Koronavirus

Okénko – Právo v kapse – Otázky, na které chcete znát odpovědi

inadhled.cz: V posledních cca 14ti měsících se děje plno věcí, kterým moc nerozumíme a nechápeme zvrácenost určitých jevů. Doufáme, že to vše skončí a my se vrátíme k normálnímu životu.

To však není záměrem politiků a těch, kteří je ovládají. Politická reprezentace je v hierarchii mocenské struktury někde uprostřed a v podstatě je exekutivou, tedy prováděcím orgánem, který pouze uvádí do provozu to, co vymysleli jiní. Proto tetdy nečekejme nic takové, jako je život před covidem, To není v plánu. Máme být laboratorním zvířectvem, na kterém se bude testovat. Co vše, to nám má ukázat blízká doba. Tedy pokud neřekneme dost. Naštěstí je nás mnohem více než jich. Jen je třeba si to uvědomit.

Pravda, která bolí … odpovědi na otázky, které si už rok klade snad každý z nás…

Každý z nás si jistě alespoň jednou za poslední podivný rok položil spoustu otázek, na které nezná odpověď a logika zde selhává.

Jak se vyznat v chaosu, který se na nás všechny hrne ze všech stran a hlavně PROČ tento chaos? Odpověď je jednoduchá, ale neuvěřitelně děsivá.

Odpovědi na otázky z oficiálních zdrojů Státního Ústavu pro Kontrolu Léčiv (SÚKL) a SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES a Evropské lékové agentury (EMA):

  • Proč rovnou experimentální vakcíny?
  • Proč nepoužívat léky, které jsou již schválené a prokazatelně účinkují a s podporou vitamínů jsou úspěšným řešením onemocnění Covidu-19, SARS- COV- 2?
  • Myslíte, že nás chtějí chránit, že jim jde o naše zdraví? Bohužel opak je pravdou!

Vláda ČR přijala účast České republiky na takzvaném „klinickém hodnocení“ neschválených léčivých přípravků (pouze podmínečně schválené). Nezní to moc děsivě, ale zde je definice pojmu „klinické hodnocení“ které je uvedeno ve směrnici EP a rady 2001/20/ES.

„klinickým hodnocením“: jakékoliv zkoumání prováděné na lidských subjektech za účelem objevit či ověřit klinické, farmakologické a/nebo jiné farmakodynamické účinky jednoho nebo více hodnocených léčivých přípravků a/nebo zjistit nežádoucí účinky jednoho či více hodnocených léčivých přípravků a/nebo studovat absorpci, distribuci, metabolismus a vylučování jednoho nebo více hodnocených léčivých přípravků s cílem přesvědčit se o jeho či jejich bezpečnosti a/nebo účinnosti

Vysvětlení pojmů:

farmakologické – nauka zabývající se účinkem léčiv na živé organizmy a jejich přeměnou v organizmu

farmakodynamické – nauka o mechanismu účinku léčiv v organismu

Z výše uvedeného vyplývá, že občané České republiky jsou pouze lidské subjekty, podrobující se experimentu a je na nich zkoumáno jaké bude mít experimentální vakcína nežádoucí účinky, které si pak farmaceutické firmy vyrábějící tyto vakcíny dají do příbalového letáku.

Toto „klinické hodnocení“ (pokus na lidech) je obvykle (běžný vývoj léčiv, který trvá min 5-7 let) prováděno na dobrovolnících, kteří se sami přihlásí a jsou obeznámeni s následky a vědomě se účastní na pokusu (informovaný souhlas), a to za finanční kompenzaci.

Jenže je zde VYJÍMKA!

Pokud Světová Zdravotnická Organizace = WHO (World Health Organization – dále už jen WHO) vyhlásí PANDEMII, je možné toto vše obejít a výrobci vakcín dostanou „podmínečné schválení“, ale je zde podmínka, že musejí do určitého data podat hlášení o výsledcích klinického hodnocení (pokusu na lidech) Evropské lékové agentuře (European Medicines Agency EMA, dále jen EMA), aby jim byla udělena řádná registrace.

Pokusy na lidech (klinické hodnocení) je možné použít k tzv. humanitárnímu použití, pokud neexistuje jiný dostupný schválený lék! A pokud je Nouzový Stav! A stále dost indikovaných případů (nakažených)!

Co z toho vyplývá?

Jsme laboratorní zvířata zavřená a pěkně oddělená v klecích (okresech)! (multicentrické hodnocení = pokusy probíhající na více místech státu, který své občany k pokusu přihlásil)

Všechny státy, ve kterých probíhá očkování, jsou přihlášeny jejich vládami jako pokusné laboratoře. Slovensko má speciální roli v těchto pokusech – jsou přihlášeni jako REFERENČNÍ (srovnávací) stát.

Význam slova Referenční (srovnávací) – např. při pokusech v laboratořích jsou referenční (srovnávací) vzorky, se kterými se porovnávají výsledky prováděných pokusů, jak moc se výsledky od nich odlišují. Tyto rozdíly se zapisují do tabulek výsledků pokusu.

Tyto pokusy jsou již naplánované také pro naše DĚTI!

Všichni výrobci vakcín mají ve svém plánu pokusů na lidech, také pokusy na dětech nazvané: plán pediatrického výzkumu.

Vzpomínáte, jak v televizi říkali, že děti se očkovat nebudou? A teď, pomaloučku náznaky, že ASI budou? No samozřejmě, že budou, už to EMA minulý rok povolila! Zase nám nemůžou říct rovnou: „Pokusy budou probíhat i na vašich dětech všech věkových kategorií, EMA to již 27. listopadu 2020 povolila.“ Nejdřív otestovat, pak oočkovat… stejně jako u nás dospělých…

Proč se nepoužije a neschválí jiný lék např.: IVERMECTIN, ISOPRINOSIN?

No, protože by museli ukončit tento pokus na lidech a přišli by o pohádkové jmění, které výrobci vakcín jistě zaplatili, a výrobcům by tento zatím nechválený lék/vakcínu EMA řádně nezaregistrovala!

Proto se bojuje o další experimentální neschválené léky jako Bamlanivimap a podobné, ty se použít mohou, alespoň je co dalšího zkoušet na nic netušících lidech a neporuší se pravidla o existenci účinného registrovaného a schváleného léku, který by tento pokus na lidech ukončil! Jak jednoduché!!!

Proč NOUZOVÝ stav?

Jak se vtipně neustále dohadují o tom, jestli prodloužit a kdo to podpoří a kdo ne…JEN DIVADLO!!! Nouzový stav musí pokračovat, jinak by se nemohlo dále očkovat pokusné obyvatelstvo ČR.

Protože nemůžou nám říct: „víte, nouzový stav bude teď několik měsíců, abychom na vás mohli dělat pokusy, když jsme to v Bruselu podepsali“…proto psí oči a prosby: jen 14 dní, jen 3 týdny, ještě to vydržte, už bude konec, společně to zvládneme, čísla nejsou dobrá…atd.“

Další dokument, jak provádět pokusy v “centrech“ (velmi nápadně připomínající nemocnice a domovy pro seniory) a proč je potřeba udržovat nouzový stav:

Zdá se vám toto vše absurdní, šílené, a že to nemůže být pravda?

Bohužel je to děsivá realita, jsme jen laboratorní pokusná zvířata a naše vláda nejen že o všem ví, ale k tomuto nás přihlásila! Všechno to divadlo, jak jim jde o naše zdraví, jak se máme chránit a izolovat, že jedinou spásou je pokus na lidech, tedy vakcína je jedna velká lež a každý kdo má přístup k internetu si to může přečíst na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv SÚKL (chytře schované pod odkazem, který je jediný v angličtině), v dokumentu Směrnice EP a rady 2001/20/ES a na stránkách Evropské lékové agentury EMA.

ODKAZY na zdroje informací:

Odkaz a dokument Státního Ústavu pro Kontrolu Léčiv (SÚKL): (pokud se Vám text zobrazuje v angličtině, při otevření se vpravo nahoře zobrazí obdélník angličtina – čeština, stačí kliknout čeština)

odkaz na dokument Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/20/ES:

manuál jak provádět pokusy na lidech:

odkaz na Stanovisko OKH SÚKL k probíhajícím KH 22.12.2020 final.pdf:

KH – klinické hodnocení – Další dokument, jak provádět pokusy v “centrech“ (velmi nápadně připomínající nemocnice a domovy pro seniory)

Plán pokusu na dětech (plán pediatrického výzkumu) na stránkách Evropské Lékové Agentury (EMA):

Zdroj