Domácí

KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové a Piráti hlasovali v Evropském parlamentu za potrestání České republiky.

Ivan David: Uprostřed ledna tohoto roku byl v Evropském parlamentu projednáván návrh zprávy O aplikaci práva EU 2017, 2018 a 2019 (A9-0270/2020). Jedná se o soubor návrhů směřujících k dalšímu potlačení suverenity jednotlivých států. Občany ČR by mělo zajímat, jak hlasovali poslanci zvolení v České republice.

Pro tzv. Lex Šimečka, podle kterého se má v každém členském státě každý rok kontrolovat, zda dodržuje lidská práva, a tím má zasahovat do suverenity členských států, hlasovali poslanci KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové, Piráti, a ANO. SPD byla proti a Konečná a ODS.

Pro návrh, aby Evropská komise vydávala raději nařízení než směrnice, protože nařízení musejí státy plnit ihned, zatímco o směrnicích jednají v parlamentech což prý zdržuje, hlasovali poslanci KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové, Piráti, a ANO. SPD byla proti.

Naše frakce Identita a demokracie (v níž působí SPD) navrhla pozměňovací návrh směřující k zabránění praní peněz nadnárodními korporacemi a neziskovými organizacemi. KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové, Piráti, a ANO hlasovali proti.

Naše frakce ID vyslovila „politování nad rozsudkem Soudního dvora ze dne 18. června 2020 ve věci C-78/18, Evropská komise v. Maďarsko, podle něhož je zahrnutí nevládních organizací do oblasti působnosti rámce pro boj proti praní peněz porušením práva EU; vyjadřuje svůj údiv nad zdůvodněním Soudního dvora ohledně výkladu čl. 65 odst. 1 písm. b) SFEU, že praní peněz a financování terorismu jako takové nepředstavují dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti; vyjadřuje politování nad tím, že podle tohoto rozhodnutí se nevládní organizace zdají být nad zákonem;“ Proti tomuto stanovisku hlasovali KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové, Piráti, ODS a ANO.

Naše frakce ID navrhla jako pozměňovací návrh prohlášení o svrchovanosti států EU v otázce daní. KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové, Piráti, a poslankyně Maxová z ANO hlasovali proti, ostatní poslanci za ANO se zdrželi.

Naše frakce ID navrhla formulaci s kritickým postojem k přijímání migrantů včetně nelegálních, a navrhla přijímání migrantů pouze přísně podle Ženevských konvencí. Proti hlasovali KDÚ-ČSL (kromě Šojdrové, která se zdržela!), TOP09, Starostové a Piráti.

Naše frakce ID navrhla vypuštění boje proti dezinformacím „které se snaží podkopat důvěru občanů v demokratické instituce EU“. Jde o snahu ještě více zavádět cenzuru nepohodlných názorů. Proti hlasovali KDÚ-ČSL (s výjimkou Šojdrové, která hlasovala pro!), TOP09 (mimo Niedermayera, který se zdržel), Starostové a Piráti. ODS se zdržela, ale současně podpořila původní návrh podporující cenzuru.

Naše frakce ID v níž působí SPD se vyslovila proti reformě evropského azylového systému a „účinnějšímu rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy“ a proti tomu, že Evropská komise „zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti České republice, Polsku a Maďarsku, které odmítly rozhodnutí o relokaci splnit“.

Tuto reformu a trestání České republiky, Maďarska a Polska podpořili KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové a Piráti.

Rezoluci jako celek podpořili KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové a Piráti. SPD byla proti. Ano jako jediní z Renew se zdrželi, proti byli i Konečná z KSČM a ODS.

Zdroj