Svět podle lepšolidí

Na žádost WEF začínají velké globální firmy podporovat protibělošský rasismus, mnohé působí i u nás

I tento článek by bylo možné zařadit do článků, které se týkají tzv. “Velkého resetu”. Právě v Agendě 2030, která je jakousi osnovou Velkého resetu, se počítá se stěhováním asi miliardy obyvatel rozvojového světa do západních zemí. Jak sami dobře vidíte, tak v Evropě se již tyto plány naplno realizují od roku 2015, přičemž v letošním roce nabrala invaze za nezájmu Evropanů na obrátkách.

BLM a celou globalistickou agendu samozřejmě podporují i globální firmy a jak níže zjistíte, není tomu tak jen v USA. Jde totiž o to, že mnohé globální firmy již působí po celém světě. Kdopak tedy plány WEF – potažmo protibělošský rasismus – podporuje?

Světové ekonomické fórum se opět objevuje se svými plány poté, co se velký potravinový řetězec ve Spojených státech připojil k hnutí Woke, které se nyní šíří po celých USA jako nezastavitelný parní válec. Značky jako “black-owned”, “Latin-owned”, “LGBTQ-owned” mají zákazníky povzbudit k tomu, aby výrobky kupovali na úkor výrobků “bílých” společností.

Globalistická síť mocných velkých společností se zapojením Světového ekonomického fóra (WEF) má vést k transformaci celého globálního trhu práce a “vymýtit rasismus”.

Americký potravinový řetězec Giant Food uvádí na trh nový typ cedulí na regály se zbožím, který podle společnosti “umožňuje zákazníkům identifikovat výrobky od menšinových společností”. Giant Food má v USA 164 obchodů s potravinami umístěných v hlavním městě, Washingtonu DC a okolních státech Virginie, Maryland a Delaware. Plány, které na konci roku 2020 představil generální ředitel řetězce Ira Kress, začaly být realizovány od ledna letošního roku.

Generální ředitel Ira Kress nabádá k nákupům výrobků od firem, vlastněných barevnými. Kress také působí jako člen správní rady poradního orgánu americké University of Research Johnse Hopkinse, který během více než roční pandemie vynikal jako hnací síla uzavírek – což se týkalo především malých nezávislých obchodů a restaurací – které začaly po celém světě. Kress převzal roli výkonného ředitele Giant Foods v květnu 2020 a je také zodpovědný za rasistické označování potravin, které jeho řetězec začal v USA používat v lednu. 

Generální ředitel Ira Kress nabádá k nákupům výrobků od firem, vlastněných barevnými. Kress také působí jako člen správní rady poradního orgánu americké University of Research Johnse Hopkinse, který během více než roční pandemie vynikal jako hnací síla uzavírek – což se týkalo především malých nezávislých obchodů a restaurací – které začaly po celém světě. Kress převzal roli výkonného ředitele Giant Foods v květnu 2020 a je také zodpovědný za rasistické označování potravin, které jeho řetězec začal v USA používat v lednu. 

“Jsme odhodláni usnadnit zákazníkům identifikaci atributů produktů, které jsou pro ně důležité, a to podporou rozmanité a inkluzivní sítě dodavatelů, která odráží jedinečné zázemí a zkušenosti naší rodiny Giant, našich zákazníků a naší komunity,” řekl Kress.

Štítky budou informovat zákazníky a nepřímo podporovat nákup zboží od společností vlastněných ženami, černochy, Asiaty, Indy, Hispánci, jakož i sexuálními menšinami a válečnými veterány. Kritici tvrdí, že rasově neutrální veteráni, kteří se skládají převážně z bělochů, jsou ve výčtu zahrnuti proto, aby nebylo vidět, že je systém záměrně diskriminační vůči bělochům,. V praxi tak tomu ovšem skutečně je.

Celkem bude na pultech označeno speciálními a jasně viditelnými etiketami více než 3100 potravin a dalších položek od 281 menšinových společností.

Štítek bude také “jasně viditelný” online na webových stránkách řetězce potravin a v jeho mobilní aplikaci, takže zákazníci, kteří si objednávají online – jejich počet se během pandemie dramaticky zvýšil – mají příležitost vybírat položky podle rasy. To by mělo začít fungovat ještě v roce 2021. V průběhu roku navíc Giant plánuje dále “zdůraznit rozmanitost” svých dodavatelů, kteří se nazývají partneři, tím, že “zdůrazní” menšinové vlastníky a jejich příběh.

Giant Foods vlastní belgická a nizozemská potravinová společnost Ahold Delhaize (pozn. v ČR jde o obchody Albert), která ovládá přibližně 6500 obchodů s potravinami v jedenácti zemích – většina z nich je v Evropě – a má celkem nejméně 375 000 zaměstnanců. Existují proto dobré důvody k obavám, že tento typ rasistického označování může přijít brzy i do Evropy (ostatně, jako zatím každý jiný nesmysl). K tomu jen dodávám, že by mne zajímalo, jak to bude firma řešit například u supermarketů u nás. Kolik firem, jejichž produkty se v jejich supermarketech prodávají, vlastní barevní, LGBT nebo ženy?

Někteří pozorovatelé, kteří se obvykle zaměřují na domácí politiku USA, mylně vidí krok Giants jako něco jedinečného pro tento konkrétní potravinový řetězec. To však není pravda, protože několik velkých potravinových řetězců ve Spojených státech již následovalo příkladu Giants.

Globalistická agenda je ostatně součástí mnohem širšího obrazu. Abychom to pochopili, je důležité mít na paměti, že to, co se děje, je v souladu s cíli, které od vyhlášení “pandemie” v roce 2020 vyjádřily a také velmi hlasitě šířily globalistické  organizace. WEF se také soustřeďuje na boj proti klimatické hrozbě, která je podle nich způsobena globálním oteplováním kvůli údajnému člověkem produkovanému oxidu uhličitému.

Globalistická agenda se však spojuje také s údajným bojem za rasovou a genderovou rovnost, který je podle těchto globalistů přinejmenším stejně životně důležitý. Jak přesně se shodují, není ve skutečnosti jasné, ale v jejich rétorice je “boj proti rasismu” stejně zásadní jako klimaalarmismus.

V únoru proto WEF zahájila tzv. “Partnerství pro rasovou spravedlnost v podnikání”. Tato agenda je popisována jako “globální iniciativa, která sdružuje přední odpovědné společnosti s cílem podporovat rozmanitost a začlenění lidí ze všech rasových prostředí”. Má se za to, že právě tato část probíhající sociální transformace zaostává a nyní musí být upřednostňována.

WEF mimo jiné píše:

“Navzdory veškerému pokroku dosaženému v oblasti rozmanitosti a začlenění v posledních letech je před námi ještě dlouhá cesta k dosažení rovnosti na pracovišti. Zatímco většina mediální a obchodní pozornosti se zaměřuje na nedostatečně zastoupené skupiny, jako jsou ženy a LGBTQ osoby (sexuální menšiny), téma rasové spravedlnosti – kvality pro lidi všech rasových a etnických identit – je dalším klíčovým pilířem rozmanitosti a agendy začleňování.”

Iniciativu, kterou dosud podpořilo 56 velkých mezinárodních společností (viz seznam níže), vede generální ředitelka WEF Saadia Zahidiová, 30letá muslimka. Iniciativu považuje za důležitou i zřejmou. “Potřeba vypořádat se s nedostatečným zastoupením ras v podnikatelském světě je naléhavá a zřejmá,” tvrdí Zahidi.

Používá stejnou terminologii, jakou dříve používala WEF, když uvádí, že již není prostor pro “rasistické organizace” a že rasismus musí být nyní jednou provždy “vymýcen”.

“Aby bylo možné rasově a etnicky navrhovat pracoviště, musí společnosti čelit rasismu na systémové úrovni a nejen řešit strukturální a sociální mechanismy svých vlastních organizací, ale také přetvářet roli, kterou hrají ve svých společnostech a ekonomice jako celku. Síť  byla navržena tak, aby operativně koordinovala závazky k vymýcení rasismu na pracovišti a stanovila nové globální standardy pro rasovou rovnost v podnikání. Poskytuje také platformu pro společnosti, které společně obhajují inkluzivní změnu politiky,” vysvětlila Zahidiová.

Jinými slovy, velké nadnárodní korporace s velkým vlivem v dnešních společnostech, jsou často vlivnější než národní vlády, které ztrácejí moc a nezávislost. Jakmile nadnárodní korporace převezmou své předchozí role, což je proces, který se po zavedení pandemie zrychlil, dnes globálně a koordinovaně můžou diktovat, jak by měl trh práce vypadat. Stručně řečeno, cílem je, aby diskriminace bělochů byla institucionalizována na globální úrovni.

Jsou to vlastně velké poradenské společnosti, které v praxi provozují “síť”. Mezi nimi  vyniká. McKinsey & Company, americká nadnárodní poradenská společnost pro strategii a řízení, která, vede “Partnerství pro rasovou spravedlnost v podnikání” pro WEF. Nedávno v dokumentu uvedli, že velké nadnárodní korporace dosud vyčlenily 66 miliard dolarů na podporu rasové rovnosti.

“Více než deset let výzkumu ukazuje, že rasová a etnická rozmanitost může společnostem poskytnout výkonnostní výhody. McKinsey je hrdý na to, že je jedním ze zakladatelů této nové koalice, která se snaží řešit otázky rasové nespravedlnosti na pracovišti a identifikovat řešení, která fungují po celém světě,” prohlásil Sneader.

Kevin Sneader je globálním generálním ředitelem a řídícím partnerem americké poradenské firmy McKinsey & Company. V únoru mu nebylo prodlouženo místo výkonného ředitele, a proto musel rezignovat v červenci poté, co poradenská firma skončila po skandálu týkajícím se neetických rad farmaceutickým výrobcům. Podílel se na výzkumu globálních ekonomických a obchodních trendů, růstu produktivity a inovací na rozvíjejících se trozích s velkým závazkem k genderovým otázkám a rozmanitosti. Je spoluautorem zprávy: Beyond coronavirus: The Path to next normal. Kevin Sneader s radostí poukazuje na to, že je prvním skotským a židovským obchodním manažerem společnosti McKinsey. Přesto: “Globální generální ředitel” společnosti McKinsey&Company Kevin Sneader v různých prohlášeních uvedl, že chce transformovat všechna pracoviště po celém světě.

Ve své poslední publikaci na WEF Sneader píše: “Rok 2021 bude přechodným rokem. Kromě nečekaných katastrof se nyní jednotlivci a společnosti mohou začít těšit na utváření své budoucnosti”. Vysvětlil, že nový nebo příští normál bude jiný a že se nikdy nemůžeme vrátit k podmínkám, které vládly v roce 2019. Sneader věří, že společnosti se navždy změní a budoucí generace budou popisovat dějiny ve smyslu jako před Covidem a po Covidu.

Pokud si přečtete různé dokumenty “sítě”, je zřejmé, že se jedná především o instalaci nebílých na nejvyšších firemních postech a na manažerských pozicích, ale také mezi všemi zaměstnanci po celém světě. Kromě toho musí být společnosti, které tak konají nebo jsou vlastněny menšinami, v budoucnu různými způsoby protěžovány. To vše v praxi znamená vyhazování a diskriminaci bílých manažerů a zaměstnanců.

Zde je kompletní seznam 56 nadnárodních  společností, z nichž 17 jsou poradenské společnosti, které jsou  popsány jako zakladatelé iniciativy. Tyto společnosti spolupracují s iniciativou WEF Partnerství pro rasovou spravedlnost v podnikání. Je popisována jako “globální koalice organizací a jejich vrcholných manažerů, kteří se zavázali využít své individuální a kolektivní moci k vybudování rovných a spravedlivých pracovních míst pro profesionály s nedostatečně zastoupenou rasovou a etnickou identitou”.

V praxi jde o diskriminaci bělochů a není divu, že na seznamu jsou Big Tech jako Microsoft, Facebook a Google nebo Big Pharma, AstraZeneca a propagandisté vakcín, jako je Mayo Clinic. Jak se dalo očekávat, najdeme zde také Coca Colu, která nedávno vyzvala své zaměstnance, aby byli “méně bílí”.

Níže se tedy můžete podívat na firmy, které se hrdě hlásí k protibělošskému rasismu a netají se podporou globalistické agendy WEF:

 • AlixPartners
 • AP Møller-Maersk
 • AstraZeneca
 • Bain & Company
 • Bank of America
 • BlackRock
 • Bloomberg
 • Boston Consulting Group (BCG)
 • Bridgewater Associates
 • Capgemini
 • Centene
 • Cisco
 • Coca-Cola
 • Cognizant
 • Credit Suisse
 • Dentsu International
 • Depository Trust & Clearing (DTCC)
 • Deutsche Bank
 • EY
 • Facebook
 • Google
 • Henry Schein
 • Hewlett Packard
 • Enterprise
 • H&M (Hennes & Mauritz)
 • HP
 • HSBC Holdings
 • IBM
 • Infosys
 • Ingka Group (IKEA)
 • Jacobs
 • Jefferson Health
 • Johnson & Johnson
 • Kaiser Permanente
 • Kearney
 • KPMG
 • LinkedIn
 • ManpowerGroup
 • Mastercard
 • Mayo Clinic
 • McKinsey & Company
 • Microsoft
 • Nestlé
 • PayPal
 • PepsiCo
 • Procter & Gamble
 • PwC
 • Salesforce
 • SAP
 • Sony Music Entertainment
 • Standard Chartered Bank
 • Tata Consultancy
 • Services
 • Thermo Fisher Scientific
 • Uber Technologies
 • Unilever
 • UPS
 • Willis Towers Watson
 • Wipro

Zdroj