Domácí

Zatímco Němci vítají další a další vetřelce, jejich vlastní občané se stále častěji stávají bezdomovci (video)

Nejde pouze o problém Německa, ale většiny západoevropských islamizovaných zemí. Přednost mají vždy muslimští invazisté, kterým jsou poskytovány nejen štědré dávky, ale i ubytování a strava. Nicméně, na druhou stranu je zde stále více Němců, kteří končí bez pomoci na ulici. Počty bezdomovců díky záměrné likvidaci ekonomiky zcela jistě ještě porostou a to nejen v Německu.

To není Bronx, to je současný Berlín. To je výsledek levicově zelené politiky v Berlíně a na federální úrovni. Bezdomovectví ve Spolkové republice Německo masivně roste. Vládu vlastní občané nezajímají. Zároveň je roztažen červený koberec pro nelegální invazisty, kteří jsou rozmístěni v hotelech a jsou pro ně stavěny nové luxusní bytové domy, ve kterých si mohou užívat života na náklady daňových poplatníků.

Nutno ovšem podotknout, že si za to Němci mohou sami už jen tím, že velmi dlouho volí to, co volí.

Zdroj