Koronavirus

Jak se vyhnout povinnému očkování?

Nastoupil nový ministr zdravotnictví a snad je tu určitá šance změnit současný stav, kdy EU na jedné straně není schopna dodat vakcíny a na druhé straně zakazuje nakoupit je jinde. A kdy zbabělí čeští politici dávají přednost poslušnosti před záchranou životů.

Bude-li očkovacích vakcín dostatek, může to mnohem palčivěji otevřít otázku těch, kdo očkování z jakéhokoliv důvodu odmítají. Já osobně ten postoj pokládám za naprosto iracionální, nicméně ti lidé mají právo vidět to jinak. Existuje nějaké uspořádání, které by mohlo bezezbytku vyhovovat oběma stranám? 

Veřejný prostor je momentálně naplněn iracionálními hádkami. Ve skutečnosti ale zájem obou stran míří stejným směrem. To je možné ukázat na dvou hypotetických příkladech. 

Příklad první. Představme si, že 90% lidí je očkováno, a 10% očkování odmítá (nebo jim to zdravotní stav neumožnuje). Potom platí, že:

  • Výrobci vakcín ani nikdo jiný nemá finanční motivaci usilovat o zvýšení proočkovanosti. Zbývající trh je příliš malý. To už se vyplatí investovat energii do něčeho úplně nového. 
  • Nemoc typu covid nedokáže vytvořit výraznou epidemii. I když se neočkovaný nakazí, nemá komu virus předat, protože většina lidí v jeho okolí je očkovaných. Nemocnice se neplní, a vlády nemají důvod absolvovat střet s veřejností. 
  • Ti, kdo se očkovat nechtějí, mohou počítat s tím, že budou ponecháni na pokoji.

Někdo snad může namítnout, že některé nátlakové skupiny budou povinné očkování prosazovat stejně (třeba proto, že na tom chtějí vydělat). Jenže i pro tyto skupiny bude snadnější zaměřit úsilí jiným směrem. Co třeba povinné očkování proti žloutence?

Příklad druhý. Představme si, že ve stejné zemi je naočkováno pouze 10% lidí a 90% očkování odmítá (nebo jim to zdravotní stav neumožňuje). Potom platí, že:

Výrobci vakcín a další jsou vysoce motivováni prosazovat povinné očkování. Nabízí se ještě rozsáhlý trh.

  • Nemoc se šíří, nemocnice jsou plné, a roste tlak na přijetí radikálního řešení. 
  • Ti, kdo se očkovat nechtějí, mohou počítat s problémy. 

Stejný princip platí při jiných procentech (40% očkovaných, 70% očkovaných apod.) i pro různá nátlaková opatření. Čím více lidí bude očkováno, tím tolerantnější může být společnost vůči neočkovaným.

Takže milí spoluobčané, jste proti očkování? Podporujte ty, kdo o něj stojí.

 

Petr Hampl

Kdo jsem Nejčtenější český sociolog. Vlastenec. Autor Prolomení hradeb, Cesty z nevolnictví a dalších knih. Výkonný ředitel České společnosti pro civilizační studia, spoluzakladatel Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže a účastník mnoha dalších nekorektních aktivit.