Zahraničí

P.C.Roberts: Bůh nás zachraň od vzdělané mládeže

Když jsem byl studentem univerzity, mottem liberálů byl citát připisovaný Voltairovi: „Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale budu bránit na smrt tvé právo to říci.“ , píše v komentáři Paul Craig Roberts.

Liberálové použili tento citát jako svolení k dekonstrukci rodiny, společnosti, náboženství a systému víry, který držel pohromadě různorodou americkou populaci.

Liberálové dnes chtějí umlčet a dokonce zatknout každého, kdo s nimi nesouhlasí. Sociální média deplatformují a ruší všechny, kteří vystupují mimo oficiální vysvětlení, dokonce i odborníky, členy Kongresu a prezidenta Spojených států. Amazon, Apple a Google vynucením existence alternativních sociálních médií znemožňují jejich existenci. Američané přicházejí o práci kvůli tomu, že podporovali Trumpa, a dokonce i za to, že používali rodná zájmena neschválená hlupáky. Dospěli jsme k bodu v univerzitním životě, že neznalý „student“ pro přijetí kvóty má větší autoritu než významný vědec a může nechat vědce vyšetřit a sankcionovat jeho vlastní univerzitou. Celková ne-entita může zrušit osobu s celoživotními úspěchy jednoduše na základě toho, že je ne-entita „uražena“.

To je dnes západní svět. Komu zbývá bránit? Zemřít za to? A co je to ? Hodnoty jsou pryč. Systém víry je rozpuštěn. Propaganda se zaměřuje na Rusy, Číňany a Íránce. Skutečné hrozby pro naši existenci mají na starosti náš život. Žijeme v Matici jejich samoúčelných lží.

Jasným důkazem toho, že liberálové vytvořili nový temný věk, je požadavek studentů Harvardu, aby univerzita zrušila tituly Trumpovým příznivcům. Všechen důvod opustil univerzitní život. Důvod je nahrazen slepou nenávistí. Emoční pravidla. Pravdy jsou „nepřátelé lidí“

Zdroj