DomácíTop

Mami, já přece nejsem vrah. Pane ministře, nejste v tom sám.

Pane Hamáčku – nejste v tom sám. Děti se mě ptají, jestli půjdu do vězení. Justiční omyl. Zhroutil se mi svět

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod se zabývá kauzami, ve kterých máme pochybnosti o spravedlivém procesu. V jaké míře selhala policie při zajištění důkazů a jejich následné vyhodnocení pro podání obvinění můžeme v přímém přenosu sledovat i u představitelů našeho státu. Dokonce první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček čelí podezřením, o kterých se spekuluje ve veřejném prostoru.

IAV má informace o celé řadě kauz, kdy se poškození občané domáhají marně spravedlnosti. Na druhé straně ti, kteří mají kompetence zasáhnout a vše napravit jsou nečinní a najdou celou řadu zdůvodnění, proč napravit nelze.

Jedna z kauz, které IAV řeší:

Pan M.C. byl v obchodě zatčen a odvlečen do vězení. Tam se snažil celou dobu vysvětlovat, že on není ten, který se údajně vyhýbal nástupu trestu. Při nástupu do vězení stále opakoval to samé, že jméno je stejné, ale datum narození je jiné atd. Nicméně zůstal ve vězení. Další dny si ho předvolal ředitel věznice, kdy (nyní již vězeň M.C.) opakoval stále to samé, že se jmenuje M.C., datum narození…… To sice bylo jiné než to, které bylo uváděno ve spise. Hmm a nic.  M.C. opakoval, že nemůže být uvězněn, když nebyl obviněn, obžalován a nebyl ani u soudu. Ředitel přemýšlel, asi cítil problém, povolal „kurátorku“, která do několika týdnu do věznice dorazila. Tam probíhal s „vězněm M.C.“ pohovor, kdy zopakoval to samé. Kurátorka odpověděla, že vše prověří. Pokud lže, tak to teprve uvidí, jaké jeho lhaní bude mít důsledky. Pokud mluví pravdu, tak je to „průser“.

Po několika měsících se potvrdilo to druhé, že je to „průser“. Do věznice přijela ministryně spravedlnosti, omluvila se „vězni“, že došlo k justičnímu omylu. Nezákonně uvězněný si naivně myslel, že ho vezme do auta a odveze z vězení domů, k nemocné matce, o kterou před nástupem do vězení pečoval. Nic z toho se nestalo. Ona odjela a on zůstal. Teprve po 10 měsících byl propuštěn. Došlo k justičnímu omylu, spletli si osoby. Nevinný občan, který nic nespáchal, si odseděl 10 měsíců. Vrátil se domů, mezitím mu zemřela matka, se kterou bydlel. Přišel domů, kde již domov neměl, přišel o byt. Poprvé spal pod „širákem“, neměl kam jít. Stát se mu omluvil, že došlo k justičnímu omylu, to bylo vše. Zničený život, jehož příběh pokračuje dále a IAV se v této kauze plně angažuje.

Zavřou vás, protože si vás spletou s někým jiným, odsoudí vás bez důkazů, někdy se důkazy vyrobí. Proto chápeme obavy ministra vnitra Jana Hamáčka, který čelí možným obviněním za zvlášť závažné zločiny, alespoň se jeho činy takto medializují. Jeho rozhovor s názvem „Děti se mě ptají, jestli půjdu do vězení, zhroutil se mi svět“  celý rozhovor zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/deti-se-me-ptaji-jestli-pujdu-do-vezeni-zhroutil-se-mi-svet-rika-hamacek-40360116#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Md6iQrTF9ga-202105131423&dop_id=40360116&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

nás přiměl reagovat. Napsali jsme proto panu ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi dopis, ve kterém jsme se mu snažili popsat možnou strastiplnou cestu, která ho v případě obvinění čeká. Zaslali jsme mu sborník ze semináře „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“ Celý dopis naleznete na www.institut-av.eu /aktualilty/

Jen pro upřesnění, pokud se panu ministrovi vnitra Hamáčkovi zhroutil svět, jak  uvádí ve zmíněném rozhovoru, tak ho mohu ujistit, že se svět hroutí ročně tisícům nevinně pronásledovaných lidí v naší zemí. Pane ministře Hamáčku, rozhodně v tom nejste sám.

Možná, že osobní zkušenost přiměje politiky a zákonodárce k nápravě systému, který ničí životy lidem, kteří se ničím neprovinili.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Praha 15. 5. 2021

Dopis Hamáčkovi – společenská záruka

Zdroj