Koronavirus

JUDr. Norbert Naxera AK – Žaloba k Mezinárodnímu tr. tribunálu

Vážení přátelé, rozhodl jsem se podat žalobu na české politiky k Mezinárodnímu trestnímu tribunál v Haagu (ICC), kam se můžeme obrátit s žalobou za zločiny proti lidskosti jako útisk, diskriminace a perzekuce lidí a podobně. V Německu už to zkusil a podobnou žalobu podal známý advokát Reiner Fuellmich, pokud je mi známo přidávají se i další právníci z jiných zemí. Myslím bychom to měli zkusit také.

Mezinárodní tribunál v Haagu může stíhat české občany neboť Česká republika uznala pravomoc tohoto soudu mezinárodní smlouvou č. 84/2009 Sb. m. s. Posílám vám zatím seznam žalovaných napište mi jestli Vás napadají nějaká další jména, která by byla vhodná tam uvést, ale měli by to být lidé celorepublikově známí, nikoliv například starosta obce či ředitel školy.

 1. Ing. Andrej Babiš, 2. 9. 1954, předseda vlády ČR, František Zemana 876, 252 43 Průhonice
 2. Jan Hamáček, 4. 11. 1978, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 4. 11. 1978, Šmilovského 1461, 293 01 Mladá Boleslav II, doručovací adresa Mratín 309, 250 63
 3. JUDr. Alena Schillerová, PhD., 18. 3. 1964., místopředsedkyně vlády a ministryně financí,
  Salvátorská ul., Praha 1
 4. Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., 16. 8. 1969, místopředseda vlády, ministr průmyslu a
  obchodu a ministr dopravy, Sluneční 1165, Mníšek pod Brdy 252 10
 5. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., 27. 9. 1981, bývalý ministr zahraničních věcí, Nuselská 1564/126,
  Michle, 140 00 Praha 4
 6. Mgr. Lubomír Metnar, 6. 10. 1967, ministr obrany, Na Výsluní 1710, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11,
 7. Mgr. Marie Benešová, 17. 4. 1948, ministryně spravedlnosti, Ludvíka Kuby 803, 272 01 Kladno
 8. Mgr. Richard Brabec, 5. 7. 1966, ministr životního prostředí, bytem Dlouhá 176/11, Litoměřice
 9. Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc, 24. 6. 1981, ministryně práce a sociálních věcí, Křižíkova
  220/91, Karlín, 186 00 Praha 8
 10. Ing. Miroslav Toman, CSc., 6. 2. 1960, ministr zemědělství, Na Fialce I 1531/10, Řepy, 163 00 Praha 6
 11. Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., 24. 3. 1970 , bývalý ministr zdravotnictví, č.p. 3, 664 34 Jinačovice
 12. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, nar. 2. 10. 1986, bytem: Družstevní 398, 373 82 Včelná,
  Ministr zdravotnictví ČR
 13. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., nar. 4. února 1964, adresa: třída Edvarda Beneše
  1554/24, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, bývalý ministr zdravotnictví ČR
 14. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, nar. 4. prosince 1958, adresa: Bolzanova
  1604/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, bývalý ministr zdravotnictví ČR
 15. Ing. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 21. 7. 1978, V Újezdech 565/6, Medlánky, 621 00 Brno
 16. Bc. Jakub Kulhánek, MA, nar. 30. 6. 1984, Ministr zahraničí ČR, bytem Řípská 826, 276 01, Mělník
 17. Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, 13. 3. 1971, Otakarova 2147, 508 01 Hořice
 18. PhDr. Lubomír Zaorálek, 6. 9.1956, ministr kultury, Svojsíkova 1589/9, Ostrava-Poruba, 708 00
 19. doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, nar. 3. května 1973, bytem
  Bořivoje Čelovského 847/5, Heřmanice, 713 00 Ostrava, bývalý poradce Ministra zdravotnictví
 20. MUDr. Milan Kubek, nar. 13. února 1968, předseda České lékařské komory,
  bytem Podvinný mlýn 2348/28, Libeň, 190 00 Praha 9,
 21. Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., nar. 12. 3. 1958, bytem Kobyliská 397/33, 184 00, Praha 8 –
  Dolní Chabry, vysokoškolský pedagog, známý strašením občanů a šířením paniky
 22. MUDr. Petr Smejkal nar. 29. června 1972, Hellichova 395/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1,
  bývalý vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace u Ministerstva zdravotnictví
 23. MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., nar. 10. 6. 1963, Hlavní hygienička České republiky, bytem
  Zahradní 361, Šenov u Ostravy PSČ 739 34,

Stejně tak mi můžete posílat návrhy co vše zahrnout do žaloby

Zatím jsou žalobní body:

 • pokusy na lidech s experimentálními vakcínami s vedlejšími účinky- následkem je poškození zdraví a zřejmě i smrt mnoha lidí
 • útlak občanů- donucování k očkování
 • diskriminace neočkovaných
 • diskriminace lidí, kteří nemoc prodělali (proč se protilátky uznávají jen 180 dní)
 • lékařské zákroky k nimž jsou lidé nuceni proti své vůli (testování dětí a zaměstnanců)
 • poškozování zdraví lidem- nucení nosit respirátory- nedostatek kyslíku, rakovinotvorná desinfekce
 • omezování osobní svobody- zákaz pohybu mezi okresy,
 • porušení práva na práci
 • porušení práva na vzdělání
 • porušení práva na zdravotní péči (odkládání léčby necovidových pacientů a tím také mnoho mrtvých)
 • omezení práva na rodinný život (zákaz návštěv příbuzných v nemocnicích apod.)
 • psychický teror
 • omezení politických práv (shromažďování apod.)
 • perzekuce občanů, kteří tato opatření veřejně kritizují

Tím jsou porušeny nejen naše zákony a ústava ale i mezinárodní smlouvy, proto se tím může zabývat mezinárodní tribunál v Haagu

 • mezinárodní úmluva o lidských právech a biomedicíně, č. 96/2001 Sb. m. s.
 • Norimberský kodex (zásady lékařské etiky, zákaz pokusů na lidech)
 • úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 143/1988 Sb.)
 • mezinárodní úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) č
 • úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)
 • mezinárodní pakt o občanských a politických právech
 • mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.)
 • a také Římský statut Mezinárodního trestního soudu č. 84/2009 Sb. m. s.

a také mi můžete posílat nové studie o škodlivosti očkování respirátorů apod., klidně i cizojazyčné,
žalobu stejně musíme přeložit do angličtiny.

Za žaloby k mezinárodním soudům se neplatí soudní poplatky, ale náklady s tím budou spojené, především bude třeba budu potřebovat peníze na překlad žaloby do angličtiny a navíc to zabere hodně času, (v podstatě už půl roku nedělám nic jiného než tyto politické věci) proto bych Vás kteří tuto mou snahu podporujete chtěl požádat o dobrovolný příspěvek na žalobu. Výši příspěvku nechám na Vás. Proto tedy kdo se chcete připojit můžete posílat vyplněné a podepsané plné moci a příspěvky na účet číslo 2900747571/2010 Fio banka. Žalobu bych chtěl dokončit a předat překladateli do několika týdnů. Nemohu samozřejmě zaručit úspěch, tedy že naši politici budou odsouzení, ale přesto je to určitá možnost jak bojovat proti koronafašismu, koneckonců podobných žalob k tribunálu v Haagu chodí více z různých zemí a tímto tedy podpoříme úsilí Reinera Fuellmicha a dalších, kteří s tím začali a zároveň tím vytvoříme jistý nátlak na naše politiky aby si uvědomili že za své zločiny mohou být potrestáni.

Plnou moc můžete stáhnout zde vytisknout vyplnit podepsat a posílat naskenovanou na email

Norbert10@seznam.cz

S pozdravem JUDr. Norbert Naxera

Zdroj