Koronavirus

Okénko – Právo v kapse – Nenávist a svoboda

Jindřich Kulhavý: Život člověka má několik stupňů a stále se vyvíjí. První dny po narození jsou určitou formou boje o život, protože dítě naprosto mění prostředí, ve kterém se nachází. Z bezpečí mámina bříška rovnou mezi dravce v podobě virů, bacilů, bakterií a dospělých lidí. Další roky jsou věnovány nasávání informací, získávání dovedností a vytváření vlastní individuality. Puberta je obdobím vzdoru a získání povědomí o vlastní osobnosti. Po všechny tyto roky je vcelku běžné, že je s dětmi manipulováno v rámci jejich výchovy. V dospělosti už by vše mělo být jinak.

Pokud nechápete první odstavec, bude vysvětleno. Žijeme v té nejšílenější době. Manipulace s povědomím lidstva dosáhla spektakulárních rozměrů. Uměle vytvořená nemoc předurčená k vypuštění vakcinačních týmů, které mají vytvořit tlak na obyvatele Země natolik silný, že si dobrovolně většina z nich v přesvědčení konání dobra začne kopat vlastní hrob. A navzájem se přitom podporovat a fandit si. To vše za dohledu čistých, tedy elit. K dospělým lidem se tyto chovají povýšeně a snaží se je vychovávat. A kdo neposlechne, hrozí mu trest v podobě vymazání z listu pozvaných na schválené akce a události. K ruce mají média, zákony a peníze. K tomu jsme se dopracovali.

Absolutní ignorace faktů a reálných dopadů špatných rozhodnutí je strašidelná. Ještě více to, že se v tom točí takové množství peněz. Zkorumpovaní politici, dobře zaplacení pseudoodborníci a propagátoři, královsky odměněný zdravotnický personál. Přeplacené neúčinné a nebezpečné jedy v stříkačkách, tuny ostatního zdravotnického a ochranného materiálu. Dluhy vystřelené do nadpozemských výšin a ekonomika státu, potažmo poloviny světa v troskách. Rozvrácená společnost, vztahy rozstřílené na hadry. Podlomené zdraví mnoha idealistů věřícich slovům výše uvedených agitátorů, v mnoha případech smrt, případně čekání na ni, ovšem v naprosté nevědomosti a s naivním úsměvem. To je dnešní doba.

Neochota podřídit se ďábelskému plánu má nedozírné následky. Stačí se nyní podívat na Austrálii, kde se pořádají hony na neočkované a na jejich děti. Nebo na Nový Zéland, kde kvůli údajně  dvěma desítkám pozitivních, nikoliv nemocných, spustili drsný lockdown. Do USA, kde se pro zdravé mladé lidi zavřely vrata škol. Či na Francii, kde vakcinaci odmítající sportovce prostě nepustí na hřiště či do posilovny a řadu pracovníků do jejich zaměstnání. Na Řecko, ve kterém bez správné ,,bumážky“ nesmíte na jídlo, úřad či do klubu. Do Izraele, kde i přes celoplošnou očkovanost covid údajně nadále řádí. či snad do našich dětských domovů, ve kterých bezbranné děti napouští mRNA jedem. Dalo by se ještě pokračovat, ale proč, když hloupí naslouchají vychytralým a přemýšliví jsou za konspirátory? Lze vůbec rozlišit, kdo je chytrý a kdo hlopupý, nebo je to nikoliv o IQ, ale o ochotě překonat lenost a bojovat sám za sebe a své děti?

Většina očkovaných podlehla čistě ze zištných důvodů. Zbytek jsou až na výjimky  skuteční morální zbabělci, kteří si zkusili dodat odvahy a nyní se cítí být nadřazenými. Neochota vyčkat a riskovat se jim pravděpodobně vymstí, je to otázkou času. Bohužel jsou však i tací, kteří byli doslova přinuceni, aniž by dostali možnost výběru. Zde je na místě nenávist vůči strůjcům diktatury namířené proti veěkerým svobodám, logice a lidskosti. Celá ta mašinérie byla velmi dobře připravena a za pochodu utahují šrouby. Bezprecedentní cenzura, strach šířený na všechny strany včetně do prostředí lékařů, kteří nejsou ochotni se podílet na covidfašismu. Jedou v tom jak lékařská, tak i advokátní komory.

Vážení čtenáři, vzhledem k nabytým vědomostem a schopnosti pospojovat si řadu faktů, která se cenzoři snaží okamžitě přefiltrovat a mazat, je třeba udělat vše pro zastavení dalších kroků vedoucích k naší prohře a totální ztrátě svobody a vlastní suverenity. Není možné dopustit, aby se k nám někteří další lidé, a to ať mají uniformu či nikoliv, chovali jako k méněcenné zvěři. Vakcinace není k našemu prospěchu, má nás postupně zmodifikovat do programu maximální ovladatelnosti, selekce a nakonec povede k vymření. Nelze již nadále trpět dehonestaci a urážky od těch, kteří samotní mají před sebou nepříliš dobrou budoucnost. Nikomu nepřejme nic špatného, ale uvědomme si, že jsou to oni, kdo nás ohrožují. A tak k nim přistupujme. Je třeba se rvát. Tak už si nic nenechávejme líbit.

Zdroj