Top

Jak přijít v demokracii o demokracii bez povšimnutí

G. Sitař – Od A. Smithe k F. Hayekovi. Ty nejlepší argumenty. Nejjednodušším a nejspolehlivějším způsobem, jak ztratit demokracii, je předat rozhodovací pravomoci nadnárodním organizacím, ve kterých rozhodují nikým nevolení úředníci. Občané si pak mohou volit, koho chtějí. Nic nezmění. O takovém předání pravomocí právě jedná Světová zdravotnická organizace.

Světová zdravotnická organizace, WHO, která sdružuje 194 zemí, připravuje novou mezinárodní úmluvu nazvanou „Svět pospolu“, podle které by měly být řízeny budoucí pandemie. Podle stávajícího plánu by měl být návrh textu projednán na 76. setkání WHO v příštím roce. Do života by měl být uveden v roce 2024.

Navrhovaná úmluva, pokud bude schválena většinovým hlasováním, bude závazná pro všechny členské státy a bude dávat WHO v případě vyhlášení pandemie rozsáhlé výkonné pravomoci bez nutnosti konzultovat opatření s národními vládami nebo parlamenty. Nařízení WHO budou pro státy závazná.

Podle agentury Reuters se členské země WHO blíží shodě, že taková smlouva je potřebná, pouze Spojené státy prohlásily, že se nechtějí vzdát své suverenity a zavázat se k tomu, aby byla smlouva právně závazná. Evropská unie projednávání dohody posvětila minulý měsíc.

Důvodů, proč mít z takové dohody obavy, je několik.

Vyhlásit pandemii je jednoduché

Vyhlášení pandemie a zavedení drastických opatření může být relativně jednoduché. Od roku 2003 definovala WHO na svých stránkách pandemii chřipky jako situaci, kdy „se objeví nový virus chřipky, proti kterému nemá lidská populace žádnou imunitu a jejímž důsledkem je několik současných epidemií ve světě se značným počtem úmrtí a onemocnění“. V roce 2009 byla definice změněna a měřitelné kritérium, tedy počet úmrtí a onemocnění, z definice zmizelo. 

Rada Evropy po vypuknutí epidemie prasečí chřipky H1N1 v roce 2009 kritizovala ve své zprávě WHO za to, že změna definice umožnila WHO vyhlásit pandemii bez toho, aniž by bylo nutné dokládat její intenzitu a závažnost. Zpráva urguje WHO, aby revidovala definici pandemie a vzala v potaz nejen geografické rozšíření nemoci, ale i její závažnost.

Konflikty zájmů a vliv farmaceutické lobby

Deník Guardian napsal v roce 2010, že doporučení WHO pro případ pandemie chřipky sepsali tři vědci, kteří byli v minulosti placeni farmaceutickým firmami, jež během epidemie prasečí chřipky dodávaly léky evropským zemím. Vědci doporučovali nákup velkého objemu vakcín nebo léků v předstihu a na základě těchto doporučení zaplatily evropské země více než 7 miliard dolarů například za lék Tamiflu. Otázka transparentnosti vydávaných doporučení se stala aktuální poté, co se dramatické předpovědi a desetitisících mrtvých osob zdaleka nenaplnily.

Ta samá zpráva Rady Evropy, která kritizuje definici pandemie, uznává, že existují konflikty zájmů u odborníků, kteří připravují protipandemická doporučení, a požaduje, aby byla přijata opatření k jejich eliminaci.

Přirozená imunita se nepočítá

Definice se neměnily pouze u pandemie, ale u dalších klíčových termínů. Například takzvaná stádová imunita byla původně definována jako „imunita populace vyvolaná buď očkováním nebo předchozím proděláním nemoci“. Po změně definice je stádová imunita definována jako „koncept využívaný pro očkování, podle kterého je populace chráněna před určitým virem, pokud je dosaženo žádaného procenta proočkovanosti“.

Zvolili by si lidé takového člověka?

Předsedou WHO je od roku 2017 pan Tedros Ghebreyesus, který byl zejména USA kritizován za úzké vztahy s Čínou. Pochází z Etiopie, kde zastával funkci ministra zdravotnictví a zahraničních věcí. V mládí byl členem organizace Lidová osvobozenecká fronta Tigray, která je podle Wikipedie „extrémně levicovou nacionální a polovojenskou“ organizací, která se v 80 letech minulého století účastnila občanské války v zemi. Etiopie před dvěma lety obvinila šéfa WHO, že organizaci stále zajišťuje diplomatickou a vojenskou podporu.

Navrhovaná dohoda je v rozporu se samotnými doporučeními EU

Navrhovaná mezinárodní úmluva, podle které má WHO řídit protipandemická opatření centrálně, je přitom v rozporu se zprávou Rady Evropy. Ta uvádí, že preventivní plány jednotlivých zemí by měly být dostatečně „autonomní a flexibilní“, aby umožňovaly zavedení opatření podle aktuálního rizika v dané zemi.

Sankce za nedodržení

Při diskuzi o navrhované úmluvě Svět pospolu zaznívají nyní zejména z Německa hlasy, že země, které ji nebudou dodržovat, by měly být potrestány sankcemi. 

Volí si lidé pouhé loutky?

Německá politička Christine Anderson při svém projevu na půdě evropského parlamentu na téma úmluvy zmínila dřívější prohlášení Horsta Seehofera, bývalého člena německé vlády, který v roce 2010 řekl, že ti, co rozhodují, nejsou voleni, a ti, kteří jsou lidmi voleni, nemají o čem rozhodovat.

Jen utopie?

Platí-li výše uvedené, může WHO vyhlásit pandemii, pokud při plošném testování zjistí u dostatečného množství lidí výskyt nějakého viru. Není nutné, aby lidé vykazovali známky nemoci. Pokud se tak stane, přebírá pan Tedros Ghebreyesus výkonné pravomoci při řízení protipandemických opatření. Bez nutnosti konzultace s vládami jednotlivých zemí nebo jejich parlamenty může nařizovat, které podniky budou zavřeny, kdo může kam chodit nebo spíše nechodit a kolik dávek jaké vakcíny si každý musí nechat píchnout, aby mohl normálně žít.