Koronavirus

Francúzska národná lieková agentúra uznala súvislosť medzi trombózami a vakcínou AstraZeneca. Za posledný týždeň sa im prípad trombóz strojnásobil

Paríž 30. marca 2021: Majú prípady trombóz, ktoré sa vyskytli po aplikácii vakcíny Astra Zeneca priamu súvislosť s vakcínou, alebo ide iba o časovú koincidenciu? Trombózy u zaočkovaných ľudí evidujú mnohé krajiny po celom svete, pričom niektoré z nich skončili úmrtím

Medializované boli hlavne prípady mladých a zdravých ľudí, u ktorých sa náhle vyskytla tromboemblická príhoda bez predchádzajúcej anamnézy. Tieto prípady viedli k dočasnému pozastaveniu očkovania vo viacerých krajinách a k opatovanému preskúmaniu bezpečnosti  vakcíny Európskou liekovou agentúrou (EMA). Konečný verdikt agentúry nakoniec znel: vacína je bezpečná a jej benefity prevažujú nad rizikami.

Očkovanie obnovilo aj Francúzsko avšak minulý týždeň bol hojne medializovaný prípad smrti 24-ročného študenta medicíny z Nantes, ktorého našli bez známok života vo svojom byte. Približne týždeň dní po aplikácii prvej dávky vakcíny Astra Zeneca. Medicínska správa uvádzala ako príčinu smrti trombózu spojenú s nedostatkom krvných doštičiek. V prípade bola nariadená súdna pitva a v súčasnosti prebieha súdne vyšetrovanie.

V piatok 26. marca už priniesol denník Le Figaro článok s názvom: “Vakcína Astra Zeneca: Lieková agentúra potvrdzuje riziko vzácnej trombózy.“

ANSM, agentúra pre kontrolu liečiv vo Francúzsku, uvádza, že v porovnaní s predchádzajúcim týždňom bolo deklarovaných 9 prípadov výskytu trombózy, čo je o 6 prípadov viac. Z týchto prípadov boli medzi 12. a 18. marcom nahlásené dve úmrtia.

ANSM 26. marca po výskyte nových prípadov v krajine uviedla, že existuje „vzácne“ riziko atypickej trombózy spojenej práve s vakcínou Astra Zeneca.

Lieková agentúra však zdôrazňuje, že pomer medzi  prínosom a rizikom stále zostáva priaznivý v prospech vakcíny.

Denník Le Figaro cituje vyjadrenie agentúry: „Bolo deklarovaných 9 prípadov trombózy veľkých ciev, atypických svojím umiestnením (hlavne mozgových ale i v zažívacom trakte), ktoré môžu súvisieť s trombocytopéniou, alebo poruchami zrážanlivosti krvi.

Priemerná doba výskytu je 8,5 dňa od očkovania. Veľmi atypická povaha týchto trombóz, ich podobný klinický obraz a homogénna doba do nástupu, vedú monitorovaciu komisiu k potvrdeniu veľmi vzácneho výskytu tohoto tromboembolického rizika u ľudí očkovaných vakcínou Astra Zeneca,“ potvrzduje ANSM. V správe sa ďalej uvádza, že tieto prípady sa vyskytli „v mediáne 8,5 dňa po očkovaní u ľudí, u ktorých doteraz nebola zaznamenaná žiadna konkrétna anamnéza.“ Správa špecifikuje, že 7 ľudí bolo mladších než 55 rokov a dva prípady sa vyskytli u ľudí starších než táto veková hranica.

Európska lieková agentúra EMA po opätovnom preskúmaní označila vakcínu za „bezpečnú a účinnú“. Po tomto verdikte Francúzsko znovu začalo používať aj vakcínu tohoto britsko-švédskeho konzorcia.

Zároveň však bolo doporučené, aby  očkovanie touto vakcínou prebiehalo výhradne u ľudí starších než 55 rokov, nakoľko do tejto doby sa  prípady trombózy mozgových žíl vyskytli iba u kategórie do 55 rokov.

Európska lieková agentúra (EMA) dospela v záveru, že vakcína nebola spojená so zvýšeným  rizikom  vzniku zrazenín, ale dodáva, že „nie je možné v tejto fáze vylúčiť možnú súvislosť s dvomi veľmi vzácnymi formami krvných zrazenín ( diseminovaná intravaskulárna koaguilácia a trombóza mozgových žíl) spojenými s nedostatkom krvných doštičiek.

Le Figaro uvádza, že z 1,4 milióna dávok vakcíny Astra Zeneca aplikovaných 18. marca v krajine, bolo vo farmakovigiliančných centrách analyzovaných približne 5 700 nežiadúcich účinkov, ktoré vo „veľkej väčšine“ boli symptómy podobné chrípke, ako bolesti hlavy, bolesti svalov a horúčka “často vysokej intenzity“.

Katarína Hanzíková