Svět podle lepšolidí

Loď pašerácké neziskovky Sea Watch 3 byla v Itálii zabavena

Jde asi o jedinou možnost, jak pašeráky zadržet. Nedovolit jim na moře vůbec vyplout. Připomínám, že Sea Watch 3 patří nechvalně známé německé neziskovce, přičemž kapitánkou této lodi bývala nechvalně známá Carola Racketeová.

Po inspekci pobřežní stráže na palubě, která odhalila řadu nesrovnalostí, bylo v přístavu Augusta nařízeno zabavení Sea Watch 3.

21. března 2021 byla loď “Sea Watch 3” zkontrolována personálem pobřežní stráže v přístavu Augusta. Jednotka je vybavena řádným osvědčením o bezpečnosti od německého státu a je označena jako “nákladní loď”, která je jako taková oprávněna přepravovat počet osob nepřesahujících 22 osob v souladu se složením posádky a cestujících, kteří se vydali na výkon jejích obchodních činností.

Německá pašerácká loď, která nesměla přepravovat více než 22 osob, dorazila do přístavu Augusta 3. března s 385 lidmi na palubě. Mezi “neočekávané faktory” patřila neschopnost posádky předem oznámit vstup do přístavu Augusta, pokud jde o námořní bezpečnost a vykládku odpadů během posledního období přepravy. Během vplouvání do přístavu  navíc “Sea Watch 3” vylila hydraulický olej z jeřábu používaného k umístění lodní lávky na molu a v přístavních vodách.

Inspekce potvrdila nesrovnalosti, ke kterým došlo při vjezdu do přístavu, a poukázala na další nedostatky v bezpečnosti plavby a požární ochrany na palubě, ochrany životního prostředí a posádky, které vedly ke konfiskaci plavidla.

Inspekce se týkala i dalších technických a provozních oblastí. Jedná se například o stávající záchranné vybavení a organizaci plavidla, zejména s ohledem na přípravu posádky pro případ nouze. Inspekce odhalila další nedostatky v námořní bezpečnosti a požární ochraně (SOLAS), ochraně životního prostředí (MARPOL) a ochraně posádky (STCW), které vedly k zabavení plavidla. Mezi ně patřila přítomnost necertifikovaného záchranného člunu, který nesplňoval technické požadavky, únik paliva, nefunkční dálkové ovládání uzavíracích ventilů paliva a řada dalších závažných nedostatků pro celkovou bezpečnost plavidla a osob na palubě.

Vzhledem ke zjištěným technickým a provozním nedostatkům nařídili inspektoři rovněž v souladu s platnými postupy státní přístavní inspekce dodatečný přezkum “systému řízení bezpečnosti” na palubě plavidla.

Loď byla poté “administrativně zajištěna”, přičemž nyní zůstane mimo provoz do doby, než budou odstraněny všechny nesrovnalosti zjištěné během inspekce.

Zdroj