Svět podle lepšolidí

Evropa bude brzy islámská, prohlašuje imám (video)

Většina Evropanů vůbec netuší, že hlavní motivací muslimských invazistů nejsou ani tak sociální dávky, které považují za džizju (povinnou daň bezvěrce muslimovi), ale především fakt, že se příchodem do Evropy podílí na džihádu, kterým má být zakončena islamizace Evropy, v níž má být nastolen chalífát.

Sledovat kázání imámů je velmi důležité, jen tak vlastně zjistíte, jaký je skutečný záměr nekončící muslimské invaze. Jedná se o vysoké muslimské autority, které muslimové poslouchají a snaží se naplňovat jejich výzvy. Imám je pro muslima větší autoritou, než například vlastní rodič či prarodič. Jde o zprostředkovatele vůle Alláha, jeho ústy hovoří například tehdy, kdy nabádá k nenávisti k bezvěrcům.

Islámský duchovní Abú Taqí Al-Din Al-Darí v projevu v mešitě Al-Aksá řekl, že Francie se prostřednictvím džihádu stane islámským státem. Stejně tak další evropské země, zmiňuje mimo jiné i Vídeň, u jejíchž bran se zastavila osmanská vojska, ale také další evropské země, jako například Maďarsko. Ve skutečnosti, vysvětlil, muslimové potřebují zemi, která dokáže předat islámské poselství Západu. Řekl to před dvěma lety. Plán jde skvěle: právě probíhá tzv. migrační džihád, který zpravidla lokálně přejde v džihád mečem. Připomněl mnoho o dobývání Osmanské říše, nazývané “Islámský stát”, na Západě a v Asii.

Ve videu dále uvádí, že tento džihád je veden porodností a migrací – porodnost muslimek je stále velmi vysoká, zatímco Evropané nezakládají rodiny, stále více mladých se vyhýbá sňatkům. Sám tedy potvrzuje, že muslimská invaze má v prvé řadě za cíl Evropu islamizovat, přičemž nabádá k tomu, aby muslimové získávali ke konverzi k islámu co nejvíc evropských nemuslimů. Také proto do Evropy přichází hlavně mladí muži, počítají s tím, že partnerky si najdou mezi mladými Evropankami, které automaticky konvertují, přičemž jejich děti budou muslimové…

Šejk Taqi Al-Din odhadl, že brzy bude celá Evropa a celý svět podléhat nadvládě islámu třemi způsoby: konverzí k islámu, zdaněním – džizjou nebo bojem za Alláha (džihád mečem).

Značný počet muslimů se vydal do Evropy právě na základě podobných výzev imámů,  invazisté sami sebe považují – právem – za džihádisty, tedy za ty, kdo budou součástí přeměny Evropy na chalífát…

Na video, které je s anglickými titulky, se můžete podívat zde:

Zdroj