Ideozločiny

Chvála doublethinku

… uznat, že všichni pedagogové, bez ohledu na svůj obor nebo oblast vzdělávání, jsou pedagogové udržitelnosti, kteří musejí podporovat účastníky vzdělávání v přípravě na zelenou transformaci.

Začal jsem trochu šrapnelem. Je to údajně požadavek eurobolševiků na změny ve vzdělávacím systému v podrobených protektorátech. Četl jsem to v článku pana Břicháčka a už mě to ani nešokovalo. Opravdu ne, jen jsem si vzpomněl na Orwellův román, svoje mládí, nějaké kusé informace, které mám o době divokého bolševismu u nás v 50. letech a v sovětském Rusku let leniských a počátku stalinských.

Co to tedy v jazyku eurobolševickém znamená? Já myslím, že nic menšího, než plné opuštění vzdělání, poznání a přírodních věd už i v předmětech, kde se tyto mají vyučovat. Dodnes to bylo tak, že v biologii stále platilo, že organismy mají dvě pohlaví a v eurobolševických naukách už se začíná zavádět tzv. gender, co má kromě muže a ženy ještě asi 100 dalších variant, které nejsou schopni vyjmenovat ani jejich školitelé. Obojí ale žije nějak mimoběžně a zároveň. Kočce se narodí kocourek nebo kočička, tetě se narodí kluk nebo holka, ale v eurobolševické nauce ve škole nebo v kursu neziskovky se bavíme o 100 pohlavích, které si jedinec volí a mění podle libosti.

Nebo v chemii se učí o oxidu uhličitém jako poměrně inertním plynu, který se váže na krev, vylučuje se plícemi do vzduchu, je neviditelný. A tu se školák dozví novinku, že jaká si psychicky postižená Greta, která chodí každý pátek za školu a trpí dlouhodobě intenzivními ataky jakési destruktivní mánie, takhle Greta tvrdí, že tento plyn vidí a nejen to – vydává jej za původce globální katastrofy, která nás podle jejích běsů, má postihnout už za 10 let. Ten plyn, kterým se ve škole sytí voda v sodobaru a v továrně dětské limonády. Že ho vidí, berou za jisté její rodiče, neziskovky a taky eurodebilové a dokonce si ji pozvali i poslanci britského parlamentu, aby jim tam šla nadávat.

Anebo tu máme poslední nápady zešílevšího Německa a jím ovládaného eurobolševického sojuzu. Zakázali spalovat uhlí, pak zakázali produkovat energii z uranu, nato zakázali spalovat plyn, teď přišli na to, že i spalování dřeva je špatné, dokonce horší než ten plyn … tak rychle popřemýšlejme, co se takovému kolektivnímu Němci honí hlavou, z čeho by si tak myslel, že bude elektřinu získávat. No jasně, ze slunečního svitu a z větru.

A když v noci nefouká? I na to němečtí eurosoudruzi myslí a už připravili pro obyvatele návodné video, pomiňme prosím fakt, že se spaluje ve svíčce vosk či parafín za vzniku strašného CO2 a také to, že jim zvoní zvonek, když nejde proud – ale jak jinak by se k osobě dostaly ostatní osoby, zejména pak ta osoba, na jejímž životě záleží?

A aby toho nebylo dost, tak němečtí eurobolševici dále zakazují výrobu aut se spalovacími motory a přikazují jejich nahrazení buď jízdními koly nebo elektromobily. Chcete se zeptat, kde vezmou elektrickou energii do baterií, když zastavili 3 elektrárny a vyžadují zastavení prakticky všech ostatních do cca 10 let?
Pozor, tady byste mohli zle narazit a dostat se do kriminálu. Na druhé straně, jistý rozpor tu je a dá se přinutit řadu lidí k tvrzení, že tento pán s vaginou je zcela normální, nebo že elektřinu bereme ze zásuvky, a tudíž smradlavých elektráren netřeba, ale přece jen… přijde zima, bude mráz a to vyprchává ideologie z tuhnoucích těl poměrně rychle, dokonce i těch eurobolševických.

Jak to řešili staří bolševici a Orwellovi hrdinové?

Staří bolševici samozřejmě měli spoustu nápadů shodných s eurobolševiky. Různé reformy společnosti, opuštění konceptu rodiny a mnoho dalších, jak o tom konec konců nedávno hovořil Vladimir Vladimirovič na Valdajské konferenci. Starší generace pamatuje například nedouka Lysenka a jeho boj proti genetice.
Metody měli drsné, krvavé a podařilo se jim spoustu svých představ lidem násilím vnutit. Mimochodem, tvůrce řady velmi krutých a destruktivních projektů leninsko-stalinských dob, zemřel poměrně nedávno. Jistý Lazar Mojsejevič Kaganovič – v roce 1991.

Jenže sovětští soudruzi potřebovali množit krávy a prasata, potřebovali, aby letadla létala, ponorky se nejen do vody ponořily, ale i vynořily. Aby puška střílela od střelce k cíli a ne naopak a aby lokomotiva mohla táhnout vlak. Bylo potřeba vytáhnout z kriminálů přeživší vědce a inženýry, kteří pod hrozbou smrti neodvolali přírodní zákony, nebo ani nedostali šanci je odvolat a byli zavřeni ve zrychleném řízení. Koroljov, Tupolev… elita sovětské techniky.

Hrdinové románu 1984 řešili analogický problém – jak to udělat, když se všemocná kasta usnese a vynutí něco, co odporuje realitě? Orwell vymyslel koncept dvojího myšlení – doublethink.

Je to snadné, v ideologickém světě platí to, co rozhodne Ústřední výbor komunistické strany, Eurokomise, papež, koncil, nebo jiná kasta šílenců a o tom se nediskutuje. Na veřejnosti platí toto. Pokud se ovšem objeví problém v reálném světě, je možné bez hrozby trestu problém vyřešit v tomto kontextu pomocí neplatných, ovšem fungujících konceptů, a pak se zase pro účely presentace a veřejného projevu vrátit k předepsané ideologii.

V Sovětském svazu měli zdvojeno vedení továren – hlavní byl ideologický vedoucí, ale měl dohled nad technickým, který právě řešil ty problémy v kontextu techniky a přírodních věd. Fungovalo to.
Sovětští komunisté časem omezili oblast doublethinku na čistě nepřírodní a netechnickou oblast – dnes bychom to označili za humánní obory. A řadu z nich dokonce překlopili do té ideologické, jak je to konec konců i dnes – např. sociologie, historie apod. Sovětští soudruzi v podstatě rozdělili svět na část (techniku a přírodovědu), kde oni opustili svoje nesmysly a soustředili se na to, aby se tyto vědy vyučovaly co nejlépe a na část ideologickou, kde trochu divoká interpretace buď ničemu nevadila, nebo ji potřebovali cíleně – např. zmíněná historie. Oblast doublethinku tak omezili na nepatrný zlomek – například zásady komunismu byly platné, ale neaplikovaly se v reálné společnosti, protože ještě nedozrála.

V orwellovském světě to bylo ostřejší, tam byl doublethink velmi nezbytnou dovedností. Ale to byl román, nevíme, zda by to takhle mohlo fungovat i u živých lidí.

Jak jsme na tom v EU?

Nutno říci, že donedávna jsme žili v přibližně brežněvovském světě, kde eurobolševické nesmysly do reálného světa zase tak příliš nezasahovaly. Začalo to zákazem žárovek, ale to si málokdo uvědomil. Dnes jsme někde na úrovni počátku teroru v sovětském Rusku.

Eurobolševická kasta vymýšlí nesmyslné koncepty a nutí obyvatelstvo je nejen trpět, ale i veřejně vyznávat. To, co dříve bylo třeskutým humorem z dystopické fantazijní společnosti, nebo absurdního humoru, se v dnešním světě vydává za normu. 100 pohlaví, jejich volba, sportovní klání, kde cyklista-samec se prohlásí za ženu a závodí ve stejné kategorii jako cyklistky-samice. Trestání těch, kteří se opováží tvrdit, že v ženské kategorii by neměli závodit muži – tedy s dovětkem biologičtí. Dokonce tu máme případ, kdy se podle českého soudu má brát jako platný věk, který dotyčný migrant udá a nikoliv tzv. „chronologický věk“ .. tedy skutečný věk člověka daný narozením.

Je tu ovšem jeden obrovský rozdíl mezi sovětským Ruskem a eurobolševickým sojuzem. Sověti opravdu potřebovali ty elektrárny, krávy, tanky, letadla a chtěli industrializovat svoji společnost. Museli, závisel na tom jejich život, nemohli si výrobky a technologie prostě koupit nebo dovézt.

Naproti tomu eurobolševici obavy nemají, na obyvatelstvu jim nezáleží a oni sami konec konců na prosperitě zemí EU nijak závislí nejsou. Nepotřebují ani krávy (ty stejně hodlají zakázat). auta (zakázat), letadla (zakázat obyvatesltvu), tanky (pokud, tak na baterky). Potřebují funkční rodiny? Nepotřebují, přece už zavádějí Rodič1 a 2 místo mámy s tátou, protože to není podle nich inkluzivní označení. A doporučují děti Evropanům raději nemít, spoustu lidí dovážejí z Afriky, domorodce nepotřebují – aspoň jsou o tom přesvědčeni. Průmysl likvidují, energetiku také, lokomotivy mohou jezdit na elektřinu (která nebude) a není v podstatě důvod, aby vzdělávací systém byl nějak vázaný na realitu, přírodu, techniku. Mobilní telefony se vozí z Číny, stejně jako ocel. Stačí vytisknout eura a objednat si je. Přijedou po moři čínskou lodí a stačí si je vyzvednout. Stejně jako ta elektřina v zásuvce.

Co tedy můžeme očekávat ve školství?

Rozhodně můžeme zapomenout na orwelovský doublethink. Už to nebude tak, že ve fyzice platí zákon zachování a v eurobolševické nauce platí výnos eurokomise. Eurokomise bude mít pravdu i ve fyzice. Je to priorita. Chce to tak jak vládnoucí kasta zosobněná Blbou Uršulou z Lejna, tak i nová protektorátní vláda kolaborantů a cizích agentů. Jsou to i jejich priority. Není důvod zachovávat reálné vzdělání, protože v jejich světě pro něj není místo. Není pro něj místo oblasti poznání – to je samozřejmé, ale není pro něj místo ani v oblasti výroby a zabezpečení chodu společnosti.

A co jinde?

V průmyslu něco zlikvidují hned, něco zmizí prostě tím, že nebudou nástupci těch, kteří dovedli spočítat trojčlenku, udržet reaktor v chodu, nebo vyrobit hnojivo.

V oblasti represe už máme zaděláno na komplexní teror založený na orwellovském koncpetu ideozločinu. V prostředí eurobolševismu tomu říkají nenávistný projev nebo různé druhy -ismů, či tzv. fobií, které se budou trestat. Nebo už trestají, často mimosoudně, zbavením ideozločince zaměstnání, odepřením mu služeb apod. Velkou inspirací pro eurobolševiky jsou čínské pokusy s tzv. sociálním kreditem, kdy jedinec sbírá plusové body za to, když se chová podle představ vládnoucí kasty a záporné body, když tyto představy narušuje. Například účast na školení bude +5 a výrok, že pohlaví jsou jen dvě za -100. A když nemáte dost bodů, nikdo vás nezaměstná, vaše děti se nedostanou na školu (přece děti třídního nepřítele nemohou studovat), nemůžete jet vlakem první třídy, nebo letadlem, nebudete mít datové připojení, elektřinu, vodu …

Mimochodem, pokud nevěříte, že by vám eurobolševik sáhnul na elektřinu či plyn, tak si uvědomte, že Německo nám zdražilo plyn z 270 (za které nakupují) na 1000 -2000, za které prodávají nám prostě tím, že zavedli CO2 odpustky a vyvolali uměle nedostatek plynu. Ale může to být v budoucnu i 5000 nebo 10 000. Samozřejmě, že je také možné cenu dotovat těm potřebným. Kdo bude dobrým euroovčanem, dostane dotaci 95 procent ceny plynu nebo elektřiny, ale kdo nebude, ten zaplatí plnou „tržní“ cenu. Zdá se vám to nemožné? Ale kdeže.. je to otázka parametrizace již existujících mechanismů.

Všechna ta opatření proti desinformacím, tedy jinak řečeno – cenzura, šikana, potlačování názorů a informací, boj proti svobodě slova – např. v Německu NetzDG, pomocí kterého i čeští dělníci cenzury udávají příspěvky, které pak mizí často i s účty – a možná zanedlouho i s lidmi… to všechno se brzy propojí do jednoho systému kontroly nad občanem. A nebude to ovlivnitelné z Prahy. Už teď v podstatě není, pokud bychom nepřistoupili k deklaraci suverenity vlastní země, což je pro všechny parazity v parlamentu (nyní snad jen kromě SPD ) nemyslitelný hřích jen pomyslet.

A toto by mělo být velkým mementem pro všechny – zešílevší Německo se svojí EU nás žene do katastrofy, ze které nemusí být úniku. Nebral bych to na lehkou váhu, Němci jsou opět v psychoze, která se opakuje po sto letech, jsou v životní formě a hned tak necouvnou, zvlášť když ve svém skupinovém šílenství odhodlaně kráčí vstříc dokonalému světu, který vytvářejí, a který mají povinnost vnutit i všem okolo – i kdyby je přitom měli pozabíjet. Máme s nimi přece zkušenost ani ne sto let starou.

Sledujme proto, co se děti učí, co jim tam říkají, korigujme to, učme je, jak je to ve skutečnosti. A je nezbytné také zajistit, aby děti nejen věděly jak jsou věci doopravdy a jak se o nich mluví ve škole, ale aby to uměly pro vlastní bezpečnost nemíchat dohromady, asi tak, jak jsem to měl já v hodinách dějepisu v případě událostí roku 1968. Jen ty dnešní děti to budou mít ve většině předmětů.

Kdyby mi to někdo řekl před 30 roky, nevěřil bych mu. Orwellův doublethink a komunistickou lehkou autocenzuru jsem bral jako neakceptovatelná zvěrstva – a dnes by se mi to jevilo ve světle eurobolševických plánů jako v podstatě akceptovatelný mod přežití.

Zdroj