Domácí

Věřící, nevěřící a kazatelé

Jindřich Kulhavý: Možná si dle nadpisu myslíte, že se budeme zabývat náboženstvím. Pravdou je, že žijeme v zemi, kde má církev relativně malý vliv na dění, to i přesto, že díky exministrovi Kalouskovi může poděkovat za rozsáhlé a stát ožebračující církevní restituce. Také bychom se mohli bavit o nevěřících, jak kdysi muslimové nazývali ze svého pohledu jinověrce, nicméně ani to není dnešní téma, přestože problémy s islámem budou ještě značné a jejich následky pro Evropu fatální. Ostatně stačilo se dívat na výsledkově pro české týmy smutnou Ligu mistrů, kdy se na hřišti pohybovalo téměř více Afričanů než Evropanů. Ostatně hry a zábava, ty těm opáleným klukům jdou mnohem lépe než manuální i duševní práce.

Když to vezmeme do důsledku, tak i dnešní doba má svá náboženství. Jedním z nich je ekologie spojená s naprosto nesmyslnou ideologií. Rouhání se v podobě snahy ovlivnit přírodní zákony týkající se počasí se nám vrací v jeho ne zrovna dobrých rozmarech. Za ty lze považovat výkyvy počasí a neobvyklé jevy. Můžeme se přít o chemtrails a jejich existenci, i když už ji připouští řada vědců i část odborné veřejnosti. Jisté je, že existuje mnoho fotografií letadel vybavených velkými nádržemi, prazvláštní obrazce na obloze, které rozhodně díky své pravidelnosti nevypadají jako kondenzační stopy za letadly, a také tu máme jasné pokusy o změny počasí dle přání vědců. K tomu mají sloužit obří meteovysílače. Chemikálie, které se při této činnosti používají, byste pro zlepšení života nedoporučovali. Na ekošílenosti možná tato civilizace dojede. Nebudeme li respektovat to, že Země a Slunce fungují ve vzájemné symbióze mnohem déle, než existují Zelení,  že se též opakují určité cykly občas přerušené pádem nějakého šutru z vesmíru, pak si zaděláváme na velké starosti. Především s politiky a ekonomy. Používat CO2 jako potencionální planetový ohřívač je jen strašením a zneužíváním naivity.

Dalším novým úkazem podobnou náboženství se stala covidohysterie. I zde se nalézají věřící, nevěřící, také kazatelé, a dokonce lze vnímat i klatby a pálení čarodějnic. Mezi věřící lze řadit ty, kteří zbožně zírají na televizní obrazovky, na nichž kazatelé kážou covidové slovo a obohacují povědomí svých oveček o informace, jak jim bude špatně, když sejdou z cesty vedoucí k aktu osvobození (vpichu). Když vydrží, dostanou rozhřešení a jsou tyto ovce považovány za dobré členy této církve. Nutno konstatovat, že se při její obraně chovají poměrně sveřepě a řada z nich vede k poslušnosti i své děti. Za což jsou od kazatelů chváleni a dostávají od nich požehnání a odměny. Mohou cestovat, více hřešit a k dispozici mají malé odpustky v podobě dovolených, povolení tančit a chodit do restaurací, také na fotbal. I když ten je možná za trest.

Nevěřící jsou samozřejmě v nevýhodě. Možná ani ne tak početní, jako spíše v tom, co by chtěli dělat a je jim v tom bráněno. Je na ně vyvíjen nátlak a jsou používány praktiky nám známé z historie konané páterem Koniášem. Ten, jak je známo, nechával pálit knihy, které svým obsahem nevyhovovaly jeho představám a odporující ideologii, kterou zastupoval. Jeho roli nyní převzaly týmy cenzorů, přidala se sebranka nazývající se Čeští elfové, Manipulátočři.cz, Dezinformátoři.cz,  či nějak podobně. Tato část společnosti prosmrádlá bonzáctvím a vytvářející si auru nadřazenosti schopné rozlišovat pravdu od konspirace má vliv i na média, která poslušně papouškují jejich závěry. Třeba Nora Frdrichová na ČT je jejich známou hlásnou troubou. Ostatně média můžeme zároveň přiřadit ke kazatelům, přičemž ve stejné skupině najdeme ještě politiky a jím za bakšiš sloužící odborníky. Snad jen promovaný tupec Flégr to může dělat zadarmo a pro vlastní radost. A když už není zbytí, dojde na cenzuru, mazání a zamlčování informací. Pálením na hranici je poté dehonestace skutečných odborníků a lékařů, kteří nedrží ,,basu“. Doplácí na to i elitní lékaři a biochemici.

Kazatelé a inkvizitoři využívají neochoty části lidí vnímat možné jiné varianty vzniku nastalé situace a rozporů mezi věřícími a nevěřícími. Věřícím stačí totiž dát ,,správné“ informace, zpochybnit vše, co není v souladu s předpřipraveným plánem a apelovat na rozum způsobem, který vyjadřuje vcelku logická otázka:,, Proč by to někdo dělal?“.  Jde však o pouhou fintu spoléhající na lidské myšlení a omezené vidění. Absolutně jim upozadňují realitu a vyzdvihují podstatně menší zástupné problémy.  Nevěřící jsou problém. Ve své nedůvěře a pochybovačnosti o záměrech kazatelů a nad nimi v hierarchii stojících hodnostářů se pídí po zákulisních informacích a při troše snahy zjišťují, že pochybovačů je mnohem více, dokonce někteří přešli na druhou stranu a přináší potřebné důkazy o chování špiček covidonáboženství.

Věřící věří všemu, co se jim donese, je li to z obrazovky jimi uznávaných médií či například z internetu. Mají důvěru v kazatele, byť je evidentní, že jejich kázání jsou plná trhlin. Seznam může napsat sebevětší blud, moderátoři zpravodajství přednést nesmysl, pseudoodborníci nelogické závěry, ale věřící věří. Nevěřící přemýšlí, shání jiné poznatky, analyzuje a vytváří si vlastní názor. Některé teorie mohou být za hranou smyslnosti (postrádají smysl), jiné se ukazují velmi reálná, další se staly jistotou. I kdyby však nevěřící shromáždil stovky důkazů tak průkazných, že je nelze vyvrátit, věřící to nezajímá. Mají svou víru a věří, že ta je uzdraví. Jsme tedy v dost schizofrenním stavu, kdy jedni udělají vše, co se jim nakáže a druzí již ze zásady, navíc oprávněně, hřbet neohnou a stojí za svým. Ptáte li se, jak dlouho bude tato situace trvat? Variant je několik. Buď až vymřou věřící, nebo násilím budou zmasakrováni nevěřící. Kazatelů a hodnostářů se to nedotkne, ti jsou v bezpečí a rýžují zlaťáky. Dokud tedy věřící neztratí důvěru v kazatele, budeme se tu pěkně sekat. A o to hodnostářům jde. Už to chápete? Mimochodem covidovíé náboženství se rozšířilo světem takovou rychlostí, kterou mu mohou křesťanství, islám i budhismus jen závidět.

Zdroj