Zahraničí

Xi Jinping hovořil o původním záměru Komunistické strany Číny

1. července tohoto roku bylo 100. výročí Komunistické strany Číny. Od roku 1921 do roku 2021, při pohledu zpět na průběh sta let boje, vedla Komunistická strana Číny lid k překonání jedné obtížnosti za druhou, dosahovala jednoho vítězství za druhým a získala si pevnou podporu lidu. Když se podíváme na dnešní vývoj v Číně, proč může tato největší strana na světě s více než 95 miliony členy nadále vytvářet zázraky na Zemi? Dnes přezkoumáme řadu důležitých projevů generálního tajemníka Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) od 19. Sjezdu Komunistické strany Číny, abychom našli odpovědi.

V červenci roku 1921 riskovalo více než tucet čínských komunistů, když svolali první VSLZ strany na rudých lodích v Šanghaji a na jezeře Nanhu (Nan-chu) v Jiaxingu (Ťia-sing) a vyhlásili oficiální založení Komunistické strany Číny. Od té doby má Čína, země se starověkou civilizací, proletářskou stranu vedenou marxismem.

31. října roku 2017, jen týden po ukončení 19. Sjezdu Komunistické strany Číny, Xi Jinping vedl nový Stálý výbor politbyra Ústředního výboru KSČ do Šanghaje a Jiaxingu, aby přezkoumali historii strany, přezkoumali přísahu pro vstup do strany a vyhlásili silné politické přesvědčení nového vedení Ústředního výboru KSČ.

Xi Jinping opakovaně hovořil o „původním záměru“ čínských komunistů. Ve zprávě z 19. Sjezdu Komunistické strany Číny jasně poukázal na to, že původním záměrem a posláním čínských komunistů bylo usilovat o štěstí pro čínský lid a o oživení pro čínský národ. Tato počáteční aspirace a mise je základní hnací silou, která inspiruje čínské komunisty k neustálému postupu.

Původní záměr lze snadno získat, ale vždy je obtížné ho dodržet. Od 19. Sjezdu Komunistické strany Číny pokračuje Xi Jinping v prosazování, aby celá strana uskutečňovala tematické vzdělávání ohledně „nezapomínání na původní záměr a na zapamatování původní mise. Zdůraznil, že nesmíme zapomenout na původní aspiraci a mít na paměti misi, musíme pokračovat v pokroku v autorevoluci Komunistické strany Číny s odvahou čelit problémům.

V roce 2020 zasáhla svět náhlá epidemie nového koronaviru. Ústřední výbor Komunistické strany Číny, jehož jádrem je Xi Jinping, učinil rozhodné rozhodnutí, přijal mimořádná opatření na řešení mimořádných událostí a vedl lidi po celé zemi, aby za více než osm měsíců dosáhli hlavních strategických výsledků v boji proti epidemii. Tváří v tvář epidemii století ukázala úspěšná čínská protiepidemická praxe světu mimořádně silné vedení Komunistické strany Číny. Jak řekl Xi Jinping, když udeří bouře, je Komunistická strana Číny nejspolehlivější páteří čínského lidu.

V únoru letošního roku Čína vyhlásila úplné vítězství v boji proti chudobě. Celkem 98,99 milionu chudých na venkově podle současných standardů bylo vymaněno z chudoby, čímž byl dokončen náročný úkol vymýcení absolutní chudoby. Xi Jinping zdůraznil, že světově proslulé úspěchy při zmírňování chudoby závisí na silném vedení strany, duchu soběstačnosti a tvrdé práci čínského národa a na pevném hmotném základu nashromážděném od založení Nové Číny, zejména od zahájení reformy a otevírání se světu.

Jia