Koronavirus

Existuje vztah mezi nárůstem očkovaných a nakažených?

Podivná kovidová pohroma: Co skutečně způsobilo dramatický nárůst počtu nakažených? Koupání v Ganze to asi nebude. Čím rychlejší vakcinace, tím vyšší počet infikovaných. Nechají se Indové očkovat až do úplného vyhubení? Nás se to týká úplně stejně

JEVGENIJ ČERNYŠOV: proti všem obligátním vysvětlením koronavirové krize v Indii staví hypotézu, která jediná uspokojivě vysvětluje počty nakažených – a právě proto je zakázáno o ní mluvit

Podivné: Hrozivý nárůst výskytu nákazy koronavirem v Indii shoduje se začátkem masového očkování.

Indie už mnoho dní láme rekordy v počtu nových případů nemoci covid-19. Je hlášeno více než 300 tisíc případů denně. Pro zemi s populací 1,4 miliardy lidí je to sice pouhých 0,025%, čili formálně to ani zdaleka nepřekročí prahovou hodnotu pro epidemii. Ale v poslední době byla situace v republice vcelku příznivá a dokonce jsme psali o Indii jako o zemi, která dokázala porazit koronavirus jednoduchými prostředky, i když v loňském roce jí mnozí předpovídali katastrofu. Nyní si místní úřady stěžují na příliv nových případů a prudký nárůst úmrtnosti. Co se to stalo?

Ještě na konci února nic nenasvědčovalo tomu, že budou problémy: 10–15 tisíc případů denně a přibližně 100 lidí zemřelo. Pro Indii to není nic. Na začátku března však začal rychlý nárůst – více než 20krát za dva měsíce! Stejná čísla platí i pro úmrtnost.

Obligátní vysvětlení

Obvyklým vysvětlením je vznik jakéhosi nového kmene, který prý vedl k prudkému nárůstu onemocnění. Epidemiologové poukazují také na rychlé rozvolňování a malý podíl očkovaných v celé populaci. WHO  tato vysvětlení samozřejmě podporuje. Ale nepůsobí to vůbec přesvědčivě. Nové mutace koronaviru se běžně objevují téměř každý týden. Včetně mutace koronaviru B.1.617, která byla poprvé zaznamenána v Indii na konci loňského roku. Proč ale prudký nárůst nakažených začal až v březnu? A proč právě v Indii? V jiných zemích snad viry nemutují? 

Indický kmen byl nalezen v mnoha dalších zemích, ale k nárůstu tam nedošlo. Na jedné straně každý nárůst má někde počátek. Ale na druhé straně nebyl nikdy nikde prokázán příčinný vztah mezi mutacemi a zvýšeným výskytem nemocných (ačkoli o tom média právě tak informují). Jediným vysvětlením je, že mutace snad mohou být nakažlivější. To ovšem žádné vědecky podložené vysvětlení není.

Sekvenování virových genomů prováděné v deseti indických laboratořích umístěných v různých státech ukázalo strukturu koronavirových kmenů. Převládnutí jakéhokoli kmene, který by mohl způsobit tak silné ohnisko nákazy, jednoduše žádné není,“ říká profesor Alexandr Kucharčuk z Bombaje.

Druhá příčina – rozvolnění – je ještě méně přesvědčivá. V mnoha zemích, včetně Ruska, si úřady stěžují, že lidé jsou unavení a méně dodržují zákazy a předpisy, ale výskyt onemocnění je konstantní, nebo spíše klesá. A Indie v tom nemůže být zásadní výjimkou.

Malý podíl očkovaných také není uspokojivým vysvětlením. Navíc v Indii zase tak malý není – 7% bylo očkováno jednou dávkou a téměř 2% dvěma. V mnoha dalších zemích je očkován přibližně stejný počet a nemocnost se nezvyšuje. Kromě toho takové vysvětlení odporuje elementární logice. Koneckonců v zimě nebyli v Indii vůbec žádní očkovaní lidé – a situace byla příznivá. Pokud se nic jiného nestalo, toto důvodem být nemůže. Tudíž v Indii se muselo stát něco, co vedlo k prudkému nárůstu nemocnosti a úmrtnosti. Co to bylo?

Behaviorální slepota

Doktor lékařských věd a specialista na zvláště nebezpečné nemoci Vladislav Žemčugov soudí, že indickým úřadům se situace vymkla kontrole, protože nárůst výskytu nákaz je téměř exponenciální. A žádná opatření, která by to zpomalila, nefungují. Domnívá se proto, že ke zvýšení počtu nakažených přispěl festival, který se v zemi konal před týdnem u příležitosti „Svátku kumbh“ provázeného masovým koupáním v řece Ganze. Kromě toho je v Indii velmi vysoká hustota obyvatelstva, teplo a vlhkost.

Byl svátek, přišlo několik milionů lidí a všichni se koupali v Ganze. O ochranných opatřeních nemohla být ani řeč,“ prohlásil.

Jenomže nákaza se rychle šířila už dlouho před tím a festival téměř nezměnil její dynamiku. Žemčugovovo vysvětlení proto působí spíše jako konstatování jevu, než jako vysvětlení jeho příčiny.

Řada odborníků očekává zvýšení nemocnosti v Rusku v důsledku dovozu infekčních případů z Indie. Ředitel Federálního výzkumného centra pro virologii a mikrobiologii Denis Kolbasov však naléhá, aby se nebezpečí nepřehánělo, protože stačí nepropásnout pravý okamžik a včas zareagovat. Koneckonců v prosinci strašili „britskou mutací“ – a nic hrozného nestalo.

Média popisují dění v Indii pouze jediným způsobem: všechno je tam hrozné (přeplněné nemocnice, krematoria atd.) a velmi málo lidí bylo dosud očkováno. Vším latentně prostupuje jediná myšlenka – musí se co nejvíce očkovat. Indické vládní orgány tento globální diskurs reflektují a své občany do očkování nutí (v chudých oblastech i násilím).

Od 1. května bude vakcína v zemi dostupná pro všechny lidi starší 18 let. Korporátní sektor a podniky se také budou moci účastnit očkovacího programu pro své zaměstnance,“ uvedl indický premiér Naréndra Módí.

Důsledek masivní vakcinace

Ale jak s tím koresponduje obecné pravidlo, že očkovací kampaň nelze zahájit během šíření nákazy? Varoval před tím vakcinolog Geert Vanden Bossche, který pracoval v Globální alianci pro vakcíny a imunizaci. Vysvětluje, že v takovém případě je to jako kladení min, protože „z očkovaných děláme asymptomatické nosiče infekčních variant.“ Podle Bossche jde o běžný poznatek vakcinologie. Ale každý myslí jen na krátkodobý efekt, aniž by přemýšlel o dlouhodobých důsledcích. 

Proti ukvapenému očkování se rovněž vyslovilo mnoho významných ruských lékařů. Všichni poznamenávají, že vakcína byla testována velmi krátce, což je nepřijatelné zvláště s ohledem na použití nových genetických technologií, které se na lidech dříve neaplikovaly.

Na pozadí toho všeho je ovšem nutné vzít v úvahu takříkajíc „zakázanou“ hypotézu – totiž že prudký nárůst počtu onemocnění covid-19 byl vyvolán právě očkováním. V případě Indie je souběh nárůstu očkovaných a nemocných prostě zarážející – oba procesy se časově naprosto shodují, oba začaly počátkem března. Vakcíny byly sice injekčně podávány také v lednu, ale až v březnu začalo masové očkování a zároveň tím rychle vzrostl počet nemocných. Přitom tak masivní očkování nebylo vůbec nutné, ale indická vláda se rozhodla vytloukat klín klínem.

Rychlost očkování je v Indii jedna z nejvyšších na světě: 120 milionů lidí již dostalo jednu dávku a 22 milionů dostalo obě. Toto je třetí nejvyšší absolutní číslo na planetě. Zajímavé je, že s rychlým tempem očkování lze pozorovat prudký nárůst onemocnění také v jiných zemích, například v Brazílii a Chile, byť tam nedošlo k tak výrazné akceleraci. 

Ale i v dalších zemích byla pozorována stejná souvztažnost. Například na Maledivách, což je jižní soused Indie, je již očkováno jednou dávkou 54% populace, přičemž epidemie nehodlá ustupovat. Je tam ovšem velmi málo obyvatel, takže tomu nikdo nevěnuje pozornost. Růst počtu nemocných začal v lednu – přímo ve spojení s očkovací kampaní, a v únoru dosáhl stejného vrcholu jako v srpnu. Jen v létě vše trvalo necelý měsíc, zatímco nyní jsou to už tři měsíce. A v dubnu se růst ještě zrychlil. Přitom jednou dávkou byla očkována už polovina populace (15% dvěma).

Denní počet nových případů Covid-19 v Indii a počátek očkovací kampaně (červeně)

Podobná situace je ve Spojených arabských emirátech. Tam v lednu začala očkovací kampaň a současně došlo k rychlému nárůstu nakažených. Situace se sice v únoru zlepšila, ale dnes, kdy bylo proočkováno 51% populace jednou dávkou a 39% dvěma, je mnohem horší, než jaká byla před očkováním.

Odpovídající dynamika probíhá i v jiných zemích. Například v Turecku a Německu, kde se od února, kdy začalo očkování, situace výrazně zhoršila a je mnohem horší než loni. 

Jak je to možné? Vždyť lidem jsou razantním tempem injekčně podávány „život zachraňující vakcíny“ (jak to mnozí vládní úředníci nazývají). Koronavirová epidemie se však nejen nezlepšila, ale je horší než před očkováním. Možná měl Geert Vanden Bossche pravdu a očkování nemělo být prováděno během šíření infekce? Ostatně výjimku netvoří ani Česká republika, kde největší exploze nakažených začala souběžně s rozběhem očkování v zimních měsících tohoto roku (pozn. PP).

Uočkovat se až ke smrti

V některých zemích, kde bylo očkování provedeno obzvlášť rychle, koronavirus na čas údajně ustoupil. Například v Izraeli. Vedle toho však na pozadí masového očkování značně vzrostla celková míra úmrtnosti. Za prvních 2,5 měsíce roku 2021 činil tento nárůst celou polovinu ročního nárůstu v minulém roce. A měsíce leden a únor 2021, kdy probíhalo masivní očkování, byly nejsmrtnější za celé poslední desetiletí – nárůst byl 22% oproti loňskému roku. 

A zvlášť zaráží jedno: U mladých lidí ve věku 20–29 let byl počet úmrtí o 32% vyšší. Přitom mladí lidé umírají na koronavirus opravdu vzácně. Na co tedy potom všichni zemřeli? Vše je o to více podezřelé, že existuje korelace mezi počtem vakcín podaných za den a denním počtem úmrtí v průběhu deseti dnů ode dne očkování. Jinými slovy, křivka celkové denní úmrtnosti se shoduje s křivkou denního počtu očkovaných a zaostává za ní o několik dní.

Proč se o tom nemluví? Je zřejmé, že to je v rozporu s dogmatickým postojem vládních „odborníků“, že by mělo být proočkováno alespoň 70% populace, a to co nejdříve. Fakta však naznačují, že ani v takovém případě nic neskončí. Spíš naopak. Nakonec se očkovaní, na rozdíl od nemocných, stávají zaručenými přenašeči viru. A dosud není známo, jak dlouho jejich infekčnost přetrvá, protože lidem je do těla injekčně vstříknut gen, který již nelze vzít zpět.

Vedle vážných otazníků nad dlouhodobými následky genetických vakcín není také již dál možné ignorovat fakta o zhoršení epidemické situace v mnoha zemích, které provádějí očkování zrychleným tempem. Nejvážnějším příkladem je aktuálně Indie. Každému už musí být dlouho jasné, že očkování koronavirus nezastaví. Nezbývá než doufat v dosažení klasické kolektivní imunity. 

Ovšem imunita vůči akutním respiračním infekcím, a to i po očkování, vydrží pouze několik měsíců. A v okamžiku, kdy bude dosažen potřebný podíl očkovaných, ti, kdo byli očkováni na začátku, již imunitu ztratí. Z nějakého důvodu se touto myšlenkou dosud nikdo nezabývá. Kolektivní imunita už nemusí být nikdy dosažena.

A je vůbec potřebná? Nebo je to pouze záminka pro nekonečný řetěz vakcinace – a jejím důsledku postupné depopulace?

Zdroj

Překlad