DomácíTop

Vy jste si začali

Vidlák: Víte co se stalo po upálení Mistra Jana Husa? Nic! Neproběhl žádný pogrom na katolické kněžstvo. Nikdo nepozabíjel v Kutné Hoře tisíc Němců. Nepadla vláda, žádní úředníci nebyli propuštěni. Nikdo nemobilizoval, nesvolával zemskou hotovost. Jen česká šlechta poslala celkem kultivovaný dopis a radikálové na Karlově univerzitě se také ozvali. Ale jinak nic. Normální země, na středověk normální stav.

Kostnický koncil ovšem pokračoval… Poslal na hranici Jeronýma Pražského, zpřísnil církevní zákazy, vyzval všechny ty, co podepsali dopis na obranu Husa k soudu. Co se stalo dál? Skoro nic. Pokračovala dopisová kampaň, kdy do Čech chodily dopisy o tom, jak musí arcibiskup vytrhat kacířské býlí a na druhou stranu chodily dopisy, že tu žádní kacíři nejsou. Tu a tam tady někoho chytli, tu a tam někoho odsoudili, zabavili majetek… 

Pak začali vypisovat odměny za zajaté husity a házeli je v Kutné hoře do opuštěných šachet… Začali přitvrzovat nejen proti jednotlivcům, ale začali to dělat plošně. Nikoho nešanovali, zajímali, mučili vraždili. 

A pak najednou začali ti lovení vítězit. Ta směšná hrstka několika kacířů se ukázala být málo směšnou a docela velkou.  A samozřejmě si to s tou druhou stranu náležitě vyřídili.  A hned si ti původně velcí páni začali stěžovat, že husiti nebojují podle pravidel. 

Podobně to bylo i za Protektorátu. Co se stalo, když Beneš přijal Mnichov? Nic. Co se stalo, když Hitler zabral zbytek Československa? Nic moc. Velmi krotký odboj. Až když Heydrich začal vraždit masově, až když už nešlo o jednotlivce, ale tak nějak o všechny, začal odpor. A po šesti letech vraždění, mučení, popravování se pak najednou sudetští Němci strašně divili, že jim to osvobození Češi dali sežrat. To Němci první porušili všechna myslitelná pravidla lidství a pak se hrozně divili, že na ně byl uplatněn stejný metr. A i když se leckdo s pomstou snažil, německým zvěrstvům se to stejně ani zdaleka nevyrovnalo. 

Takhle nějak to začíná přátelé. Na začátku je odsouzený člověk, který nevzal do ruky zápalnou lahev, nehodil po nikom dlažební kostku, neupálil nikoho v jeho domě, nepodřízl nikomu krk, nepřivlastnil si majetek, nepřestal platit daně, neodklonil peníze, nevypsal odměnu na za muslimské skalpy…  jen řekl něco co se nelíbilo a byl hladce odsouzen. 

Zatím je sám. Zatím se nic neděje. Nikdo neprotestuje, nešturmuje na Hrad, nerozbíjí okna, nezapaluje auta. To hydru povzbudí a přitvrdí. A až si všichni uvědomí, že se jich to také týká, že nevědí, kdy si přijdou i pro ně, pak se něco začne dít.  A pak to jednou bude obráceně – pak budou soudci ronit krokodýlí slzy, že jsou vyháněni ze svých teplých místeček, že právní řád je rozvrácen, že republiku vedou lidi, kteří nemají úctu k minulosti,  že nejednají podle pravidel… ale neměli by se divit. Marian Kechlibar kdysi napsal článek, že ve válce je lákavé porušit pravidla na rytířský boj, ale běda tomu kdo ta pravidla poruší první a pak prohraje. 

Zdá se že i pro justici je lákavé nastolit u nás čínský sytém zavřené huby. Že to usnadňuje život a mají pocit, že tím lůzu dostali pod kontrolu, aby jim nekazila dojem ze skvělé spořádané společnosti. Akorát si neuvědomují, že první porušili pravidla a až se to jednou otočí, tak přesně totéž bude použito proti nim. Ne, nebude v tom žádná spravedlnost, ani pokus o spravedlnost. Bude to úplně normální pomsta. 

Ještě se nic neděje. Ještě mají čas i prostor vše urovnat. Dokonce z toho mohou ještě vyváznout bez ztráty kytičky. Stačí jim jen v tom nepokračovat a na Krafta se brzy zapomene. Koneckonců ta pokuta není nijak likvidační. Ale pokud si nedají říct a vyhodnotí si to všeobecné mlčení jako slabost nebo dokonce souhlas, pokud to teď řádně rozjedou, měli by si uvědomit, že si začali.  

Teď jim (ještě) nikdo nechce brát jejich výdobytky. Nikdo je (ještě) nechce vypráskat, nikdo (ještě) nemá chiliastické vize o konci světa, kterému je třeba napomoci.  Pokud s podobnými nápady přestanou, všechna jejich privilegia jim zůstanou a budoucnost se bude měnit tak nějak přirozeně. Měli by si uvědomit, že podobnými rozsudky ženou vývoj k něčemu podobnému jako byla Novoměstská defenestrace. A po ní následovaly tak velké změny, které se neodehrály  nikdy předtím ani nikdy potom. 

Jestli budou pokračovat tímto směrem, jednou se budou strašně divit kam se poděla zákonností, proč nejsou vážení, proč jim nějaká lůza bere majetky i životy. Je to jednoduché… protože si začali. Lůza paragrafy nečte, jen tak nějak vnímá, že právě  přišla o jedno právo, kvůli kterému se tenkrát v 89. cinkalo. 

Zdroj