KoronavirusTop

COVID-19 – co víme po roce

Nedávno jsem měl jeden rozhovor na téma rozdělení společnosti z důvodu hádky kolem názorů na COVID-19. Bráno s odstupem, tak musím konstatovat, že došlo k jednomyslné shodě kolem takových věcí, jako princip vakcinace coby metoda prevence, izolace ohnisek … atd. Jediný spor, kde nebyla tak úplná shoda byl následující – já jsem poukazoval na fakt, že to co vidím kolem sebe nějak neodpovídá tomu, co se na mě valí z médií. Protistrana pak jednoznačně preferovala publikovaná data s tím, že vnímání okolí může nabízet zkreslený obraz. V tomto okruhu problému pak nastala shoda jen v tom, že COVID-19 přinesl zvýšený počet úmrtí.

Pro následující text ale tohle vše není podstatné. V diskuzi totiž zaznělo i následující … “vědec vytvoří hypotézu a pak ji testuje, zda je pravdivá” řečeno volnou interpretací. Jsem technik a reálně si dovedu představit testování hypotézy o poměrech třeba na páce … prostě to spočtete, pro toho kdo nevěří, vyrobíte model v měřítku a vše názorně prezentujete. Může se to týkat jak jednoduchých fyzikálních poměrů, tak třeba i složitějších hypotéz, jako je například otázka existence Higgsonova bosonu – tady může být malým problémem, že tzv. Hadronový urychlovač částic si nemůže pod městem postavit tak úplně každý. Jak říkám, pro mě jako technika je v technickém oboru dokazování hypotézy představitelné. Ale v humanitních vědách? … v sociologii? … filosofii? Tam si myslím, že v podstatě záleží na výkladu a jeho přesvědčivosti. Již delší dobu mám se situací kolem COVID-19 problém … něco nevyřčeného mi tak nějak stále “viselo a visí ve vzduchu”. Pak jsem ale četl úvahu od Vidláka o byznysu s dvanácti nulami a věci se mi v hlavě seřadily do pomyslné roviny …

Pojďme se na celou situaci kolem COVID-19 podívat jinak, tak nějak laickým postupem si stanovíte hypotézu a budete si ji testovat, zda argumentačně obstojí.

Těch teoretických hypotéz samozřejmě může být více, ale já si vybral následující … tedy “mějme”:

  1. Hypotézu “A”, která nepopírá, že COVID-19 existuje, je infekční a následky mohou být smrtelné. Podstatné v hypotéze “A” pak bude, že řídící struktury mají reálný zájem na potlačení nebezpečí a ochraně zdraví obyvatel.
  2. Hypotézu “B”, která rovněž nepopírá, že COVID-19 existuje, je infekční a následky mohou být smrtelné. Podstatné v hypotéze “B” pak ovšem bude, že konečným cílem je zajištění globálního byznysu.

Pro vyhodnocování různých situací si klidně představte, že jste onou řídící strukturou, která má příslušné pravomoci a Vaším cílem je dosáhnout maximálně možného v obou hypotézách. V případě hypotézy “B” si klidně představte, že jste nejvyšším manažerem, který má za úkol prodat celé planetě firemní produkty, resp. ideálně všechny donutit, aby si Vaše produkty nejen povinně koupili, ale ještě lépe v pravidelných intervalech kupovali znova … něco jako lístky na povinné návštěvy otravných přednášek nebo každoroční platby za používání zbytečnosti jménem MS Office 365.

Výchozím bodem tedy bude, že ani jedna hypotéza nezpochybňuje realitu – COVID-19 tady je, je infekční, je nebezpečný a umírá se na něj.

A nyní si pojďme obě hypotézy otestovat v situacích, které kolem sebe vidíme a denně zažíváme.

Média – každý lékař Vám řekne, že psychický stav pacienta má výrazný vliv na průběh léčby. Pokud budete manažerem v hypotéze “A”, pak by vaší snahou mělo být nezhoršovat situaci, potlačovat informace o negativech a naopak vyzdvihovat úspěšné případy a hlavně by Vaší snahou měla být touha dopátrat se pravdy o viru a následně podle toho přijmout opatření. Namístě by byla veřejná vědecká diskuze s připuštěním všech odborníků a umožnit jim argumentovat.

Jiná situace by ovšem nastala, kdyby se jednalo o manažera hypotézy “B”, kde cílem by bylo prodat celému světu vše, co se jen dotýká COVID-19. Víte např. že v ČR je schválený pandemický plán, který počítá s vyhlášením pandemie až při rozsahu 10-12% nemocných, což COVID-19 nezajišťuje. Vaše činnost by tedy musela být zhruba následující – přesvědčit WHO, aby se kritéria změnila a pak poukázat, že v ČR jsou hňupi. Dále, na prvním místě zveličovat následky a průběh, vyvolávat v lidech obavy s tím, že jedině Váš produkt je ochrání. Máte kontakty na výrobce roušek, později přímo linky na výrobu roušek, tak začnete tím, že roušky jsou všespasitelné. Ke své hrůze zjistíte, že takoví pitomí Češi se s radostí vrhnou na šití vlastních roušek … takové self made … katastrofa pro Váš byznys. Nezbývá než napnout síly a přesvědčit, že domácí roušky jsou neúčinné a jediné echt jsou ty od Vás, ty chirurgické, ty s certifikací – přesněji, které musí mít Vaši certifikaci. A tohle nejlépe prolobovat zákonem. Je Vám ale jasné, že to nemusí dlouho vydržet, protože i odborníci přicházejí s tím , že to je pěkná blbost – roušky chrání max. 30 minut a to ještě před kapénkovou nákazou, nikoliv viry. Jenže vy máte ve skladech ještě slušnou zásobu – takže opět, prolobovat, aby si všechny státní subjekty nakoupily patřičné zásoby a přijít s úplnou pitomostí, že by bylo nejlépe nosit roušky dvě. Pokud budou lidé řádně vystrašeni, je reálná šance, že Vám tu pitomost sežerou. Roušek jste se zbavili, jenže máte linky na výrobu respirátorů … takže budete mít snahu prolobovat zákon na povinné používání respirátorů … samozřejmě jen certifikovaných (nějakou Vaší organizací), aby hňupi Češi zase nezačali s nějakou self-made výrobou. Takhle by šlo pokračovat jistě dále. Vaším hlavním cílem tedy bude zveličovat a vytvářet strach, to Vašemu byznysu prospěje nejlépe.

Testování – jakožto řídící struktura hypotézy “A” budete mít zájem o zjištění co nejpřesnějšího stavu, aby bylo možno izolovat a léčit skutečné nemocné. Asi by jste přistoupili na argumentaci lékařů, že každý člověk má v sobě různou hladinu různých virů, přičemž do nějaké úrovně si s viry každé lidský organismus poradí. Jinými slovy – mělo by asi smysl uvolnit státní zdroje jen na nemocné, přesněji na ty, kteří mají příznaky onemocnění. V případě testů by Vašim cílem mělo být zjistit skutečný stav – pokud tedy vynálezce a autor PCR testů říká, že max. hranice cyklů je 30, protože jinak dostanete falešnou pozitivitu u každého, pak nemá smysl ji překračovat. Pokud by přišel český vědec s certifikovanými levnými testy, pak je na místě ocenění, okamžitá hromadná výroba a nasazení.

Opět jiná situace vzniká, pokud jste v roli zodpovědného (a beztrestného) manažera hypotézy “B”. Víte, že ta sfiňa vir je sice infekční, ale (pro nás naštěstí) zas až tak moc ne. Musíte se např. vypořádat se situacemi, kdy ve skupině, která má karanténu a je tam třeba jen jeden nakažený, se ostatní nenakazí. Pro Vás pech .. a je nutno opět zapracovat. Jako hlavní by se asi jevilo zařídit, že ten vir bude nalezen v každém – tedy zvýšit hranici cyklů PCR testů … Další Vaší činností by mělo být zamezit takovým nápadům, jako je izolace jen ohrožených skupin, naopak – chaos a strach jsou Vaši pomocníci, takže je nutno dělat vše pro udržení strachu a chaosu … Pokud někdo poukáže, že děti nejsou v podstatě ohroženou skupinou a není důvod mít zavřené školy, okamžitě musíte do protiútoku – dotyčného onálepkovat nevzdělancem, konspirátorem … prostě exemplárně společensky pro výstrahu ostatním znemožnit. A ťulpase s nějakými levnými a hlavně cizími testy odstavit od řídících struktur, které by snad mohly rozhodnout o nákupu a nasazení. Naopak, tohle je Vaše příležitost – tedy nejlépe vládním nařízením prosadit povinné testování všech, všude (firmy, školy, OSVČ .. atd) a to opakovaně … samozřejmě Vašimi testy.

Analýza a původ viru – jakožto zodpovědný vedoucí v hypotéze “A” by jste měli mít záměr dobrat se věci, jak se lidově říká, “na kloub”. Pokud by taková Dr. Peková přišla s tvrzením, že se nejedná o nové mutace viru, ale o nové viry s tím, že je nutno tu “jeskyni najít a zavřít”, pak zřejmě pověříte tajnou službu, aby dala dohromady pár vědců a šli zjistit k dr. Pekové, jak na to přišla a jak to může dokázat.

Jakožto manažer hypotézy “B” vidíte v takových individuích jako je dr. Peková vážné nebezpečí pro Váš byznys. Vám může být úplně jedno, jestli se o “čerstvost” viru stará oddělení Vašeho firemního kolegy nebo netopýři z jeskyně. Pro Vás je podstatné, že ohrožení viru (ve smyslu jeho analýzy a likvidace) je zároveň ohrožením Vašeho byznysu. Rovnice je jasná: žádný vir = žádný byznys. Nové mutace = nové příležitosti pro Vaše nové produkty. Je tedy třeba navštívit spřátelená média a dr. Pekovou exemplárně dehonestovat, aby si ostatní rozmysleli ji následovat. O tom, že od Vašich “spolupracovníků” ve vládě nesmí dostat žádnou státní zakázku snad nemusí být ani řeč.

Prevence – až do COVID-19 platilo, že při hromadném ataku byla snaha zvýšit povědomí lidí o tom, jak nemoci předcházet. Je velmi pravděpodobné, že touto cestou by šly i řídící orgány v hypotéze “A”

Ovšem pro Vás, vrcholného manažera v hypotéze “B”, jsou reklamy na prevenci, informace o blahodárném účinku slunce, tedy vitamínu D, pohybu a zdravé stravě taková menší katastrofa. Vy nepotřebujete prodávat citróny a posílat lidi na sluníčko na procházky. Vy ovládáte média a potřebujete zařídit pravý opak. Zhoršit zdravotní stav lidí a je jedno jestli tím, že je přinutíte dýchat vydýchaný vzduch, k smrti vystrašit nebo je jen zavřít lidi doma a přesvědčit je, že pohyb a zdravou stravu mají nahradit Vašimi produkty – nejlépe Vašim testem opakovaně zjišťovat jak moc vážně nemocní jsou a následně nabídnou všezachraňující vakcínu.

Vakciny + Covid-pasy – v hypotéze “A” by mělo být na prvním místě zdraví obyvatel a potlačení nákazy. Proto by jste asi přistoupili na jakoukoliv účinnou vakcína a seřadili by jste si je ne podle ceny, ale podle účinnosti a vedlejších příznaků.

Ovšem v hypotéze “B” se dostáváme k pomyslnému svatému grálu vašeho konání. Ideální stav totiž je, když si každý na planetě bude muset s každou novou “mutací” viru koupit novou šarži Vaší vakcíny. Samozřejmostí pak je, že by Vaše vakcíny měly být povinně po nějaké době obnovovány. Certifikace nějakým Vaším úřadem pak je naprostá, samozřejmě pro ostatní nutná (a nedosažitelná), podmínka. Pro důkladnou evidenci, zda má každý zakoupen na daný rok Váš produkt, pak budete nekompromisně prosazovat nějakou evidenci … a vakcinační pasy by se mohly jevit jako velmi vhodné. Lidi sice brblaj a moc se jim do vakcín nechce, ale máte k dispozici praktické zkušenosti a kvalitní analýzy, kterak dostali svého času Židy dobrovolně až do sprch … a taky máte na nižších pozicích “spolupracovníky”, resp. chamtivé užitečné idioty, kteří zařídí, že jejich lidé si bez pasu ani nevrznou.

V hypotéze “B” je pak smrtelným nebezpečím pro Váš byznys, pokud by se měl na Vaše byznys-teritorium dostat někdo jiný, nespřátelený, který by nabídl, nedej Bože, lepší vakcínu, levnější, bez vedlejších příznaků a k tomu ještě učinkující i na “mutace” viru. Je třeba si uvědomit, že tady se láme celoplanetární byznys s vynuceným doživotním příjmem. Tohle už za nějakou malou jadernou eliminaci konkurenta zajisté stojí, o pár mrtvých, jakožto kolaterálních škodách při vakcinaci, ani nemluvě.

A poslední – spolupracovníci. Pro obě hypotézy platí, že slušní lidé se do politiky moc nehrnou, takže vedení každého státu je v podstatě obsazeno masou bezpáteřních a prodejných kariéristů. V případě hypotézy “A” je tak musíte hlídat, aby situaci nezneužili k vyrabování státní pokladny pochybnými kšefty ve jménu “prevence a záchrany zdraví lidu”.

Ovšem v hypotéze “B” to jsou de-facto Vaši spolupracovníci na systemizovaných místech užitečných idiotů, kteří pro krátkodobý profit jsou schopni zničit budoucnost i své rodině. Jaká tedy bude Vaše činnost? Bankovní oddělení Vašeho firemního kolegy Vás ujistí max. možnou podporou – tedy vyrazíte za vedením státu s něčím následujícím: “kdo to zatím nepochopil, tak mu polopatisticky říkám, že teď má příležitost beztrestně vyrabovat státní zdroje, pokud by peníze chyběly, naše banky Vám ochotně půjčí neomezené množství peněz. Jakoukoliv Vaši lumpárnu přikryjeme. Má to jen jednu jedinou podmínku – budete s námi spolupracovat na “ochraně zdraví” Vašeho obyvatelstva a to výhradně jen podle našich pokynů. A pokud by snad někdo nechtěl spolupracovat, tak mu zařízneme třeba celý jeho byznys v Německu … že agente Bureši?”

Vezměte si z toho co chcete, jen připomínám dvě věci:

  1. Pokud něco má peří jak kačer, blány na pařátech jak kačer, kejvá se to jak kačer, má to zobák jak kačer a hejká jak kačer, tak to nejspíše bude kačer.
  2. Válka je snaha, za cenu bez ohledu na lidské životy, získat vyhlédnuté zdroje – materiální i lidské

A jaký je závěr? Pokud se ovšem realita přibližuje spíše hypotéze “B”, pak to zásadně mění situaci. Dost dobře si totiž nedovedu představit situaci, kdy by např. velení Rudé armády u Stalingradu vydalo nařízení, že je nutno udělat maximum pro to, aby vojáci netrpěli hlady, žádný voják neutrpěl omrzliny a už vůbec ne, že by zemřel umrznutím … s tím, že pokud by to hrozilo, mají se raději vzdát Němcům, kteří se o dotyčného láskyplně postarají, jak ostatně občas v letácích i nabízeli. Něco mi říká, že by Rudá armáda nezvítězila, část Čechů by byla následně poněmčena, část pracovala na východních stepích pro vyšší rasu jako nevolníci a neužitečná část skončila v německých sprchách.

Našimi nepřáteli nejsou ta vládní sebranka se svými byznys kámoši – tihle v tomto hrají druhou ligu a řada na ně dojde tak jako tak.

Našimi nepřáteli na život a na smrt jsou korporace, které jediné jsou schopny tohle uřídit.

Zkroťme korporace, nebo zkrotí nás. Uchopit moc jako Orbán, žádná dohoda