Koronavirus

Rakúsky súd rozhodol, že PCR test nie je vhodný na diagnostiku

Dňa 24. marca bol vydaný rozsudok „v mene republiky“ číslo VGW-103/048/3227 / 2021-2, ktorý dal rakúskej vláde ráznu facku. Súd vo viacerých bodoch konštatuje, že PCR test nie je vhodný na stanovenie infekčnosti. Tento vecne správny úsudok nepriamo odmieta celú koronavírusovú politiku v Rakúsku, ktorá je založená na tomto teste.

Viedenský správny súd vyhovel sťažnosti Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Strana na súde napadla zákaz zhromažďovania, konkrétne zákaz protestu proti koronavírusovým opatreniam, ktorý organizovala 31. januára vo Viedni. Zákaz dostali od viedenskej mestskej polície kvôli zlej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19.

„Zákaz bol nesprávny,“ píše sa v rozsudku. V jeho odôvodnení súd uviedol, na základe vedeckých štúdií, že argumenty zákazu, ktoré uvádzala viedenská polícia sú nedôvodné. Súd súhlasí s tvrdeniami, ktoré sa uvádzajú v sťažnosti strany „vo všetkých bodoch“ a ide dokonca nad rámec argumentov predložených samotnou FPÖ. Obzvlášť sú masívne spochybňované kritériá a definície používané na určenie počtu chorých na COVID-19.

„PCR test nie je vhodný na diagnostiku“

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „nie je test PCR určený/vhodný pre diagnostiku a preto sám o sebe nemá výpovednú hodnotu o chorobe alebo infekcii u človeka“. Minister zdravotníctva však používa úplne inú, oveľa širšiu definíciu pre prípady ochorenia COVID-19, ktorú nie je možné použiť pre odôvodnenie zákazu zhromažďovania, pretože: Ak koronavírusová komisia vychádzala z definície ministra zdravotníctva, a nie z definície WHO; je akékoľvek stanovenie počtu „chorých/infikovaných“  nesprávne.

Súd dospel k záveru, že „informácie“ od Viedenskej mestskej zdravotnej služby, na ktorých sa zakladal zákaz viedenskej štátnej polície, „neobsahovali nijaké platné a na dôkazoch založené vyhlásenia ani nálezy o epidémii“.

Súd doslovne prehlásil:

„Na základe definície ministra zdravotníctva zo dňa 23.12.2020 sa za „potvrdený prípad COVID-19“ považuje:

  1. osoba, ktorá má pozitívny PCR test bez ohľadu na klinické prejavy alebo
  2. soba s dôkazom antigénu špecifického pre SARS-CoV, ktorá spĺňa klinické kritériá, alebo
  3. osoba s dôkazom antigénu špecifického pre SARS-CoV, ktorá spĺňa epidemiologické kritériá.

Ani jeden z troch (vyššie uvedených) „potvrdených prípadov“ definovaných ministrom zdravotníctva, nespĺňa požiadavky WHO „chorá/infikovaná osoba“.  Spoliehať sa iba na pozitívny PCR test WHO odmietla („potvrdený prípad“ bod 1). 

Pôvodný rozsudok sa nachádza tu: Správny súd Viedeň

Zdroj