Válečné přípravy v souvislostech

Za posledné dva týždne dezertovalo z frontovej línie viac ako 240 ukrajinských vojakov

Podľa správy šéfa Vojenskej polície na Donbase za posledné dva týždne opustilo jednotky 244 ukrajinských vojakov, z ktorých šiesti utiekli aj so zbraňami. Oznámil to oficiálny zástupca Ľudovej milície DĽR.

„Najväčší počet dezertérov je z Operačného velenia „Vostok» — 183, z toho z 36. námornej brigády, ktorá je dislokovaná v Mariupole, utieklo 44 príslušníkov morskej pechoty. Tak či tak prvé miesto z hľadiska počtu dezertérov zaujíma 10. samostatná horská útočná brigáda, odkiaľ dezertovalo 52 vojakov,“ informovala ľudová milícia DĽR.

Podľa šéfa vojenskej polície boli niektorí z dezertérov zadržaní. Tí na vysvetlenie svojho úteku uvádzali rôzne dôvody — rodinné problémy, neľudské podmienky v armáde a nízka úroveň bezpečnosti. Hlavným dôvodom dezercie však bola neochota zúčastniť sa bojových akcií, ktoré sú podľa ich názoru v súčasnosti možné na pozadí eskalácie napätia v prvej línii.

„Treba podotknúť, že 18% dezertérov boli dôstojníci. Jedným z posledných, ktorým sa podarilo uniknúť, bol poručík Bogdanovič, veliteľ čaty motorizovaného pešieho práporu 72. mechanizovanej brigády, ktorý po opustení stanoviska odišiel prevziať balík na pošte v Avdejevke a po opustení zóny konfliktu informoval svojich kolegov, že zachovanie vlastného života a potreba starostlivosti o matku v Sumskej oblasti je dôležitejšia, ako ochrana krajiny pred imaginárnymi vonkajšími hrozbami,“ uviedol príslušník vojenskej polície.

Zdroj