Ideozločiny

Tucker Carlson – Biolaboratoře na Ukrajině

Kontroloři faktů opět těsně vedle. Ještě před pár dny tzv. konspirační teorie se opět ukázaly být pravdivé. Proč se něco takového vláda USA snaží zatajit a další souvislosti, nad kterými se v tomto segmentu zamýšlí a ozdrojovaně dává do souvislostí Tucker Carlson z Fox News.