Koronavirus

To není vakcinační kampaň proti nějaké chřipce; to je válka!

Dr. Lee Merritt je bývalou ředitelkou Asociace amerických lékařů a chirurgů. Je odborník na biologické zbraně, které měla možnost dlouhodobě studovat ve funkci ortopedického chirurga pro námořnictvo Spojených států.

Dr. Merritt je dobře obeznámena s válečnou situací. Proto bychom jí měli věřit, když říká, že dnes žijeme v době války páté-generace. Tento typ válčení využívá biologické prostředky proti lidským bytostem. Namísto skutečných zbraní používá propagandu a ekonomickou válku, za účelem oslabení všech zúčastněných národů.

Dr. Merritt říká, že to, co teď potřebujeme, je funkční lékařské ošetření namísto nefunkčních vakcín. Neměli bychom být terorizováni mediální propagandou, která nám neustále vyhrožuje neškodnými viry. To je důvod, proč jsou tyto informace tak silně cenzurovány médii, internetem a vším mezi tím, a proč je vakcína prezentována jako jediné řešení.

Vakcíny proti koronaviru jsou horší než nemoc sama. To proto, že obsahují Messenger RNA (mRNA), který je injekčně vpraven do našich těl a který mění náš genetický kód takovým způsobem, že začneme vyrábět vlastní modifikovanou verzi viru, což pobídne imunitní systém aby ho napadl. Když dojde k požadované reakci, imunitní systém napadne své vlastní buňky, své vlastní tělo, které má správně bránit.

Nové vakcíny nejsou testovány. Normální testování trvá roky, než může být látka doporučena jako bezpečná. Samozřejmě, že skutečná nemoc již mezitím zmutovala a neexistuje, takže vakcína je ve všech případech neefektivní. Každá vakcína je neefektivní!

Dr. Merrit říká, kdyby byla v Číně a chtěla by zničit americkou armádu, nebo vyhubit lidstvo na naší planetě, vyvinula by mRNA vakcínu z látek, které neexistují v přírodě. Tímto způsobem by nikdo na očkování nezemřel. O dva roky později by vypustila látku, ze které bylo očkování vyrobeno a to by způsobilo hromadné úmrtí všech předtím očkovaných.

Nikdo neví, na co jsou dnešní nové vakcíny naprogramovány. Pouze hlavní lékaři výrobních firem to vědí. A neexistuje žádný způsob, jak předpovědět výsledek takového zásahu.

A přesto nás všichni nutí do očkování

Media, politikové a mnoho neznalých lékařů stále doporučují očkování, o němž nic nevědí a dokonce je prohlašují za bezpečné, i když takové tvrzení není ničím podloženo.

Oficiální internetová stránka vlády Anglie uvádí: „Očkování je jediným a nejefektivnějším způsobem, jak snížit úmrtí a těžké nemoci z Covid-19,“ což je přímá lež (moje poznámka). Existují účinné léky, vitamíny C a D a i mnoho bylinných přípravků, z nichž většina byla rychle zakázána a lékaři je nesmějí předepisovat. Některé léky byly zabaveny nezodpovědnými a podlými politiky, kteří je ukryli a pak prodávali dožadující se veřejnosti za mnohem vyšší ceny.

Oficiální anglická stránka pokračuje: „Vakcína Pfizer / BioNtech byla hodnocena v klinických studiích, které zahrnovaly více než 44 000 účastníků.“ (Ne, to taky není pravda – moje poznámka) „Nejčastější vedlejší účinky ve studiích byly bolest v místě injekce, únava, bolesti hlavy, bolesti svalů, zimnice, bolesti kloubů a horečky; tyto se vyskytly u více než 1 z 10 lidí.“ Všimněte si toho šikovného podvodu: „Více než 1“ může být devět! 9 z 10 lidí!

Pokračování: „Nežádoucí účinky nebyly hlášeny u starších dospělých (více než 55 let) tak často jako u mladších lidí.“ Přirozeně neexistovaly žádné nežádoucí účinky u starších, protože ti všichni zemřeli.

Lži, lži, nic jiného než lži. Špatně skryté, dvojsmyslné lži.

Ve skutečnosti mnoho lidí umírá na následky očkování

Zdravotní personál hlásí … ti, kteří žijí v domovech pro staré občany umírají dříve, než dostanou druhou injekci.“ Čímž chtějí říct, že umírají po té první. (Zdroj: metro.co.uk)

„Záplava Covidu-19 zasáhla první domov pro staré občany ve Skotsku, kde byli všichni proti němu očkováni.“ (Zdroj: Glasgowlive.co.uk)

„V pečovatelském domě v Perthu potvrdili vypuknutí pozitivních případů koronaviru v tomto zařízení navzdory tomu, že většina obyvatel a personálu byla nedávno očkována.“ (Zdroj: Dailyrecord.co.uk)

„Devět obyvatel domova důchodců zemřelo následkem hrozivého vypuknutí Covidu, pouhých 10 dnů poté, co, dostali první dávku Pfizerovy vakcíny.“ (Zdroj: thesun.co.uk)

A ve Španělsku: „Tragícké rozšíření (Covidu) v domově El Salvador v Lagartera, ve Španělsku postihlo všech 78 obyvatel až na jednoho. (Zdroj: thesun.co.uk)

V Anglii bylo 460 úmrtí a 243,612 ublížení na těle způsobeno vakcínami v období mezi 9. prosincem 2020 a 21. únorem 2021. Ukázka několika hlavních problémů je v tabulce níže uvedené. Mnohem víc informací je přímo na stránce.

A protože očkování firmy Moderna je stejného druhu (mRNA) jako to, co vyrábí Pfizer a Johnson & Johnson není od nich daleko, tak můžeme uvažovat stejné následky i tam. Čínská vakcína může být ta nejhorší z nich.

Očkování je ta pandemie

Takže můžeme směle prohlásit, že pandemie není korona, ale očkování proti ní. V americkém státě Kentucky očkovali 35 jeptišek a během dvou dnů testovalo 26 z nich pozitivní na koronu a 3 z nich zemřely. Dvě z nich neměly před smrtí žádné příznaky a testy neukazovaly koronu.

Dr. Witold Rogiewicz z Varšavy si při populárním televizním programu otevřeně dělal legraci z těch, co jsou proti očkování. Potom dostal druhou dávku Pfizerova očkování, opět na kameře a zemřel o dva týdny později. Krátké video je na stránce.

V německém domově pro starší občany v Berlíně-Spandau, 8 ze 31 obyvatel, kteří sice měli demenci, ale jinak byli předtím naprosto zdraví, zemřeli poté, co dostali Pfizer/BioNTech očkování. První úmrtí bylo po šesti dnech od očkování a ten zbytek zemřel během dvou týdnů.

Ve Španělsku dopadli mnohem hůře. Po první dávce Pfizerova mRNA očkování začátkem ledna, všichni obyvatelé i zaměstnanci domova v Seville vážně onemocněli. Tento domov má asi 145 obyvatel. Do půlky února bylo 46 z nich mrtvých a 28 dalších, plus 12 zaměstnanců byli stále ještě nemocní. Další očkování bylo zastaveno.

Israel je světová testovací laboratoř

Generální ředitel firmy Pfizer Albert Bourla řekl během rozhovoru v NBC televizním programu, že: „Israel se stal světovou laboratoří, protože používají pouze naše očkování … takže můžeme studovat jak ekonomickou stránku, tak i zdravotní.“ Tito barbaři si udělali testovací laboratoř ze státu Israel!

Je hanebné, že očkovaní nejsou informováni o tom, že jsou používáni namísto zvířat pro testy nějakého škodlivého přípravku. S pomocí tak zvaných „zelených pasů“ a také skrze různé způsoby zastrašování zkouší vláda Israele donutit každého občana, aby se nechal očkovat. Zajímalo by mne, jestli i Netanjahu a jeho rodina byli očkováni!

Israel obdržel přednostně miliony dávek očkování. Po dvou měsících ‚úspěšné‘ očkovací kampaně mají obrovské množství onemocnění Covidem u lidí všeho stáří. Došlo také k ostrému nárůstu problémů u těhotných žen, z nichž mnohé jsou v kritickém stavu. I děti a novorozenci trpí dnes koronou a ze 400 případů v listopadu minulého roku vzrostl k únoru 2021 počet nemocných dětí do dvou let na 5,800.

Toto jasně dokazuje, že existuje těsná spojitost mezi hromadným očkováním a škodlivými vedlejšími účinky a úmrtím. Dokazuje to, že očkovaní lidé jsou ti, kteří tuto nemoc a její mutace rozšiřují.

Jistý Israelec dal na YouTube video, které tam samozřejmě nevydrželo, kde informuje o strašných následcích hromadného očkování. Říká: „… mnoho lidí tady v Israeli umírá poté, co dostali Pfizerovo očkování proti Covidu-19. Ale žádné tyto informace se nedostanou do hlavních medií. Vyzývám všecky, modlete se a proste Boha, aby toto zlo okamžitě zastavil.“

Takže se můžeme ptát: věří lidé (anebo spíše vláda) Israele tak moc očkování? Anebo se bohatí Židé zkoušejí zbavit svých chudších příbuzných? Je pravda, že to, co se děje je v souladu s plánem na tři světové války, který vyjevil vysoce postavený zednář Albert Pike a který napsal v r. 1871 svému příteli Mazzinimu do Itálie:

„První světová válka bude vedena za účelem svržení carů v Rusku a kvůli nastolení ateistického komunismu tamtéž. Druhá světová válka bude rozpoutána mezi fašisty a politickými zionisty. Tato válka skončí zničením nacizmu, zatím co politický zionismus bude natolik silný, aby mohl založit samostatný stát Israel v Palestině.

Třetí světová válka musí být rozpoutána tak, že bude využito rozdílů, způsobených Agenturou Iluminátů mezi politickými zionisty a vedoucími Islámského světa. Tato válka musí být vedena tak, aby Islám a političtí zionisté zničili jeden druhého. Ostatní národy, které budou opět rozděleny na dva tábory, budou nuceny bojovat až k úplnému fyzickému, morálnímu, spirituálnímu a ekonomickému zničení.“

Uvědomte si, že velkou část používané terminologie jsme v té době ani neznali.

Přátelé, toto je válka. Je to třetí světová válka. A v této válce jsme my ten nepřítel.

Jinde ve světě bylo zjištěno, že během 5-týdenního očkování, vakcína firmy Pfizer zabila 40 krát více starých lidí než virus sám. A když přišlo na ty mladé, vakcína jich zabila 260 krát více než by virus dokázal. V Číně vyrobená vakcína není o nic bezpečnější a ve skutečnosti již způsobila notnou dávku smrtí a škodlivých vedlejších účinků.

Celkově, Dr. Hervé Seligman z university Aix-Marseille ve Francii zhodnotil matematicky množství mrtvých obětí Covidu, kteří byli očkování a těch, kteří očkováni nebyli. Přišel s následujícími výsledky:

  • 91 lidí ze 100,000 zemřelo na Covid bez očkování;
  • 50 lidí ze 100,000 pod 65 let stáří zemřelo na Covid s očkováním;
  • 200 lidí ze 100,000 nad 65 let stáří zemřelo na Covid s očkováním.

Informace o očkovaných byly nashromážděny během 3-týdenního odstupu mezi jednotlivými dávkami. Ovšem nesmíme zapomenout, že tyto informace pocházejí z doby těsně po očkování. Co bude následovat později, nebo dlouhodobě, bude s největší pravděpodobností mnohem a mnohem horší.

Lékaři proti očkování

Dvanáct významných vědců a lékařů poslali dopis úředníkům Evropské unie, ve kterém požadují zastavení očkování. V dopise zpochybňují dostatečnost testování těchto vakcín a jejich bezpečnost. Vědci poukázali na širokou škálu nebezpečných vedlejších účinků u dříve zdravých lidí, ke kterým došlo po očkování geneticky podmíněným očkováním proti Covidu.

Další lékaři po celém světě začínají konečně chápat vážnost situace a nabádají lidi proti očkování. Ale – není tak trochu pozdě? Media stále ještě chrlí tuny propagandy na podporu očkování a urgují lid, aby si nechali píchnout smrtící injekci. Už asi 300 milionů lidí po celém světě bylo očkováno. Tito všichni pravděpodobně zemřou během několika dalších měsíců.

Doktorka Sherri Tenpenny, dobře známá a neústupná znalkyně záporných vlivů očkování říká, že všecka nová očkování jsou nástrojem depopulace, který začne fungovat během 3-6 měsíců. V současné době existuje 83 druhů nových očkování, které jsou zkoušeny na zvířatech a na lidech. Nikdy předtím nebylo tolik firem, které by testovaly tolik druhů očkování všichni zaráz a to proti viru, který ještě nikdy nebyl izolován a kdoví jestli existuje!

Pět z těchto očkování jsou již používány na lidské populaci. Vedlejší účinky jsou hrozivé. V týdnu, začínajícím 28. únorem zaznamenala organizace CDC zvýšení z 19,000 hlášených záporných vedlejších účinků na více než 25,000 a to za pouhý jeden týden. Během toho stejného týdne, úmrtnost vzrostla ze 1,097 hlášených případů na 1,278, což činí 181 zemřelých za jeden jediný týden.

Systém hlášení následků očkování organizaci CDC je dobrovolný a je dobře znám tím, že uvádí jen asi 10% skutečného stavu. To znamená, že namísto 1,278 úmrtí na očkování proti koroně došlo už ke 12,780 úmrtím. Dovedete si představit nějaký výrobek – může to být cokoliv – který když používán by způsobil, aby tolik lidí na něj zemřelo, anebo aby tolik lidí na něj mělo tak strašlivé a nebezpečné reakce? Jak dlouho by takový produkt asi vydržel na trhu? Byla by vláda ochotna něco takového lidem vnucovat?

Zákeřné metody propagandy

Manipulátoři používají veškeré prostředky, které mají k dispozici, aby nás nalákali na toto smrtící očkování. Používají uplácení ve formě zákazu pro neočkované při veřejných společenských akcích, či v tělocvičnách a obviňují je, že zpomalují návrat k normálu. Používají významné osobnosti a filmové či televizní kašpárky na přesvědčování jak skvělý a zodpovědný čin očkování je (samozřejmě, aniž by se oni sami nechali očkovat).

Předstíraný nedostatek očkování je další trik. Lidé vždycky chtějí to, co je nedostupné. Pak přijde nátlak ve formě falešné popularity, kdy se veřejně známí lidé nechají očkovat přímo v televizi – destilovanou vodou s trochou soli (saline solution), ale to se nikomu neřekne! Průzkum veřejného mínění je vystavován na odiv, kdy lidé vřele doporučují očkování. Takový průzkum je způsob na ovlivňování názorů, ale ne odraz veřejného mínění.

A nakonec, zkoušejí nás přesvědčit, že jakýkoliv odpor je zbytečný. Straší nás s povinným očkováním, s očkovacími pasy, s očkovacím ID a podobnými nesmysly. Nevyhnutelnost je další velice účinná zbraň.

Nenechte se od nich obelstít. Mohlo by vás to stát to nejcennější co máte – váš život.

Jana Kaufman