Svět podle lepšolidíTop

Souvislosti kolem Pirátů – proč právě oni?

V podstatě platí jednoduché pravidlo – znič ve státě vzdělávání a do 30 let ti spadne do klína jako shnilá hruška.

Není to tak dávno, co P. Hampl publikoval skvělý článek, resp. rozhovor – Piráti, banda fetek? Nic nechápete. Zde je pravda. Domnívám se, že to nejpodstatnější obsahuje následující citát:

„Piráti mohou působit jako „banda fetek“, ale ve skutečnosti je to strana, za kterou stojí zcela mimořádný vliv a finanční síla. Mezi ty, kteří mají největší zájem na jejich politickém úspěchu, patří nadnárodní společnosti. Jakmile se objeví něco, co by snad mohlo ohrozit zvyšování korporátních zisků, Piráti proti tomu vyrazí,“

Pro další úvahu připusťme, že události se nedějí jen tak samy od sebe … zejména ty, které mají relativně logiku a nějaký řád. Velmi výstižně to charakterizuje teze, že ani sad neroste sám. Kolem nějakého sadu můžete projíždět mnohokrát, ale pravděpodobnost, že tam někoho uvidíte pracovat (vyjma sklizně) je velmi malá. Sad na vás v podstatě působí, že roste „sám“ … tak nějak sám od sebe a tak nějak sám od sebe jsou stromy upravené a dávají úrodu. Max. občas někdo přijde a přistřihne větvičku … Všichni samozřejmě víme, že to je pitomost. Pokud necháte sad napospas přírodě, velmi brzo přestane dávat úrodu a sad bude všechno možné, jenom ne upravený. Zkrátka i tady platí, že se nic neděje samo od sebe, musíte se o něj pravidelně starat a neustále na něj dohlížet.

Teď se podívejme na Piráty – povětšinou mladí lidé, mladá generace. S lehkou ironií a nadsázkou je možno říci, že mají neotřelé názory – ve jménu ekologie můžeme zrušit elektrárny, protože elektřina je přeci v zásuvce. V zápalu stejného boje za lepší zítřky zrušíme i spalovací motory, protože je nahradí elektromobily, které budeme nabíjet právě z těch zásuvek. Dalo by se pokračovat, nicméně otázka zní, co mají tyto jejich úvahy, myšlení a názory společné.

Domnívám se, že společným jmenovatelem je pokřivené vzdělání. Je to totiž generace, která už má jiné „lepší“, „světovější“ vzdělání, než stará garda, vzdělávaná do r. 1989. Pokud začnete např. argumentovat, že z počtu automobilů v ČR a spotřeby pohonných hmot lze celkem jednoduše spočítat budoucí spotřebu elektromobilů, resp. v budoucnu požadovaný výkon elektráren a taky kapacitu přenosové soustavy, tak jste promptně označen nálepkou „troll“, člen Putinovy rozvracecí úderky … zkrátka nepřítel pokroku a lepších zítřků. Jejich chování a argumentace mají celkem logiku, protože takhle je vytvarovalo to „lepší“ vzdělání. Vzdělání, kde se klade čím dál větší důraz na všechno možné, jenom ne na matematiku, fyziku, logiku a další k životu zcela nezbytné věci. Trošku předběhnu další text – zauvažujte … jako hradní pán potřebujete vzdělané služebnictvo nebo naopak nevzdělané a oddané lidi, kteří na Vás závisí?

A teď otázka – kolik to je vlastně let, co se začaly zavádět všechny ty „novoty“ ve školství?

Ono s tím školstvím to je celkem zajímavé. Za bolševika se ke vzdělání přistupovalo jinak a byly výsledky. Hmatatelné výsledky. Např. jsme byla jedna ze 6 zemí na světě, která byla schopna dodávat celky jaderného průmyslu, což obnáší přesné strojírenství, kterýžto obor nezvládá každá země. Po r. 1989 se zaváděly a stále zavádí různé „lepší“ formy a metody výuky, ale úroveň vzdělání objektivně upadá, což lze doložit výsledky různých srovnávacích testů a studií. Nejzajímavější na tom je, že nová metoda střídá ještě novější, přičemž nikoho nezajímá, zda se předešlý způsob osvědčil nebo se úroveň vzdělání tím naopak zhoršila. Přínos těch nových „lepších“ metod se nevyhodnocuje a to ani poté, co se objektivně zjišťuje, že kvalita vzdělání „ide dolů kopcom“. Je otázka, zda tohle je náhoda. Dnes už mnoho nasvědčuje tomu, že by to náhoda samozřejmě být nemusela.

Když to shrnu, tak dnes se do řídících funkcí dostávají osoby, které absolvovaly jiné (cinknuté) vzdělání. Vzdělání, které bylo před zhruba 30 lety významně ovlivněno všemi těmi „lepšími“ programy a doporučeními povětšinou navrhovaných a dozorovaných armádou neziskovek. A opět se táži – všechny ty ušlechtilé programy a vylepšení financovaly a prosazovaly firmy „Výroba nábytku Novák, s.r.o.“ a podobné? … nebo korporáty z okruhu B. Gatese a jemu podobných? Vzhledem k tomu, že tato generace jde dnes očividně ve všech nesmyslech „na ruku“ nadnárodním korporacím tak si myslím, že odpověď je více méně jasná.

Takže to zopakuji – nic se neděje náhodou, ani sad neroste sám. Budu-li chtít ovládnout nějaký stát a na čase mi až tak záležet nebude, tak jedna z cest vede přes chybně nastavený vzdělávací systém a zhruba do 30 let mohu sklízet výsledky své práce, protože se do řídících funkcí začnou dostávat absolventi mnou a v můj prospěch pokřiveného vzdělání. Stačí si v podstatě pohlídat, aby těch zhruba 30 let mou snahu nikdo nerušil, resp. nedovolit, aby někdo poukazoval, že ty mnou navrhované a prosazované „nové“ a „lepší“ způsoby vzdělávání přinášejí horší a horší výsledky…

Tady hledejte důvody podpory Pirátů ze strany nadnárodních korporací a skutečných vládců. Ten hlavní nápor z jejich strany přijde logicky před volbami. V těchto volbách mohou náš stát zcela ovládnou jimi ovlivněni a vychovaní lidé.

Opravdu si tady někdo myslí, že „tento sad Pirátů“ roste sám a jen čirou náhodou nadnárodní korporace se dnes chystají sklízet „ovoce“? Blbý na tom je, že náprava je zhruba taky na těch 30 let a to za předpokladu, že se začne hned.

K pochopení problematiky existuje na internetu dost materiálu – velmi dobré je speciální video od V. Pjakina (zde), kde vysvětluje, co si představit pod pojmem GP – Globální prediktor a načrtává strukturu elit. Druhým (a zábavnějším) zdrojem může být seriál „Spící agenti“ – neseřazené díly např. zde.

A poslední – kdo sleduje politiku, tak si možná vzpomene, co se dělo, když v Bělorusku začal mít Lukašenko potíže. Putin tam nevyslal armádu s tanky (po vzoru řešení Maďarska 1956 nebo Československa 1968), ale několik letadel s novináři a televizními hlasateli. Tady je návod jak postupovat – probíhá regulérní válka o naši zemi, nikoliv klasická, ale mediální. Kdo opanuje mediální prostor, ten vyhraje – viz síla „protlačit“ podvody a falzifikace při volbě prezidenta USA za křišťálově čistou a nezpochybnitelnou pravdu nebo u nás naposledy akce Vrbětice, kdy se předkládá povinnost přijímat nesmysly za pravdu opět podle stejné šablony – čím větší nesmysl, tím křišťálovější a nezpochybnitelnější pravda. Aktuálně máme před (z pohledu korporátů) významnými volbami, můžeme očekávat obrovský tlak a mediální manipulaci … protože – kdo vlastní mainstreamová média?

Zatím zájmy českého státu prohrávají, protože nemalý počet občanů si myslí, že Piráti budou přínosem. Ta neinformovanost a naivita je na úrovni tvrzení, že situace v Osvětimi by se radikálně zlepšila, kdyby vyměnili táborového kuchaře …

Licence: k volnému převzetí za účelem zveřejnění