Svět podle lepšolidí

Jak Jakub Železný (ČT), uřval poslankyni Semelovou

Lubomír Man: Ve čtvrtek večer proběhla na kanálu ČT další předvolební debata, tentokrát sedmi lídrů kandidátek v Praze. Debatu vedl Jakub Železný, a to tak, že každému z kandidátů položil svoji otázku, na kterou mu lídři pražských kandidátek odpovídali. Pomiňme, že už sám tento systém byl pochybný vzhledem k tomu, že moderátor svým výběrem otázek pro jednotlivé kandidáty mohl vyznění debaty výrazně ovlivňovat tím, že kandidátům svému srdci blízkým pokládal otázky jednoduché, na které bylo též jednoduché a snadné odpovídat, kdežto kandidátům, které pokládal za své pokrevní nepřátele, pokládal otázky nabízející možnost, že se do nich kandidáti tak říkajíc zamotají – a moderátorovi se tak otevře možnost jejich výklad rázně ukončit vyřčením svého mene tekel. Čili varováním: pozor, tenhle pán či paní mají myšlenky neurovnané: ČILI NEVOLIT!!!

Ovšem vrcholem tohoto moderátorova způsobu vedení debaty pak bylo, když po položení své otázky a po prvních slovech odpovědi osloveného tohoto přerušil a nenechal ho v řeči pokračovat. Což se stalo v případě oslovení Marty Semelové z KSČM, která dostala otázku, zda souhlasí s názorem, že Rusko protiprávně okupovalo Krym. Možná moderátor očekával, že oslovená poslankyně zaváhá, nebude okamžitě vědět, jak nejlépe odpovědět, čímž prokáže svou nezpůsobilost, ale tentokrát se přepočítal. Poslankyně Semelová okamžitě a pevným hlasem odpovídala, že podle Krymské ústavy z roku 1992 měli a mají občané Krymu kdykoli možnost vyslovit se v referendu, zda chtějí patřit k Ukrajině či Rusku. Čili že se na Krymu nic jiného nestalo než to, že se tam tato možnost uplatnila.

Tohle všechno chtěla tedy poslankyně Semelová vyslovit, ale prakticky tu možnost nedostala. Když totiž moderátor Železný už po prvních jejích slovech postřehl, kam Semelová míří a že zde tudíž hrozí možnost, že se občané přímo z centra protiruské propagandy v ČR, čili z Kavčích Hor, dovědí, jak to s tzv. anexí Krymu Ruskem vlastně je, začal na poslankyni přes celý sál nepříčetně řvát, aby ji svým řevem přehlušil. ALE ČESKÁ REPUBLIKA BERE PŘEVZETÍ KRYMU RUSKEM ZA OKUPACI, ječel na poslankyni Semelovou snad desetkrát za sebou a tak mocně, že její hlas v dunivém hřmotu jeho hlasu zcela zanikl.

Načež si pánové ze zpravodajského oddělení ČT, stejně tak jako v táborech koalic SPOLU a PIRSTANu, oddechli. A moderátor Železný získal další body potřebné ke jmenování příštím ředitelem ČT.

Zdroj