Domácí

Za co nás bůh trestá?

Jindřich Kulhavý: V poslední době, a netýká se to jen letošních událostí, se může zdát, že se množí počet přírodních katastrof, která se dotýkají lidstva. Věřící se tak obrací k bohu s otázkou, co se stalo, že nás všechny trestá. My ateisté se snažíme hledat vysvětlení ve fyzikálních zákonech, ideologové vytváří šílené teorie a média si mastí kapsu na možnosti přinášet katastrofické informace.

Možná se skutečně zdá, že se příroda začíná mstít za lidskou roztahovačnost a ignoraci. Přitom je součástí naší planety od té doby, kdy na ní vznikl za určitých podmínek a okolností pozemský život. Můžete věřit v boha a jeho usilovnou činnost, nicméně zastánci vědeckého přístupu mají v ruce zajímavá fakta, která říkají, že v historii planety prostě postupným vývojem došlo k dnešnímu stavu. Přesto víme, že po celou dobu existence Země docházelo k událostem vedoucím k zásadním změnám: Nejznámější jsou ty, při nichž se rozdělily kontinenty, případně vymřeli ještěri, to je však dávná historie. K daleko hmatatelnějším a lidstvem již zaznamenaným jevům patří klimatické výkyvy a změny počasí. Na Zemi se vždy střídala chladná období s teplými. Tyto záležitosti jsou zaznamenány jak v kronikách, tak i v různých formách například v horninách. Z nich dokážou odborníci vyčíst mnohé. Navíc třeba Grónsko bývalo zelené i pokryté ledem. Na to máme důkazů mnoho.

Nynější politické směřování k novým změnám ve společnosti naprosto ignoruje všechna historická fakta. Třeba ta, která jasně hovoří o vlivu Slunce na naši planetu. My tady totiž můžeme dělat cokoliv, ale když se naše mateřská hvězda rozhodne, že nám přitopí, udělá to bez našeho svolení. A naopak, odpočívá li, máme tu prostě chladněji. Nesmíme zapomenout ani na vliv Měsíce. Někomu se zdá být tento bílý puk na obloze vcelku bezvýznamný, přesto ovládá příliv a odliv a má i jiné pracovní vytížení spojené se Zemí. Obě tato tělesa naprosto ignorují, vyhráli li volby v USA Demokraté či Republikáni, prostě se chovají dle přírodních zákonů. A musí se imaginárně usmívat, když pozorují idiocii strůjců Green Dealu. Právem.

Člověk se vlastním vývojem dostal ze stromů do jeskynní a z nich postupně do rodinných domů, u nichž stojí místo koní auta. Čerpá z bohatství rodné planety a občas s ním nezachází úplně ideálně. Pravdou je, že nás je tu vcelku dost a volání po snižování počtu obyvatel má svou logiku. Nikoliv však formou řízeného hubení, jak se o to elity právě snaží, ale spíše správně zvolenou rodinnou a sociální politikou. To platí především pro ty země, ve kterých je populační exploze vcelku zásadním problémem. Zdvojnásoben počtu obyvatel za posledních 40 let je skutečně prúšvih a Čína, Indie, Afrika a pár dalších míst, na nichž se národy množí nekontrolovaně a jejich nárůst naráží na strop zásobovacích možností, by měli začít konat právě v oblasti jisté regulace porodnosti.

Ač si tyto problémy uvědomujeme, daleko více devastační pro planetu je něco jiného. Je tím mrhání a nadvýroba, z toho plynoucí množství odpadů. Pokud je tedy potřeba se něčím politicky zabývat, pak je to tato problematika. Nějaké globální oteplování a následné rušení spalovacích motorů, tepelných elektráren a podobné nesmysly jsou kontraproduktivní ideologie. Je to jen kšeft, což ukazuje obchod s emisními povolenkami, jejichž vydávání si uzurpuje kdosi, kdo rozhodně ochladit planetu neumí. Opět se ukazuje, že nikomu nejde o náš prospěch, ale o ten svůj. Takže pokud by se omezila výroba nepotřebných a často jednorázových šmejdů, rázem bychom ušetřili jak za energie, tak i za suroviny a zpracovávali bychom méně odpadů. Toto je cesta, kterou by se lidé měli vydat. Staré domy stávaly stovky let, bylo dost dřeva, pěstovala se domácí zvířata. Stará auta běžně jezdila 30 let a více, plasty nebyly a plnou skříň hadrů také nutně nepotřebujeme. To jen namátkou.

Odpovíme si tedy, za co nás bůh trestá. Je to za ignoraci skutečných potřeb a přírodních zákonů. Spoutat přírodu nelze, zkoušet ji ovládat se může vymstít. Oheň, voda, vítr, sluneční záření patří k lidstvu od nepaměti. Jsme dost inteligentní na to, abychom se s tím smířili. Musíme přemýšlet, kde co postavit, co změnit a jak se chovat. Příroda nám ukazuje, že jsme naivní, když budeme chtít být nad ní. Týká se to všech. Green Deal je další pokus o zásah do přírody. S většinou našeho konání si tato dáma poradí. Auta, elektrárny, letadla, lodě, pokud budou využívány v rozumné míře bez sklonu k mrhání, nikomu vadit nebudou, tedy ani jí. Výroba, průmysl, tam už je to jinak. Pojďme začít šetřit tam, kde je nadvýroba zbytečná. Pokud bychom to dokázali, bylo by zase lépe. Především bez Green Dealu.

Zdroj