Koronavirus

Okénko – Právo v kapse – Hubokryt v obchodech

Jindřich Šilhavý: Lidé poměrně tápou v tom, co vlastně platí za opatření v obchodech. Třeba ve Fashion aréně outlet ve Štěrboholích v Praze jsou zákazníci místním rozhlasem vyzýváni, aby v celém objektu, tedy i venku nosili respirátory.

Vcelku logicky to většina ignoruje, tedy aspoň ta soudná. V obchodech jsou však nuceni něco nasadit, byť stačí si to dát na bradu. I tak je to nepříjemné. Takže co vlastněplatí, když soudy rozhodli o tom, že téměř všechna opatření vlády byla protizákonná? Takže jak to je? Níže Vás tedy seznámíme s realitou dnešních dnů.

Nosíte stále hubokryt do obchodu? Nevíte, že taková povinnost od 31. května NENÍ? V bodě 10. týkajícím se maloobchodů není ani slovo o respirátorech nebo krytí dýchacích cest. Viz bod 10 srovnej s bodem 1 (stravovací zařízení):

Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod.

Není to ani v „opravách“ toho původního textu (záměrně neříkám zákonného opatření, protože je nepochybně opět nulitní=od počátku chybné, neplatné):

Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření změna od 1. června 2021

Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření další změna od 1. června 2021

Tolik tedy tvrzení Ministerstva zahraničí. Dále ale…

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanovují podmínky pro činnost provozovny stravovacích služeb tak,že provozovatelé provozoven stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla – provozovatel neumožní vstup do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích služeb osobám bez ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek..a dále https://www.mzcr.cz/…pdf

Ovšem, protože pyskokryty poškozují vážně zdraví: fyziologické a psychologické účinky překrývání dýchacích cest a jejich možné zdravotní důsledky:

Fyziologické účinky:

 1. hyperkapnie je vzestup koncentrace oxidu uhličitého v krvi, lapání po dechu
 2. zvýšená koncentrace laktátu ( laktát je sůl kyseliny mléčné, která vzniká ve svalech po náročném anaerobním cvičení – aktivita bez dostatečného okysličování svalů)
 3. Pokles hladiny pH
 4. Acidóza
 5. Toxicita
 6. Zánět
 7. Kontaminace
 8. Zvýšená hladina stresových hormonů (adrenalin. Noradrenalin a kortizol)
 9. Zvýšené svalové napětí
 10. Imunosuprese je stav, kdy imunitní systém není schopen plně reagovat na cizorodé antigeny.

Psychologické účinky:

 1. Aktivace stresové reakce „útok nebo útěk“
 2. Chronický stresový stav
 3. Strach
 4. Poruchy nálady
 5. Nespavost
 6. Únava
 7. Narušený kognitivní výkon. Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování.

Zdravotní následky nošení roušek a respirátorů:

 1. Zvýšená dispozice na virusové a infekční onemocnění
 2. Zanesení plic mikroplasty, bakteriemi, plísněmi
 3. Bolesti hlavy
 4. Úzkost
 5. Deprese
 6. Hypertenze
 7. Srdečně-cévní onemocnění
 8. Rakovina
 9. Cukrovka
 10. Alzheimerova choroba
 11. Zhoršení existujících stavů a chorob
 12. Zrychlený proces stárnutí
 13. Zhoršení zdravotního stavu
 14. Předčasná úmrtnost

Tomuto jsou vystaveni všichni, kdo jsou nuceni nosit roušky. Proto ze zákona 240/2000 § 31 odst. 4

Fyzické osoby

(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

Takže máte na výběr. Buď se toto naučíte a budete se bránit, nebo bude dál skryti v davu a tvářit se, že Vám to nevadí. Je to jen na Vás.

Zdroj