DomácíTop

Nové očkování z Ministerstva dopravy

Po ohromném úspěchu Ministerstva zdravotnictví v boji za lidské životy a zdraví, přistoupilo k akci i Ministerstvo dopravy. Pozvali jsme si k rozhovoru náměstka odboru prevence dopravních nehod, pana magistra Pixlu.

Dobrý den pane náměstku, vítám vás.

Děkuji za pozvání.

Nejprve mi dovolte otázku – není to neobvyklé, očkovat proti dopravní nehodě?

Uznávám, že to není zcela standardní řešení problému, ale naše analýzy jednoznačně říkají, že tudy cesta vede a můžeme zde být lídry. To bez jakékoliv falešné skromnosti. A ještě mi dovolte drobnou opravu .. naše očkování je proti způsobení dopravní nehody.

Ano.. a prozradíte, na čem je ta vakcina založena a zda je bezpečná?

Očkovací látka byla vyvinuta konsorciem firem, je patentově chráněna a je také tajná. Podepsal jsem dohodu o mlčenlivosti, takže nemohu sdělit podrobnosti. Snad jen to, že je vysoce účinná a bezpečná.

Aha.. znamená to tedy, že takto očkovaný .. vlastně koho nebo co budete očkovat?

/smích/ Ne.. samozřejmě budeme očkovat účastníky silničního provozu, tedy především řidiče. To bych chtěl předejít nedorozuměním a konspiracím, že bychom snad očkovali vozidla nebo tažná zvířata. Ovšem na tažná zvířata bude od příštího roku pohlíženo z pozic nových norem EURO 666 a například už nyní se ví, že kůň ani vůl nevyhoví z hlediska emisí. Ale to si necháme na jindy…

Tak tedy znamená to, že očkovaný řidič dejme tomu, že tento řidič v důsledku očkování již nezpůsobí nehodu?

Ano, zhruba řečeno je to tak. Nic samozřejmě není dokonalé, ale ano, to je cíl, ke kterému spějeme.

Promiňte, ale já nechápu, jak by mohlo očkování zabránit nehodě.. tedy dopravní…

To je takové klasické nedorozumění. Naše očkování není ještě tak dokonalé, aby zabránilo nehodám a vznikají proto lživé a desinformační zprávy na to téma. Kdo se v oboru dostatečně orientuje ….

Promiňte, že vás přerušuji, ale jaký je vlastně váš obor, máte titul magistra. Studoval jste tedy nějaký obor na pomezí biologie a dopravy, nějakou dopravní biologii nebo biodopravu /viditelně posměšně řečeno/

/dotčeně/ Tak to bych si vyprosil, takový tón. Já jsem absolventem prestižní univerzity a svůj diplom jsem obhájil jako první v pořadí na plný počt bodů a mám i cenu rektora.

Tak pardon… jen.. co tedy…

Studoval jsem nejprve Genderová studia, kde jsem graduoval na bakaláře. Dále jsem dálkově studoval v anglickém jazyce na přestižní univerzitě v USA Kritickou srovnávací rasovou teorii a v Plzni práva. A pak, to již při zaměstníní na Ministerstvu dopravy, dopravní faktultu ČVUT, Obor inkluzivní dopravy. A pak právě ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jsme založili skupinu, jakousi mezioborovou. Hodí se nám jejich know-how, jak říkáme my vždělanější.

Tak tedy jak to očkování zabrání nehodě?

Už jsem vám jednou jasně řekl, že výrobce ani ministerstvo negarantuje zabránění vzniku nehody. Tedy my říkáme nevznik nehody. Před očkováním samozřejmě klienta seznamujeme s fakty a on podepisuje dokumenty analogické těm, na který je standardně zvyklý. Je to tedy bezchybně ošetřeno právě ve spolupráci s našimi partnery. Už máme předobjednáno prvních 250 000 dávek.

A co tedy získá očkovaný za výhodu?

Jak již jste zcela na počátku našeho rozhovoru sama řekla, očkování brání tomu, aby očkovaný způsobil dopravní nehodu. Tedy z nějakých minimálně 90 procent. Samozřejmě stoprocentně to garantovat neumíme.

/zmateně/ Aha…. tomu nerozumím. Co vás vede k tomuto odhadu .. a promiňte … k víře…

To je přece jednoduché, naši statistici vyhodnotili spousty případů, zde jsme zase spolupracovali s kolegy (mimochodem s většinou se znám i z vysoké školy.. tedy škol, které jsem úspěšně absolvoval) například z Ministerstva vnitra, kde podobná skupina kupříkladu přišla na šokující souvislosti mezi zločinností, barvou kůže a jistými stravovacími návyky .. ale to je spíš na kolegy, kteří připravují změny legislativy tam…

.. tak aspoň naznačte, jestli můžete

.. tak snad bych mohl aspoň naťuknout, že … Například zjistili, že v době 48 hodin před spácháním zločinu 95 procent osob požilo chléb a 98 procent osob se napilo vody. To jsou hrozivá čísla, když si uvědomíte, jak běžné dostupné jsou to látky. A v našich podmínkách navíc téměř všichni chodili na základní školu a většina z nich jsou Kavkazané. V USA je ta statistika mnohem lepší. Zde máme ještě co dohánět.
Ale s tím se vypořádává legislativní skupina založená ministrem Hamáčkem .. mimochodem také můj spolužák.

Ano, /netrpělivě/ tak tedy jasně a zřetelně.. jak to vaše očkování zabrání té dopravní nehodě?

Prosímvás, to je pořád dokola, očkování není zaměřeno na nevznik nehod. My právě připravujeme novelu zákona a pracujeme na vyhlášce. Tam to bude jasně řečeno a právně ukotveno, naši spoluobčané se nemají čeho obávat.

Co bude obsahem? Doufám, že očkování nebude povinné.

Samozřejmě nebude /smích/, je naším cílem, aby se občané očkovali dobrovolně a budou pak moci počítat i s nějakými bonusy. Ale žádné tenisky nebo pneumatika to nebude, my jsme seriozní.

A ten obsah?

Ten je zřejmý. Klient, který bude očkován preparátem naší firmy, nebude z litery zákona považovaný za viníka. Viníkem bude vždy ten neočkovaný, bez ohledu na události předcházející nehodě. Chceme vyřešit i takové ty finty, které zejména řidiči v minulosti zkoušeli. Například finta s obhájcem a tak…

A když se potkají dva očkovaní?

Na to samozřejmě pamatujeme a naše společnost již vepsala .. tedy odbor na našem ministerstvu již upravil text návrhu tak, že počítá s opakovanou vakcinací a podle úrovně vakcinace se bude posuzovat zavinění. Je to transparentní a zcela zákonné, tedy již brzy bude. Velmi se také zrychlí takové to vyšetřování a dokazování, myslím, že rychlost je to hlavní, po čem všichni volají a je to krok správným směrem.
A rozhodně.. a to bych chtěl jednoznačně zdůraznit prosím. Bude to dobrovolné, nikoliv povinné. To mohu zaručit.

Pěkně děkuji…

I já děkuji za pozvání a milý rozhovor.

Zdroj