Svět podle lepšolidí

Politická korektnost je cestou do pekel, nazývejme věci pravými jmény

SLOVANKA: Nemohla jsem nereagovat článkem na – bohužel – ne první výtku vůči tomu, že nejsem příznivcem politické korektnosti. Každý čtenář – ať už mainstreamu nebo alternativy – politickou korektnost očekává, neboť se již stala jakýmsi standardem. Pokud se pak někdo rozhodne ji odhodit a začít nazývat věci pravými jmény, je oheň na střeše.

Politická korektnost je přitom zaváděna především proto, aby zastřela skutečný význam některých dějů. Vyznívá pak poněkud bizarně obzvlášť tehdy, když ji používají i alternativní média, což se u nás prostě plošně děje. Zatímco v některých jiných zemích už média mimo mainstream začínají používat výrazivo politicky nekorektní, ovšem přímé a nic nezastírající, v naší politicky korektní kotlince si každý stále bere servítky.

To, že používání politické korektnosti zejména ve vztahu k současné muslimské invazi je cestou do pekel, je nasnadě, vždyť právě zastírání skutečných důsledků a zaobalování skutečnosti je součástí této politické korektnosti. Tedy zkusme si vysvětlit některé pojmy, které používám, avšak vám vadí, i když vím, že ne všem. Je nasnadě, že tyto výrazy, které ovšem nejlépe vystihují skutečnost, musí vadit sluníčkářům. Samozřejmě, pro ně je politická korektnost modlou.

Nicméně vadí i těm, kdo nepochodují v ulicích pod transparentem “Uprchlíci vítejte” a zřejmě by nebyli nadšeni, kdyby se v jejich sousedství otevřela nějaká azylová ubytovna či třeba mešita, z níž by pak pravidelně halekal muezzín. I mnohým z těchto lidí moje nekorektní výrazivo vadí.

Dále si tedy osvětlíme některé pojmy, které běžně používám, přičemž – na rozdíl od ostatních . odmítám užít politicky korektních, leč zcela zavádějících výrazů.

Muslimská invaze či jednoduše invaze 

Stávající muslimskou invazi nazývá většina lidí migrační krizí či migrací. Zajímalo by mne, zda byste ovšem nazývali jako “migraci” nebo “migrační krizi” i nájezdy Osmanů do Evropy, tedy těch Osmanů, které se podařilo v roce 1683 zastavit až u Vídně? To byla také “migrační krize”? Úmysly tehdejších Osmanů byly shodné s těmi, které má drtivá většina těch, jež mnozí z vás nazývají politicky korektně “migranti” či dokonce “uprchlíci”.  Vždy, když docházelo k jakýmkoli nájezdům a to dokonce takovým, které měly za cíl výměnu obyvatel či šíření náboženství, případně ideologie, se tyto nájezdy nazývaly invazí či jednoduše nájezdy.

Do Evropy nyní přichází v téměř 90% případů mladí muži vojenského věku, přičemž mnozí se vydávají za nezletilce, aby měli jistotu, že nebudou deportováni. Ovšem nově příchozí jsou zároveň muslimové, přičemž jejich úmysly se v drtivé většině případů nijak neliší od úmyslů Osmanů před více než 300 lety. Tehdy byla jiná doba, vyplatil se džihád mečem, nyní se využívá jiného způsobu džihádu, uzpůsobenému době, ale stále je to džihád. Pak nemohu nazývat nájezdy muslimů do Evropy s cílem ji ekonomicky vysát a islamizovat za nic jiného, než za invazi, případně nájezdy, džihád či útoky. Vy, kdo toto nazýváte migrací, si lžete do kapsy.

Vetřelec, invazista, džihádista a s tím související výrazy

Tedy například muslimské vojsko, výsadky džihádistů, invazní vojsko, islámští bojovníci… To vše je mnohem blíž skutečnosti, než výrazy, které používá většina z vás. Ten, kdo užívá výrazy jako migrant, uprchlík či běženec, si lžou do kapsy. V rámci současné invaze přichází do Evropy skutečně jen nějaké promile tzv. “uprchlíků”.

Za uprchlíka považuji například některé muslimky, které utekly od rodiny, jenž je coby podřadné bytosti ohrožovala na životech, vnucovala jim manžela, kterého nechtěly či je dokonce za neposlušnost krutě potrestala. Známý je případ Jemenky, kterou se pokusila její vlastní rodina upálit, protože odmítala jimi vybraného, o dvě generace staršího “ženicha”.  Mladá dívka měla štěstí, že se s těžkými popáleninami dostala do nemocnice, odkud se jí podařilo dostat do Švýcarska, kde byla doléčena a později tam získala azyl. Zda tam stále žije nevím, nicméně tuto ženu, která se už ani k nenávistnému islámu nehlásí, lze za uprchlíka či migranta považovat.

Za migranty lze považovat i pákistánské křesťanské rodiny, které jsou nyní nuceny utíkat ze země, neboť jsou tam nyní všichni nemuslimové velmi utiskováni, jejich dcery jsou unášeny a násilně konvertovány na islám. Všechny tzv. “lidskoprávní organizace” tomu samozřejmě jen tiše přihlíží. Hinduisté se tak z Pákistánu houfně stěhují do Indie, křesťané buď do Indie nebo na Západ, nejčastěji však do USA nebo Kanady, Evropa jim již mnohdy nepřipadá bezpečná. Ostatně, z některých zemí západní Evropy už byli nuceni prchnout konvertité od islámu, kterým tam hrozila smrt. K nim patří například Ayaan Hirsi Aliová, která prchla před islámem ze Somálska do Holandska, kde musela coby konvertitka žít 24 hodin denně s ochrankou a posléze byla nucena emigrovat do zatím méně islamizovaných USA.

Výše uvedené mohu pokládat za uprchlíky či migranty. Nepovažuji za ně však žádné muslimy, kteří přijdou do Evropy a nadále praktikují svoji nenávistnou ideologii. V jejich případě se nejedná o nic jiného, než o invazi za cílem převzetí dané země (kontinentu) a zavedení práva šaría. To je totiž přesně to, co dělá správný muslim. Téměř všichni ti, kdo nyní přicházejí ze zemí Středního a Blízkého východu či z Afriky, jsou invazisty, nájezdníky, vetřelci či dobyvateli. Nejde o lidi, kteří se chtějí integrovat, přizpůsobit; zásadní je už to, že nás nepovažují za sobě rovné.

Kdo myslíte, že má tisíce eur na cestu? Jedná se nejčastěji o členy různých islámských bojůvek, které jsou dostatečně majetné, například v Somálsku vybere Al Šabáb na “daních” víc, než somálský stát. Pohádkové výdělky teroristických skupin z Afriky i Asie jim umožňují zaplatit džihádistům nejen cestu do Evropy, ale mnohdy jim také zařídit falešné pasy. Konkrétně v Sýrii ukradli členové ISIS spoustu pasů přímo na úřadech okupovaných území, právě s těmito pasy na zfalšované identity (většinou coby nezletilci) se vydalo mnoho džihádistů do Evropy. Z Afriky pak mimo džihádistů putují i budoucí drogoví dealeři či prostitutky,  jimž jejich cestu hradí nigerijská mafie, působící už po celé Evropě.

Nakonec vysvětlím své predikce, v nichž předpovídám islamizaci některých evropských zemí do 10 let. Většina z vás to pokládá za nesmysl, já ovšem za fakt. Pokud nedojde ke změně stávající politiky EU, OSN a dalších podvratných organizací, pokud nedojde k totální obměně loutkových evropských vlád, ke změně myšlení Evropanů a plánů WEF, potažmo Agendy 2030, pak bude přečíslení původních obyvatel některých zemí Evropy nájezdníky realitou. Miliony nových obyvatel, slučování rodin, velmi vysoká porodnost muslimek a návazně i emigrace původních obyvatel z dotčených lokalit často mimo Evropu tyto velmi výrazné demografické změny v zemích jako například Belgie, Francie, Švédsko nebo Německo způsobí.

Pokud tedy někomu vadí můj politicky nekorektní slovník, nemusí moje články číst. Nevidím ovšem důvod se přizpůsobovat globálně vnucované politické korektnosti. Právě ta je cestou do pekla, ne použití poněkud drsného, leč mnohem trefnějšího výraziva.

Zdroj