Zahraničí

Viete, že … USA boli už 280 krát agresorom, že aténska vláda stále srdnato žiada o vyplatenie nemeckých reparácií, že Rusko má nový dôvod na atómovú odvetu…?

Slovensko, 20.máj 2021 (AM) – Viete, že …

…USA sa vo svojich dejinách (od 1776) dopustili 280 prípadov agresie?
Amerika verí inštitútu vojny ako božskému nástroju a svätému mandátu použiteľnému na ktoromkoľvek mieste sveta.

…aténska vláda presne 80 rokov po nemeckom útoku na Grécko v apríli 1941 zopakovala výzvu Nemecku na rokovanie o náhradách spôsobených vojnových škôd najmenej za 289 miliárd eur?

Krátko pred týmto jubileom grécke ministerstvo zahraničia uviedlo, že otázka odškodnenia je z gréckeho hľadiska stále otvorenou otázkou a takto to bude až dovtedy, kým grécke požiadavky nebudú splnené.
Grécko už v roku 2019 v časoch ľavicového predsedu vlády Alexisa Tsiprasa požiadalo o rokovanie o reparáciách. No v októbri toho roka to nemecká strana odmietla. Vláda súčasného predsedu vlády Kyriakosa Mitsotakisa to diplomatickou nótou v januári 2020 výzvu na rokovanie o reparáciách opätovne potvrdila a zdôraznila, že otázka reparácií je pre Grécko stále otvorená.

…Rusko v polovici minulého roka nazvalo nový dôvod na atómovú odvetu?

K okamžitému odvetnému atómovému úderu sa uchýli už v prípade, že jeho smerom bude odpálená balistická raketa. Pritom je vraj úplne jedno či má atómovú alebo konvenčnú hlavicu.

Takáto norma už asi rok vyplýva z nových základov štátnej politiky v oblasti atómového zadržiavania. Medzi hrozbami, ktoré dokument pomenúva, a na ktoré bude Rusko okamžite vojensky reagovať je, že štáty, ktoré sú jeho potenciálnym protivníkom, začnú na vyššie stupne aktivovať protiraketovú obranu, balistické rakety a hypersonické zbrane.

Ďalším nebezpečenstvom, na ktoré bude Rusko aktívne reagovať, je zvyšovanie protivníkmi síl na hraniciach Ruska a jeho spojencov a aj rozmiestnenie v kozme prostriedkov PRO a útočných systémov. Donedávna sa takéto výnosy nikdy nezverejňovali a boli utajované.

…dňa 22. 9. 1944 hlavné veliteľstvo úradu SS vydalo rozkaz presunúť na Slovensko aj obnovenú divíziu Waffen SS Galizien (Halič)?

S myšlienkou vystavať vojenský útvar z haličských dobrovoľníkov prišiel guvernér haličského distriktu Dr. Otto von Wächter, ktorý navrhol vytvoriť divíziu Waffen (zbraní) SS predurčenú na nasadenie na východnom fronte.

Zriadenie 14. granátnickej divízie bolo slávnostne vyhlásené v Haliči v apríli 1943. Podľa asi 50-tich dokumentov, obsahujúcich novinové výstrižky, záznamy rozhlasových oslovení atď., sa to stalo 28. apríla.

Prvá fáza náboru dobrovoľníkov sa začala v júni 1943. Spočiatku boli Wächterove návrhy (akokoľvek podporované ukrajinskými kruhmi) odmietané. V Berlíne však Wächter získal podporu Himmlera, ktorý požadoval, aby divízia bola vystavaná z Haličanov, ktorých považoval za viac árijských. Pojmy ukrajinský a Ukrajina sa nemali v zmienkach objaviť, na zdôraznenie odkazu Rakúsko-uhorského cisárstva mal byť používaný pojem „Galizien“.

Kanadský historik David Marples sa domnieva, že divízia bola nazvaná „Halič“ na zabezpečenie si rýdzo nemeckého vplyvu, aby sa predišlo použitiu pojmu „ukrajinský“, ktorý mohol vzbudzovať nežiaduce očakávania.

Wächter sa zblížil s Ukrajinským ústredným výborom (Український центральний комітет), apolitickou organizáciou, poskytujúcou sociálnu starostlivosť, ktorú viedol Volodymyr Kubijovyč. Výbor myšlienku sformovania divízie podporil. Ukrajinská gréckokatolícka cirkev žiadala o prítomnosť jej kaplánov, čo obvykle Nemci nedovolili, a tak sa táto divízia stala spolu s bosniackou divíziou jednou z mála výnimiek.

Nemci pri formovaní divízie Waffen SS Galizien urobili dva ústupky. Sľúbili, že divízia nebude nasadená proti západným spojencom a bude bojovať iba proti boľševikom. Prísaha vernosti Hitlerovi bola dobrovoľná.

…Rusko je oficiálne zaregistrovaným protivníkom USA už takmer štyri roky?

Áno, zo strany USA je Rusko „uzákonený protivník“ presne od 2. 8. 2017. No a zo strany Ruska to už zaznelo taktiež. Konkrétne z úst námestníka ministra zahraničia RF Sergeja Rjabkova 13. apríla 2021.

V Rusku sa teraz spracúva nová vojenská doktrína a preto bude zaujímavé ako tá nazve USA. V Rusku sú politici, ktorí tento slovník už nenazývajú len konfrontačnou, ale predvojnovou rétorikou.

Vladimír Mikunda