Ideozločiny

Kdo začal potíže, měl by je ukončit. Svět čeká na upřímnost Spojených států

„Měli bychom nejen vést čínsko-americké vztahy, aby se rozvíjely správným směrem, ale také převzít svou náležitou mezinárodní odpovědnost a usilovat o světový mír a klid.“ Tato poznámka, kterou řekl čínský prezident Xi Jinping při video-rozhovoru se svým americkým protějškem Joeem Bidenem, ukazuje politickou moudrost a odpovědnost vůdce velké země.

Jedná se o druhou „cloudovou výměnu“ vůdců obou zemí po video-setkání hlav Číny a Spojených států v listopadu roku 2021. O 4 měsíce později prošla mezinárodní situace novými a významnými změnami. V následku provokování NATO v čele Spojených států se rozpor mezi Ruskem a Ukrajinou krok za krokem stupňoval a nakonec došlo k vojenskému konfliktu. Jako pachatel ukrajinské krize Spojené státy nejen ignorovaly svou vlastní odpovědnost, ale také opakovaně vymýšlely nepravdivé informace proti Číně a snažily se posunout rozpory a touto příležitostí dosáhnout výhod, což přineslo vztahům mezi Čínou a Spojenými státy víc výzev, a také přidalo světovému míru víc nestabilních faktorů.

V klíčovém okamžiku vedly hlavy Číny a Spojených států znovu video-rozhovor, upřímně si vyměnily názory na otázky vzájemných zájmů, jako jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy a situace na Ukrajině, což je bezpochybně významné pro obě země i svět.

Při video-rozhovoru Biden znovu opakoval americký slib „čtyři ne, a jedno neúmyslné“, tj. Spojené státy se nesnaží vést „novou studenou válku“ s Čínou, neusilují o změnu čínského systému, nesnaží se Číně oponovat posilováním své aliance, nepodporují „nezávislost Tchaj-wanu“ a nemá v úmyslu se střetnout s Čínou. K tomu Xi Jinping vyslovil „velkou pozornost“ a poukázal na to, že „současná situace ve vztazích mezi Čínou a USA je přímo důsledkem toho, že někteří lidé v USA neprosazovali důležitý konsensus, kterého jsme my dva dosáhli, a ani neprosazovali pozitivní poznámky pana prezidenta. USA špatně přečetly a špatně odhadly čínské strategické záměry.“

Toto prohlášení je upřímné a přímé, nejen poukazuje na skutečný důvod, proč USA nesplnily svůj slib, ale také odhaluje hluboké nepochopení ohledně Číny ze strany USA jako „imaginárního nepřítele“, což je přesný úsudek hlavního problému čínsko-amerických vztahů.

Mezi nimi je otázka Tchaj-wanu nejkomplikovanější a nejcitlivější v čínsko-amerických vztazích. Současná administrativa Spojených států opakovaně slibovala, že bude dodržovat politiku Jedné Číny, ale co dělala, je opak. Vážně poškozovala mír v tchajwanském průlivu a zhoršovala napjatí čínsko-amerických vztahů. Prezident Xi při rozhovoru poukázal na to, „někteří lidé ve Spojených státech vysílají nesprávné signály silám „tchajwanské nezávislosti“, což je velmi nebezpečné“, a zdůraznil, že „pokud nebude problém Tchaj-wanu řádně vyřešen, bude to mít negativní dopad na vztahy mezi oběma zeměmi.“ Nejvyšší vůdce Číny znovu vyjasnil svůj vážný postoj v otázce Tchaj-wanu a jasně varoval. Americká strana tomu musí věnovat dostatečnou pozornost a být obezřetná ve svých slovech a skutcích, aby se nespálila.

Při tomto rozhovoru prezident Xi znovu mluvil o „mezinárodní odpovědnosti”, a znovu vyjádří čínský postoj na ukrajinské krizi. Prezident Xi také zdůraznil, že “jako lídři velkých zemí musíme zvážit řádné vyřešení globálních zaměřených problémů, a co je důležitější, globální stability a produkce a života miliard lidí celého světa. Zaváděním všestranných a nerozlišujících sankcí trpí obyčejní lidé.“ Prezident Xi dále poukázal na to, že současná nejvyšší priorita řešení ukrajinské krize jsou pokračování v jednání, vyhnutí se smrti a zranění obyvatel, zabránění humanitární krizi a co nejrychlejší zastavení palby a války. „Dlouhodobé řešení spočívá ve vzájemném respektu mezi hlavními mocnostmi, opuštění mentality studené války, neučinění konfrontace mezi různými tábory a postupného budování vyvážené, efektivní a trvale udržitelné globální a regionální bezpečnostní architektury,“ řekl.

Dá se vidět, že čínská strana poskytla kompletní plán na řešení ukrajinské krize. Zahrnuje jak principiální pozice, tak specifické přístupy, existují jak symptomy, tak základní příčiny. Tyto iniciativy a návrhy obsahují čínskou moudrost a odrážejí hluboké pocity ohledně živobytí lidí. Jsou nejnovějším úsilím Číny o vyřešení krize na Ukrajině.

„Čím složitější je situace, tím větší je potřeba zachovat klid a rozum. Musíme v jakémkoli případě prokázat politickou odvahu, vytvořit prostor pro mír a ponechat prostor pro politické urovnání.“ Xiova slova vyvolají zamyšlení. Kdo začal potíže, měl by je ukončit. Americká strana při rozhovoru uvedla, že je ochotna komunikovat s čínskou stranou a zabránit eskalaci situace. Řekni to, udělej to. Pokud budou Spojené státy na jedné straně hledat podporu a spolupráci Číny a na druhé straně útočit a pošpiňovat Čínu a vyhrožovat sankcemi, nebude to fungovat vůbec.

Za zmínku stojí, že video-rozhovor hlav Číny a Spojených států se kryje s 50. výročím vydání „Šanghajského komuniké“ mezi Čínou a Spojenými státy. V té době si starší generace vůdců Číny a Spojených států uvědomila, že ačkoli mezi Čínou a Spojenými státy existují rozdíly, nemají v úmyslu změnit druhou stranu a mohou spolupracovat na základě společných zájmů, což je důležitý duch „Šanghajského komuniké“, a platí i dnes po 50 letech. Biden během rozhovoru zmínil „Šanghajské komuniké“ a tvrdil, že rozvoj americko-čínských vztahů bude formovat světovou strukturu v 21. století. Aby USA odpověděly na tuto otázku, možná by mohly čerpat moudrost z historie.

„Čínsko-americké vztahy, které se stabilně rozvíjejí, jsou prospěšné pro obě strany.“ Podle konsenzu hlav obou zemí, je tento video-rozhovor konstruktivní, a nařídili pracovním týmům obou zemí, aby na něj včas reagovaly. Doufáme, že americká strana udělá, co řekla, skutečně prosadí konsenzus hlav obou zemí a splní politický slib prezidenta Bidena.

(Sve)

Zdroj