Domácí

Evropská komise: nesmyslné se opět stává skutečností

Na podzim loňského roku jsem jako koordinátor naší frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu, jejíž součástí je i SPD, na jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova hovořil o návrhu na zákaz rybářských olůvek a olověného střeliva. Měl jsem k tomu jako podklad stanovisko Ministerstva zemědělství ČR, které bylo k návrhu zcela odmítavé, a to zejména proto, že zákaz zahrnoval použití olova i na místech daleko od vodních ploch včetně nahodilých louží po dešti. I koordinátoři z ostatních frakcí měli podobné připomínky. Ne nutně proto, že je to rozumný postoj, protože jindy klidně podporují největší nesmysly, ale proto, že v každé zemi jsou rybáři, lovci a sportovní střelci, a to dobře organizovaní početní a vlivní.


Jenže ve Výboru pro životní prostředí EP je jim to jedno. Ti schválí všechno, o čem jim někdo sdělí, nebo se sami domnívají, že prospívá přírodě. O olovu slyšeli ve škole v hodinách chemie, a proti chemii jsou zvlášť vysazení.

„Čeští myslivci a rybáři se bát nemusí, EU nezakázala olovo“, napsal David Müller na internetových stránkách Euractiv.cz, propagujících „ambiciózní“ plány Evropské unie, její neustálé pozitivní snahy a trvalé úspěchy. To bylo přesně před dvěma lety 11. 2. 2019.

Moji loňskou iniciativu v této věci lze nalézt například na stránce SPD z 25. 11. 2020. Upozornil jsem tam na procesní pochybení v legislativním procesu zakotveném ve Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, kterého se Evropská komise neštítila. „Sama Komise je přitom zdaleka největším porušovatelem zásad právního státu na evropském kontinentu. Případ olověných broků není první kauzou, kdy se Komise pokouší měnit nařízení nebo směrnici nepřímou cestou bez souhlasu spoluzákonodárců formou vlastního nařízení.“ Na stránkách Evropského parlamentu lze najít i moji písemnou „Námitku podle článku 112 jednacího řádu: olovo a jeho sloučeniny (B9-0089/2020).“ Ta se týká průmyslového využití olova, ale ukazuje, že tažení Evropské komise proti olovu je důsledné a dlouhodobé.

Jenže námitka proti zákazu olova na mokřadech v listopadu 2020 v EP neprošla, ačkoli pro ni hlasovali všichni čeští poslanci mimo poslanců TOP09 Pospíšila a Niedermayera, kteří byli proti a Pirátů, kteří se zdrželi hlasování.

Včera mi člen Poslanecké sněmovny PČR za SPD Radek Koten poslal zprávu, z níž vyplývá, že Evropská komise jako obvykle ignorovala všechny racionální námitky a zakázala používání olova v munici i rybářských olůvkách do sta metrů od každé louže. Navíc připravuje úplný zákaz olova v olůvkách a munici. Tento návrh se bude nyní asi rok projednávat s předpokládanou účinností od roku 2022- 2025 (kdy by měly končit výjimky).

Pokud se člověk či zvíře setká s olovem, nebývá příčinou smrti otrava.

Zaslaný dokument poskytuje téměř vyčerpávající argumentaci:

„Plošný zákaz olověného střeliva je naprosto nepřiměřený, doslova životu nebezpečný, a ve svém důsledku kontraproduktivní i k zamýšlené ochraně životního prostředí. Konkrétně to znamená pro nás nepřijatelné zhoršení bezpečnosti střelby a zvýšení rizika zranění a smrti vlivem větší odrazivosti náhražkových střel. To není žádná spekulace, ale jistota fyzikálních zákonů pružnosti, neb veškeré zvažované náhražky jsou tvrdší než olovo. Již před desítkami let zkoušel známý český výrobce střeliva nahradit olovo ocelí, ale jednotné ocelové střely typu S-BALL se v praxi natolik nebezpečně odrážely, že se musely rychle přestat používat. Vedle této nebezpečnosti dále raketově narostou náklady na střelbu vlivem dražšího střeliva, zhorší se balistika, zmenší se ranivost zvěře, a tím poroste riziko většího utrpení a postřelení zvěře. V neposlední řadě se budou opotřebovávat více hlavně zbraní. Velmi nebezpečné bude také zvýšené riziko exploze většiny starších zbraní, které na náhražky olova nejsou vůbec stavěny. Navíc náhražky na bázi železa, zinku, mědi, vizmutu budou mít negativní dopad nejen na ptáky, ale i vodní živočichy. V neposlední řadě hrozí zánik střeleckých sportů v různých disciplínách. Máme u nás olympijské vítěze v brokové střelbě, mistry světa ve střelbě z pistole, světové mistry v biatlonu a další. I když v návrhu si ECHA pohrává s možností přísných výjimek pro olympijské sporty, z praxe již víme, že EK jde do extrémní přísnosti vždy nad rámec návrhu ECHA, takže pro všechny tyto špičkové střelce to bude znamenat totální ztrátu světové konkurenceschopnosti či zánik.“, uvádí Bohumil Straka, myslivec, rybář, a viceprezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní.

„Co se týká rybářství, návrh EK/ECHA na zákaz olověných rybářských zátěží je nepromyšlený, nepodložený a uspěchaný. Důvěru nebudí ani tzv. statistické argumenty z dílny ECHA. Ještě včera na jejich webu tvrdili, a to odhadem a nepodloženě, že je ohroženo ročně milion ptáků na otravu olovem. Nyní snad hrají na city, a nově tvrdí, že je ohroženo milion dětí a již 127 milionů ptáků. Co to je za vědecký argument, který se více jak stonásobně liší ze dne na den? Navíc, většina alternativních rybářských zátěží i střeliva totiž představuje jen jinou formu negativního vlivu na životní prostředí, takže ekologický přínos může být nakonec i kontraproduktivní. Většina cenově dostupných těžkých kovů má horší účinky než olovo. Lehčí náhražky olova – měď i zinek včetně jejich slitin, kromě ostatních nevýhod, jsou pro přírodní prostředí toxické a dokonce velmi toxické vůči rybám. Např. měď se kumuluje v žábrách ryb již při koncentraci 0,01 mg/l. Takže vyměníme 500 let ověřené olovo, které nekoroduje, za další materiály, jejichž dlouhodobý účinek v přírodě nelze vůbec předvídat?“, uzavírá Dr. Bohumil Straka.

Zdroj