Svět podle lepšolidí

Jak Piráti vnímají Benešovy dekrety?

Jindřich Kulhavý: K volebnímu vítězství tlačená médii Pirátská strana postupně odhaluje zákulisí svých pánů, aniž by vždy úplně chtěla, zároveň mnohé vzápětí dementuje. Stejný přístup má i ke starším výrokům některých svých představitelů. Lidé si však mnohé pamatují, a především na sociálních sítích připomínají starší a varující prohlášení některých představitelů Pirátů.

Nejvíce pozornosti samozřejmě získává Ivan Bartoš proslulý svou účastí na akcích německé odnože Antify, a taktéž ochotou nechat rozplynout Českou republiku v mixu eurounijních zemí. Kladně se staví jak k genderovým úchylnostem, tak i k migraci. Hovoří se o jeho příklonu k satanismu a okultismu. Ani jeho zjev není zrovna příkladem reprezentativního politika, což ostatně platí i o nejbližších spolupracovnících Ferjenčíkovi a Piklovi. V tomto směru je jejich pravým opakem pražský primátor Hřib, ovšem jeho městská devastační politika je dalším varujícím elementem pirátského přístupu k vládnutí. Je s podivem, kolik lidí tyto ,,maličkosti“ ignoruje a někteří je považují dokonce za kampaň vůči Pirátům. Pro normálně uvažujícího občana je nepřípustné, aby nás reprezentovali a vládli nám takoví ,,týpci“, ale pro mládež a ideologicky zpracované voliče preferující furianství a jistou dávku rebélie jsou prostě Piráti atraktivní.

Pirátskou stranu lze označit několika málo slovy. Je to ultralevicový až neomarxistický subjekt ekologicky a ideově velmi příbuzný evropským Zeleným. Z čehož vyplývá i jejich totální tolerance migrace a neochota přistupovat k České republice jako ke svrchovanému státu s množstvím národních tradic a zvyků. Po stránce vztahu k přírodě zastávají naopak netolerantní a ideologicky naprosto zvrácený až fašistický vztah, ze kterého vyplývá podpora Green Dealu a snaha naprosto zlikvidovat například motorismus. Opět se stačí podívat na vládu Pirátů v Praze, kde se svými koaličními partnery naprosto ignorují potřeby Pražanů a prosazují opatření, která vedou postupně metropoli do blokády. Třeba na Praze 3 se místo zásadních věcí řeší městský holubník, dále se vytváří přírodní louka o rozměru cca 15m2 a místo oprav výmolů a propadlých kanálů se kreslí cyklostezky a staví ostrůvky a retardéry.

V zahraniční politice však mohou Piráti škodit mnohem více. Když byla Ivanu Bartošovi položena otázka na jeho názor na Benešovy dekrety, jen mávnul s nezájmem rukou. Možná si budete myslet, že ani netuší, o co jde, ale jedna z možných verzí financování strany při vstupu na českou politickou scénu ukazuje na podporu ze strany sudetsko-německého Landsmannschaftu. Ono totiž založení nové strany a poměrně rychlý vzestup stojí skutečně dost peněz. A ty rozhodně nesložili na stranické konto její členové. Nejsou příliš známí ani čeští sponzoři a hovořilo se od počátku o podpoře ze strany George Sorose, čemuž by napovídalo směřování Pirátů. Částečně můžeme srovnat jejich expanzi s pokusem bývalého šéfa Milionu chvilek pro demokracii Mináře proniknout na českou politickou scénu, který skončil defraudací šesti miliónů korun sesbíraných od svých příznivců. Piráti museli disponovat mnohem větším obnosem.

Vraťme se tedy k tomu, co by se mohlo stát. Na facebooku existují stránky, na kterých se členově Landsmannschaftu chlubí tím, jak cestují po České republice a navštěvují místa, kde žili oni samotní, případně jejich předci. Byly zaznamenány případy, kdy se střetnuli s nynějšími majiteli objektů a vyhrožovali jim, že se vrátí a dostanou zpět to, co jim pomocí Benešových dekretů bylo odebráno. Ostatně stejnou cestou šel bývalý prezident Havel, který jako první Benešovy dekrety prolomil a nechal si vrátit velkou část majetku své kolaborantské rodiny. Podobně pomohl knížeti Schwarzenbergovi několikrát hovořícím o našich občanech jako zaprděných Čecháčcích. Navíc se Česká republika soudí s rodem Lichtenštejnů a hrozí vydání obrovského majetku i jim, přestože byl odebrán opět v souladu s rozhodnutím Edvarda Beneše.

Pokud by tedy k prolomení dekretů došlo, a tlak na to v EU a Německu je obrovský, byl by to další tragický krok ke ztrátě naší suverenity. Sudeťáci totiž obývali až polovinu našeho území a vydávání majetku by znamenalo obrovské příkoří vůči našim obyvatelům, státní celistvost by byla narušena a Česká republika by de facto byla pouhým německým okresem. Přidejme si ještě to, že nás Němci mají velmi často za jakési cikány Evropy, o čem svědčí jak jejich přístup k českým obchodníkům, tak i ke svým zaměstnancům pracujícím v jejich filiálkách u nás, a je jisté, že by to bylo další období temna. Piráti společně se STAN a Topkou mají k této situaci nejblíže a je třeba si uvědomit, že to vychází i ze samotné podstaty Pirátské strany. Ani se nestydí za to, že jim je ve skutečnosti naše země lhostejná.

Europoslanec Peksa je ,,Evropan“, většina mladých voličů si přeje cestovat a zůstat tam, kde se jim zalíbí, obhajují multikulturismus bez ohledu na jeho stinné stránky. Dehonestuje se tu a převrací historie. A přidáme li i naprosto otevřenou podporu genderových zvráceností, které jsou teď v půlce světa in, a doslova nenávist k výdobytkům moderních technologií, tedy pokud nejsou na elektřinu, máme tu stranu skutečných ideologických škodičů. Samozřejmě nelze opomenout ani levicový přístup k soukromému majetku, daním a novince v podobě sdílení čehokoliv. Každý, kdo má tendenci uvažovat o Pirátech jako o straně, které by hodil svůj hlas, by měl žádat odpověď na otázky spojené s výše uvedeným. Bez jasných názorů vyjadřujících postoj strany nelze předejít riziku, kterým Piráti zvolení do vlády jsou. Jejich podporovatelům tak doporučujeme, aby se zbavili své naivity a začali vnímat realitu. Piráti jsou ve svém důsledku skutečným nebezpečím pro celou naší zemi.

Zdroj