Domácí

Nůžky se rozvírají

Jindřich Kulhavý: Táhněme za jeden provaz, spojme se, buďme jednotní. Podobná hesla slýcháme často, protože řada z nás si ještě pamatujeme na to, že jsme už od malička byli například v dějepisu vedeni k tomu, že v jednotě je síla. Kdo by si nepamatoval na proslulé tři pruty, které jeden po druhé bylo možno snadné zlomit, ovšem pohromadě nikoliv. Moudrost našich předků jsme bohužel nepřevzali, byť o Češích bylo známé, že se mezi sebou vždy více hádali, než by se proti nepřátelům spojovali. Ostatně platí to i o slavné době husitské, protože i tehdy proti sobě stála vojska Táboritů a vrchnosti. A tak jediným okamžikem v moderních dějinách, kdy tu byla velká soudržnost, se zdál být rok 1989. Až později se ukázalo, že špičky byly vybrány dopředu a opět kolaborovaly s cizinou.

Soudržná společnost je skutečně příliš velkou silou a elity nikdy o takovou neměly zájem. Nynější doba nahrává jejímu rozdělení skutečně nebývalo měrou. A některá dělení jsou skutečně tak evidentní, že se nad nimi pozastavuje rozum. Momentálně největší není politické (levice a pravice, protiunijní a prounijní, promigrační a proti přijímání), ekonomické (i když tady jdou ostří nůžek od sebe velmi rychle vzdaluje), náboženské (křesťané vs muslimové), ale jde o rozdílný přístup k očkování.

Žijeme v době covidové, takže tu máme dvě vcelku kontrastní části společnosti. Očkovaní versus neočkovaní. Toto dělení vzešlo původně z rozlišného názoru na samotnou existenci, nebezpečnost a léčitelnost Covid-Sarsu 2. Všechny spory vyvrcholily vakcinací celých národů, respektive pokusem o ni. Původní myšlenka měla určitou logiku, protože jde o syntetické onemocnění vypuštěné z laboratoře, o kterém nikdo nic moc nevěděl a většímu poznání byly činěny potíže. Proto jsme tak dlouho čekali na výsledky první pitvy, z jejíchž výsledků je zřejmé, že po celou dobu bylo záměrně bráněno vcelku prosté léčbě záměrně, a v tomto přístupu se nadále pokračuje. S postupujícím časem jsme se dopracovali k mnoha dalším podkladům potřebným k zjištění, že covid je celý uměle vytvořený systém, který má ovlivnit budoucnost lidstva a vytvořit prostředí, které bude vyhovovat úzké špičce společenské pyramidy. Její členové se neštítí vůbec ničeho. V tento okamžik by tedy bylo spojení se proto nim logickým krokem, což oni předpokládali. Došlo k rozmělnění společnosti a očkovaní a neočkovaní stojí proti sobě a s neskrývanou nenávistí a agresivitou, které jsou podporovány politiky a médii, na sebe hledí skrze prsty.

Lidé neochotní podlehnout lživé kampani stačili včas otevřít oči a jejich počet překročil hranici toho, co brání k nastavení stavu, který byl lživě nazván kolektivní imunita. Tu bychom získali pouze ve dvou případech. Buď by byly pseudovakcíny skutečnými vakcínami a byly by proti jakémusi covidu účinné, pak by šlo o geniální výhru nad laboratorním pokusem na lidech a byl by čas potrestat viníky, nebo nechat přírodu, aby si proti koronaviru, pokud tak lze původce respiračního onemocnění nazvat, vybudovala vlastní protilátky. Jak už víme, farmaceuti nám dodávají převážně vražedné mixy neúčinné proti covidu, o čemž svědčí stoupající pozitivita v Izraeli, tedy zemí s nejvyšší proočkovaností, a přirozeně vzniklé protilátky jsou nejlepší obranou proti nemoci. Takže místo šíření Pfizeru, Moderny a dalších preparátů z řady genové terapie by to chtělo umožnit více například pomocí pitev poznat následky setkání s covidem a stanovit způsoby prevence a léčby postavené nikoliv na nesmyslné a drahé vakcinaci, ale na stávajících lécích a známých postupech. Nic takového se neděje. A tak proti sobě stojí dvě znesvářené skupiny lidstva a každá z nich bojuje za svou pravdu. Smutné je uvědomění si toho, že jednu polovinu to může stát zdraví, případně aspoň problémy s ním. Která z nich to bude, ukáže blízká budoucnost, nicméně se zdá, že Černého Petra dostanou ti, kteří si myslí, jak moc uvědomělými a zodpovědnými jsou.

Nenávist došla tak daleko, že by očkovaní zástupce druhé strany zavírali do lágrů či jim stavěli šibenice. S těmito návrhy se nesetkáváme jen na sociálních sítích, ale už je zaznamenala s jistou radostí média a ihned je interpretovala veřejnosti. I proto jsou politici prosazující vakcinaci za každou cenu nazýváni fašisty a nutno konstatovat, že to přirovnání sedí. Experimenty na lidech prováděné nacisty za 2.světové války a určitá poválečná spojitost mezi později úspěšnými koncerny a bývalými německými celebritami svědčí o tom, že se někteří nikdy nevzdali myšlenky na pokračování v pokusech na lidech. Zvláště, když do nich investují obrovské peníze lidé typu Gatese a získají pro tu myšlenku odborníky, v jejichž čele stojí Fauci a uplacená světová zdravotnická organizace WHO. A když se výzkumu chopí koncerny kryté politiky, přestože v minulosti za svá zásadní pochybení zaplatily několikrát miliardová odškodnění, máme tady vcelku mocnou a všeho schopnou partičku.

Počítat s tím, že lidé procitnou, momentálně nelze. Důvodem jsou prolhaná média. Dokud ta nepřiznají skutečná čísla zdravých, nemocných a zemřelých, nepřinesou relevantní fakta a nezaměří se na viníky současné akce, bude to boj Davida s Goliášem. Ale víme, že i ten může skončit prohrou mocných. Bude to ještě nějakou dobu trvat. Ledy už se hýbají. Prosakují zprávy o tom, že určité části politického spektra začíná téct do bot. Spojuje se to s událostmi v USA, otázkou zůstává, jde li o realitu či pouhé přání části z nás. Jisté je, že se soudy začínají zabývat situací kolem covidu a nadcházející měsíce ukážou, kdo má navrch. Apelovat na lidi, aby se spojili, je nereálné. Nyní je třeba ustát tlak namířený proti těm, kteří se odmítají vydat covidové mafii a prostě vydržet určitou formu šikany, vzepřít se proti ní. Nestojíme jen proti politikům, ale také proti přátelům, členům rodiny. Většinou jsme to my, kdo je tolerantnější. Nyní je tedy třeba vydržet. Blízký čas ukáže, kdo měl pravdu. Bohužel pro některé bude jejich rozhodnutí nevratné.

Zdroj