Svět podle lepšolidí

Italská vláda schválila letecký transport ilegálů z Libye i dalších zemí Afriky do Itálie

SLOVANKA: Proč nechat africké vetřelce platit 1300 eur za cestu po moři do Evropy, když jim to může italská vláda, potažmo OSN či EU uhradit a ještě jim zajistit pohodlí a rychlost, které skýtá letecká doprava?

Dohoda mezi italskou vládou a Nejvyšším komisařem pro uprchlíky zní jasně a opět nás může ujistit o tom, co již dlouho víme: OSN patří k těm podvratným organizacím, kteří jsou hlavními organizátory výměny Evropanů za Afričany.

“Od italské vlády jsem obdržel pozitivní ujištění, že všechny typy evakuace nejzranitelnějších migrantů a uprchlíků z Libye, a to jak přímo do Itálie, tak přes další africké země, budou obnoveny.
Tento typ evakuace byl z objektivních důvodů výrazně snížen během akutní fáze pandemie. Je důležité, aby byl obnoven a já mám již ujištění vlády, ” prohlásil vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi.

Jde o téhož komisaře, který na summitu WEF v lednu 2020 prohlásil, že dojde ke stěhování milionů lidí a zasadil se o vytvoření statutu tzv. “klimatického uprchlíka”. “V této souvislosti jsem byl také ujištěn, že slavné humanitární koridory budou obnoveny nejen z Libye, ale i z jiných zemí,” prohlásil také Filippo Grandi  na virtuální tiskové konferenci u příležitosti své návštěvy Říma, kde se setkal mimo jiné s prezidentem republiky Sergio Mattarellou.

Jak tedy sami vidíte, nejde jen o vytvoření “koridorů” z Libye, ale i z dalších afrických zemí, odkud budou invazisté letecky dopravováni do Evropy.

“Vím, že v Itálii se hodně diskutovalo o některých prohlášeních předsedy rady k otázce libyjské pobřežní stráže a zadržení na moři. Rád bych řekl, že libyjská pobřežní stráž v minulosti investovala do zvýšení počtu zadržení. Všechny instituce země jsou oprávněny provádět operace ve svých vlastních teritoriálních vodách, ale znepokojuje mě, že stejné investice nebyly provedeny v jiných libyjských institucích, které jsou odpovědné za jednání s lidmi, kteří přistáli v Libyi. Proto jsme znepokojeni opětovným vyloděním v Libyi, protože lidé, kteří přistáli, pak vstupují do začarovaného kruhu zadržování, zneužívání a nových pokusů přejít bez jakéhokoli smyslu pro lidskost, bez jakéhokoli smyslu pro spravedlnost. Z tohoto důvodu musí být instituce odpovědné za tento typ podpory uprchlíků posíleny také mezinárodním společenstvím,” pokračoval Grandi.

Tedy Grandi se pozastavuje nad tím, že si vůbec libyjská pobřežní stráž dovolí lovit ve svých vlastních vodách vetřelce a vracet je zpět. Podle OSN by tak neměli být vůbec zadržováni a měli by se nechat plout do Evropy, navíc požaduje větší podporu pašeráckých neziskovek. OSN se tak už se ani nepokouší své záměry přestěhovat Afriku do Evropy tajit…

V seriózní zemi by byl souzen Grandi, ne Salvini, který dnes stanul opět před soudem coby únosce proti pašerákům z neziskovky Open arms. Seriózní země nemohou být v OSN, jejímž jediným účelem je konec národních států.

Jednání v Palazzo Chigi mezi Itálií a Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky se zabývala i debatou o Paktu o migraci a azylu navrženým Evropskou komisí a o významu ochrany lidských práv uprchlíků a podpoře jejich plné integrace do hostitelských zemí.

Itálie – řekl Di Maio, který byl jednání také přítomen  – trvá na svém závazku zajistit doplňkové migrační cesty pro osoby požívající mezinárodní ochrany a věří, že osvědčené postupy “humanitárních koridorů” lze napodobit i v jiných evropských zemích.

Zdůraznil, že je zásadní, aby Itálie zůstala mezi zeměmi, které hájí právo na azyl, a aby v Evropě existovala větší solidarita při sdílení odpovědnosti za útočiště těm, kteří prchají před válkou a pronásledováním, zatímco ministryně vnitra připomněla výsledky dosažené díky konsolidované spolupráci mezi ministerstvem vnitra a UNHCR a vyjádřila ochotu posílit a zintenzivnit společné iniciativy pro přijímání uprchlíků, se zvláštním ohledem na organizaci  humanitárních koridorů.

Tolik tedy k dnešnímu jednání v Itálii, které je důležitější, než si možná myslíte. Jde totiž de facto dohodu mezi OSN a Itálií, potažmo EU, která předchází schvalování migračního paktu, společné migrační a azylové, ale i sociální politiky a s tím související výše zmíněné “solidarity”. To vše se připravuje už na květen.

Tedy pro ty, komu zatím nedošlo, oč se jedná, tak tato solidarita jsou jen přejmenované kvóty, či – chcete-li – přerozdělování tzv. “migrační zátěže”.  OSN tak jen dává najevo podporu všemu, co nyní EU připravuje, včetně výše uvedeného “migračního koridoru”, který již v EU navrhovali, ale neprošel o pouhé 2 hlasy. Tato otázka se tak má v EP znovu otevřít.

O migračním paktu EU, ale i dalších výše uvedených otázkách by se tedy mělo rozhodnout během příštího měsíce. Podle všeho však OSN už předem počítá s tím, že vše bude bez větších problémů schváleno. Podobně, jako dnes v Itálii…

Zdroj