DomácíTop

Že by to u nás V ČR nějaké demokratické švindlmasmédium vůbec co i jen náznakem zveřejnilo???

Na základě memoranda vaší vlády předaného Vámi ohledně kauzy výbuchu v muničním skladu Vrbětice ve kterém vláda ČR žádá od vlády RF vyplacení odškodnění ve výši cca 650 mil. Kč, vám sdělujeme toto stanovisko vlády Ruské federace:

Vážený pane velvyslanče.

Vláda ČR ve svém požadavku o vyplacení cca 650 smil. Kč nepředložila vládě RF ani jediný pádný důkaz k tomu, aby alespoň částečně podložila oprávněnost takového požadavku. Vláda RF shledala v tomto ničím nepodloženém požadavku vlády ČR o vyplacení cca 650 mil. Kč od vlády RF naopak zcela jasný pokus o vydírání a zostuzení Ruské federace před očima celého světa. Vláda RF shledala tento požadavek vlády ČR jako absolutně nepřijatelný v rámci vztahů mezi Evropskými civilizovanými zeměmi. Je tedy jasné, že vláda ČR vzhledem k tomu, že nepředložila jediný důkaz podporující výše zmíněný požadavek i přesto, že je si přitom zcela zjevně plně vědoma absurdity a neoprávněnosti tohoto požadavku, a navíc a zcela záměrně a bez sebemenšího reálného důvodu se zlým úmyslem se pokusila narušit doposud celkem dobré sousedské vztahy mezi oběma národy a zeměmi. Ruská federace se proto rozhodla, že nadále už nenechá bez reakce výše uvedená příkoří učiněná bez důvodu před očima celého světového společenství. Z výše uvedeného proto zcela oprávněně vyplývají i následná konkrétní závěry a rozhodnutí:

Pokud bude vláda ČR i nadále trvat na svým požadavcích, odvolá vláda RF svého velvyslance z ČR.

Pokud se vláda ČR neomluví za své nepřijatelné chování, které zcela bezdůvodně ničí dosud dobré vztahy mezi oběma zeměmi, bude NATRVALO zrušeno zastoupení RF v ČR.

Vláda RF následně požádá vládu ČR o reciproční ukončení zastoupení ČR na území RF.

Zastoupení zájmů RF v ČR bude delegováno buď na velvyslanectví v Rakousku nebo v Německu. Nemovitosti zrušeného zastoupení v ČR budou prodány.

ČR bude vyzvána k odprodeji nemovitostí v jejím vlastnictví nacházející se na území RF.

Vláda RF neměla v žádném úmyslu a žádným konkrétním skutkem narušit dobré vztahy mezi našimi zeměmi. Ale v žádném případě se nehodlá bezdůvodně a bez reakce napadat a zostouzet před očima celého světového společenství.

Rozhodnutí o osudu vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací je teď plně v rukou vlády České republiky.

 

Podepsáno Vláda Ruské federace.

 

Zdroj – Посла Чехии вызвали в МИД России

Překlad