně tlačí EU na “přerozdělení migrační zátěže”, čímž se rozumí přerozdělení džihádistů z přetížených zemí do těch klidnějších. Skutečně to zde někdo chce? Proto nevěřte lžím mainstreamu, které se vám snaží namluvit, že Piráti nejsou žádní vítači. Zatím v praxi dokazují jen pravý opak a je jasné, že v zájmu zachování tohoto národa a země se podobní extremisté vůbec nesmí dostat do vlády.

Nicméně, pokud by se i nakonec stalo, že se Piráti nedostanou tak vysoko, jak nám tvrdí mainstreamové průzkumy, pak by se jakákoli vláda z toho zbytku podílela minimálně na pomalém přísunu vetřelců na příkaz EU, kde se již nyní snaží o sjednocení azylové a migrační politiky EU. Nebude-li totiž vláda s přítomností Pirátů, bude tam nejspíš nějaký jiný eurohujerský mix (ANO a SPOLU apod…), který se nakonec podřídí příkazům z Bruselu. Neboť, jak všichni víme, většina našich stran, jejichž členové se hlásí k nechvalně známému Aspen institutu, má tytéž loutkovodiče.

V některých diskuzích jsem zaznamenala i úvahy o koalici ANO a SPD, nicméně tato koalice nikdy vzniknout nemůže, neboť liberální frakce, v níž je právě eurohujerské ANO, velmi striktně zakazuje koalice na vládní úrovni se stranami frakce ID, kde je právě SPD. V minulosti se tento zákaz projevil například v momentě, kdy chtělo před časem do liberální frakce vstoupit italské Hnutí 5 hvězd – frakce jej odmítla proto, že v té době bylo v koalici se Salviniho Ligou.

Tedy ať je to jak chce, příští vláda se bude klanět Berlínu a Bruselu, neboť u nás se (zatím) masově proti EU a islamizaci  nevolí tak, jako je tomu třeba právě ve zmíněné Itálii, kde by volby s přehledem vyhrála protibruselská koalice nebo ve Finsku, kde protibruselská strana vede v preferencích.

Nicméně, nejhorší noční můra by nastala v případě, že se do vlády dostanou extremisté, kteří už svými činy prokázali, že naši zemi hodlají velmi rychle nejen dostat do područí EU, ale také islamizovat.

Pro případ, že se v budoucnu dostanete do křížku s nějakým zastáncem Pirátů, který bude tvrdit, že nejde o žádné vítače, si dobře zapamatujte všechny výše uvedené argumenty, informujte o nich i své známé, kteří stále pod vlivem mainstreamu žijí v domnění, že Piráti jsou v tomto ohledu zcela neškodní. Nejsou. A nejde zdaleka jen o islamizaci naší země. Nicméně, jak jsem si povšimla, tak právě ohledně tohoto tématu Piráti nepokrytě lžou, když se nám stejně jako mainstream snaží namluvit, že žádnými vítači nejsou.

Zdroj