Koronavirus

PAUL A.TAYLOR: PROČ SE NA COVIDOVÝCH PASECH PRACOVALO O DVA ROKY DŘÍVE, NEŽ COVID 19 VYPUKL?

S tím, jak je svět informován o tom, že tak zvaný „vakcinační cestovní pas“ bude v budoucnu nezbytným dokumentem nejen pro mezinárodní turistiku, ale též pro vstup lidí do obchodů, restaurací, barů, tělocvičen, hotelů, divadel, koncertů a všech venkovních sportovišť a stadionů, nabudete lehce dojmu, že toto vše není ničím jiným než přímým odrazem oučasně probíhající koronavirové pandémie. Avšak pozor: V Evropě, jež hostí osm z deseti zemí, slujících jako největší vývozci farmaceutického zboží na světě, se používání vakcinačních pasů začalo plánovat už o 20 měsíců dříve, než nemoc z Covidu-19 o sobě dala poprvé vědět Pandémie tak zřejmě evropským politikům posloužila jako „omluva“, kterou potřebovali k tomu, aby svou ideu uvedli do praxe.

Evropská komise jako výkonný orgán Evropy publikovala návrh na zavedení kakcinačních pasů poprvé už 26. dubna 2018. Jelikož však byl tento návrh tehdy utopen v přemíře stávajících projektů o tzv. Posílené spolupráci proti chorobám, jímž se dá očkováním předejít, zájmů mainstreamových médií v onom čase unikl.

Avšak následující dokument, zvaný jako Cestovní mapa, vydaný následně začátkem roku 2019, specifické a konkrétní kroky pro uskutečnění původního návrhu Evropské komise na zavedení vakcinačního cestovního pasu už obsahoval. Prvním z těchto na Cestovní mapě uvedených kroků bylo „prozkoumat proveditelnost vývoje běžného vakcinančního průkazu či pasu“ pro občany Evropy, který by byl „slučitelný s elektronickými imunizačními (očkovacími) informačními systémy a byl mimo to shledán jako vhodný pro použití přeshraniční“. Tento plán měl být jako legislativní návrh vydán v Evropě do roku 2022.

Zajímavé je, že na Cestovní mapě je už použito několik termínů, které byly před vznikem pandémie ve vetšině evropských zemí neznámé, ale od vzniku pandémie je z mainstreamových médií už občas slýcháme. Snad nejznámější z těchto termínů je „vakcínová váhavost“, který je na Cestovní mapě uveden jako něco, čemu by se lidé měli raději vyhnout.

Cestovní mapa poukazuje i na možnost pandémie a jejího „neočekávaného vypuknutí“ a zvláštní pozornost věnuje podpoře úředního uznání „nových průkopnických vakcín“. Vyhlašuje, že průmysl, vyrábějící vakcíny, hraje v řešení cílů v dokumentu uvedených „klíčovou roli“, a zmiňuje i důležitost zvýšení jak jeho výrobních kapacit, tak i možnosti skladování jeho výrobků.

GLOBÁLNÍ VAKCINAČNÍ SUMMIT V R. 2019.

Proběhl bez zájmu největších mainstreamových médií v Bruselu 12. září 2019, to znamená tři měsíce před objevením koronaviru, a též 36 dní před nechvalně proslulým Simulačním nácvikem vypuknutí koronavirové nákazy, který podporovala Nadace Billa a Melinda Gatesových, Bloombergova škola veřejného zdraví Johna Hopkinse a Světové ekonomické fórum. Globální vakcinační summit v r. 2019, o němž chci však psát především, organizovala Evropská komise společně se Světovou zdravotnickou organizací a účastnily se jej četné politické špičky politického západního světa, zástupci OSN a dalších mezinárodních organizací, ministři zdravotnictví několika západních zemí, stejně jako vedoucí akademici, vědci a profesionálové privátního zdravotnického sektoru i nevládních organizací.

Jednání summitu probíhalo u třech kulatých stolů, které nesly označení Vakcíny, ke kterým máme důvěru, Kouzlo vědy a Vakcíny, které chrání každého, a zasedaly u nich např. N.Gocerová globální prezidentka Pfitzerových vakcín, či Dr. Seth Berkeley z Globální vakcinační aliance, finančně podporované Nadací Billa a Melindy Gatesových. Na pořadu jednání bylo zcela jasně pandemické plánování a hlavní dokumenty, rozdané jeho účastníkům, nesly názvy jako např. Plánování připravenosti na pandemickou chřipku, Nácvik pro Evropskou unii na pandemickou chřipku, Cesta k dostatečnosti vakcín pro případ pandemické chřipky v EU a podobně. A napříč všemi těmito dokumenty se jako hlavní příkaz doby nesl požadavek posílení spolupráce s farmaceutickým průmyslem. A to jako něco, bez čeho se v případě globální pandémie nelze v žádném případě obejít.

VAKCINAČNÍ PASY. KOMU SKUTEČNĚ POSLOUŽÍ?

Jistě ne obyčejným lidem. Ale budou manou z nebes pro multinárodní farmaceutický průmysl. Už tento rok dosáhnou jeho očekávané zisky výše 1, 2 bilionu dolarů a budou se pochopitelně dále zvyšovat spolu s tím, jak se vakcinační pasy stanou povinné pro lidi na celém světě. A porostou ještě výše spolu s tím, jak se objeví potřeba další vlny očkování při očekávaných mutacích stávajícího viru.

Proto naším současným hlavním cílem musí být nahrazení žravého farmaceutického průmyslu, tyjícího ze šířené pandémie, zdravým zdravotnickým systémem založeným na pravdivě preventivních přístupech. A to prostě proto, že přijímat současnou alternativu farmaceutického průmyslu i nadále je jednoduše nemyslitelné.

Vybral a přeložil Lubomír Man