Ideozločiny

Proč američtí, ukrajinští i britští oligarchové nemohou porazit ty ruské…?

Svatopluk Otava: Důvodů je povícero. Ale tím hlavním zůstává skutečnost, že už to za ně udělal Vladimír Vladimírovič Putin. Legislativně je odstavil od politické moci. Vzkaz pro ostatní – ONI si jej nekoupí!

„Lidová demokracie“ a jakékoli další „demokracie“ s přívlastky jsou vždy a jenom demokratúry. Oligokracie.

A protože „exempla trahunt“, jak hovoří klasikové o příkladech, které stojí za to následovat, je třeba ruského prezidenta odstranit třeba i za cenu miliónů obětí. Nejlépe z řad podlidí slovanského původu, osvědčeného kanonenfutru již dvou světových válek, takže proč by tomu mělo být jinak i v té počínající třetí…

Co to vlastně ta oligarchie nebo též oligokracie je? Už od dob starověkých řeckých států nedemokratická forma vlády elit (menšiny) nad většinou, která je živí. Prastará parazitická metoda okrádání běžných členů společnosti těmi vychytralejšími, všehoschopnějšími, prostě – nejvyčůranějšími jednotlivci. Ti navíc mají vlastnost napříč věčností uzavírat dohody a stanovit různé kartely, vytvářet pravidla a vládnout třeba se samotným satanem, jestliže z toho něco budou mít.

Má tři nohy, tudíž stabilita je silná.

Oligarchové vládnou světu téměř zásadně „zezadu“, jak kdysi neprozřetelně pípla veleznámá loutka vedená americkými oligarchy Barack Obama. A tím jsme u prvního opěrného sloupu vládnoucí oligarchie. Jsou jím politici manévrovaní a placení oligarchy buď přímo nebo nepřímo, najímanými, viditelnými prostituty.

Těmto se jaksi ze setrvačnosti říká občas novináři, (vyvinuli se z královských šašků, tedy „kulturní fronty“) kdy tito žoldáci za klávesnicemi sami sebe nazývají „hlídacími psy demokracie“, kdežto čtenářská či posluchačská i divácká obec jim říká výstižněji „presstituti“. Jsou druhým, nezbytným, podpůrným zdivem oligarchie.

Třetím, možná ale nejdůležitějším stupněm ochrany, pravou hradbou  oligokracie, jsou od pradávna vykladači. Původně šamani a kněží, co si jménem svých pánů osobovali jediný správný výklad panujících nespravedlností a marnost odporu k nim, se časem vypracovali na tvůrce a jediné pověřené, certifikované a tituly opatřené sektáře. Nazýváme je dnes juristy či právníky.

Kristus je poznal hned…

Takže – oligarchové = majitelé peněz z nichž platí politiky, žurnalisty a právníky. Již počátkem letopočtu s tímto parazitický nežidem na těle božího stvoření chtěl udělat pořádek jistý (vlastně úplně první!) levičák (a také Žid mimochodem) jménem Ježíš Kristus. Rozhodl se tehdy mimo své hlavní úlohy hlásání lásky mezi lidmi, vykázat majitele peněz (penězoměnce) z chrámu.

Oligarchové, majitelé peněz jej za to nechali zavraždit, ovšem zhola nenapadnutelným způsobem, zkrátka „podle práva“, vlastně ne oni, ale ti druzí…., inu typická strategická akce, jak se dnes s oblibou užívá – „pod cizí vlajkou“. Pak zfalšovali historii, ukradli si jeho příběh a dnes tohoto proroka radostně vzývají ve jménu peněz moci a oligarchie ti nejpravicovatější pravičáci.

Vyvolení? A kým?

Nežid oligarchie je s malými přestávkami jako byli husité nebo občas budovatelé socialismu – nikdo jiný mě vlastně  nenapadá – dodnes. Se svými jarmulkovskými jmény se mu v posledních staletích dobře vede hlavně v anglosaských zemích s bohatou loupeživou tradicí, ale i ve slovanských, kde se sice neplánovalo a neuskutečnilo ujařmení obyvatelstva planety na věčné časy, zato si tyto neporobené národy občas šly samy sobě zhola nedůvodně po krku.

A dnes, kdy nejde o nic méně než o zachování oligarchie na věčné časy a nikdy jinak, je z pohledu mezinárodního banksterstva nutné Slovany a hlavně Rusy co nejdříve vyhubit, prezidenta Putina jako prvního! Nejlépe za použití uměle udržované nenávisti a řevnivosti tak, že se bude lhát a lhát a lhát tak dlouho, až zblblé osazenstvo – na přírodní zdroje bohatých částí skutečného světa slovanského původu – samo sebe ufackuje k smrti.

A kdopak bude vládnout? No, to se přesně neví, protože na štěstí pro veškeré lidstvo si i oligarchové s jarmulkovskými jmény jdou sami po krku, na lžičce vody by klidně utopili nebo i prodali vlastní děti, jestliže by z toho plynul jakýsi užitek.

A tak třeba Lloyd Blankfein, James Gorman, Paul  Taubman nebo George Soros klidně prodají nějakého Ihora Kolomojského, Petra Porošenka či Rinata Achmetova. A komukoli, bude-li zisk. Jenže jaksi není zájem o vydřiduchy, kteří z potenciálně bohaté Ukrajiny okradením svého vlastního lidu vytvořili zásobárnu evropských páriů a doplňovací automat na podřadné práce.

„Na Bělehrad!“, jak děl Josef Švejk…

To se to anglosaským nežidům s jarmulkovskými jmény loupilo, když měli po staletí k dispozici téměř celý svět! A chudáci Ukrajinci (s jarmulkovskými jmény)? Ti museli „v zájmu civilizace, hodnot a našeho způsobu života“ zbídačit vlastní národ! Takovou oběť přinesli! A ruští oligarchové? Jsou v poslední době nějací divní. Jednak jim na šrajtoflích stojí pevnou nohou ruský prezident a taky tak nějak rozhoduje i o tom, co vlastně v těch šrajtoflích budou mít.

Ještě že podobné starosti u nás nemáme. Oligarcha Babiš poslouchá Londýnské a New Yorkské donátory moci na slovo, ačkoli už je vlastně pozdě. Ale, že jej tou vraždou oligarchy Kellnera vystrašili, že jo…? Taky taková mezi oligarchy bílá vrána…! Financoval i opravdový výzkum opravdových léků apod…. Tak to se nesmí trpět, když už se tolik prachů vrazilo do koronaviru.

Navíc jsme zase světoví. Na seznamu nepřátel Ruska už jsme přeskočili i USA a máme tu čest být hned první na řadě! Naše tanky už jedou na Bělehrad (vlastně na Moskvu) říkal onehdy nežid Zelenskyj. Z celého světa na prvním fleku!!! Klidně si můžeme do budoucnosti nasadit ty nejfialovější brýle. Když ti ruští oligarchové Putina nezabijí a američtí, ukrajinští a angličtí taky ne, tak my jej prostě ušvejkujeme…

Zdroj