DomácíTop

Dokument: Český europoslanec Hynek Blaško píše předsedkyni EK von der Layenové

Vážení přátelé, toto je text dopisu, který jsem zaslal PEK von der Leyen:

Vážená paní von der Leyen,

dozvěděl jsem se, že dne 26. 1. 2021 se na programu petičního výboru Evropského parlamentu projednávaly petice týkajících se Benešových dekretů. Petiční výbor je oprávněn projednat věci, které spadají do oblasti činnosti Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Benešovy dekrety nespadají do oblasti Evropské unie, není petičním výbor ani Evropská unie oprávněna je projednávat. Ohrazujeme se proti tomu, aby se na půdě Evropské unie jakkoli jednalo o Benešových dekretech. Jedná se o oblast, která nespadá do oblasti EU. Pokud k takovému jednání dojde, žádáme, aby Česká republika o tom byla informována a těchto jednání účastna.

Je třeba zdůraznit, že otázka Benešových dekretů již byla řešena při vstupu ČR do EU. Evropský parlament si nechal v roce 2002 vypracovat právní expertizu tzv. Froweinovu zprávu, která měla určit, jestli dekrety nejsou v rozporu s právem EU. Dle této zprávy se na konfiskace prováděné na základě Benešových dekretů evropské právo nevztahuje, dekrety dotýkající se občanství jsou mimo kompetence EU a dále se evropské právo nevztahuje na český systém restitucí. Dále dle tohoto posudku: „Přistoupení ČR k EU nevyžaduje zrušení Benešových dekretů nebo legislativy zmiňované v souvislosti s nimi.“

Benešovy dekrety znamenají nejen retribuci a odsun Němců, ale také potvrzení československé státnosti a právní kontinuity poválečného Československa s první republikou. Jejich zpochybnění by znamenalo zpochybnění naší státnosti vůbec. Všechny dekrety byly dodatečně schváleny Národním shromážděním ČSR a prohlášeny za zákon. Tím se staly součástí československého právního řádu. Evropské právo se nijak netýká Benešových dekretů. A dále jak Lisabonská smlouva, tak Listina základních práv EU zavazuje do budoucnosti a nemá žádnou zpětnou platnost. Evropské právo lze na území České republiky aplikovat až od 1. 5. 2004.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že Benešovy dekrety jsou vnitřní záležitostí České republiky. Jedná se o věc, která nespadá do oblasti působnosti Evropské unie.

Ing. Hynek Blaško, europoslanec za SPD
05.02. 2021 MEP CZ (ID)

Názor neznámého komentátora z internetu:

V armádě za bývalého režimu se tomu, co dnes předvádějí Jourová a von der Layen říkalo PŠM. Politické školení mužstva. Tyto dvě dámy jsou možná náš větší nepřítel než covid-19. Von der Leyen je tak šíleně nekompetentní osoba a po tom co předvedla s Irskou hranicí a článkem 16 by se měla pakovat. V Německu je všem pro srandu, tak ji vykopli do Evropské komise, aby škodila tam. Jourová je vlastně to samé, jen v menší verzi. V českém ANO už ji nechtěli, tak ji taky vykopli do Evropské komise. Hlasoval jsem proti vstupu do EU a za ty roky mne dosud nic nepřesvědčilo, že bych hlasoval špatně. Ty dvě jsou spolu mým společným nepřítelem. Ta přehnaná informace jak nám sem proudí očkovací látka má zastřít chybu . kterou EU při zajištění očkovací látky udělala. Mlžit a mlžit. My jsme si už vybudovali imunitu proti těm šílenostem, které nyní frčí na Západě. Jenže my jsme měli holé zadky a oni neví roupama co a jak se sami zbičovat do rovnosti té nejrovnější. Ovšem za zachování západních, nadstandardních, určitě ne socialisticky rovných platů a benefitů

Zdroj