Svět podle lepšolidí

Maďarsko zrušilo na žádost EU zákon “STOP SOROS”

Jedná se vlastně o jasný důkaz toho, kdo v EU rozhoduje. Jste-li členem EU, nemůžete si dělat svoji vlastní politiku. A ať je to jak chce, maďarská vláda je probruselská, což možná mnozí z vás netuší.

Strana Fidesz nikdy neměla ve svém programu odchod z EU, jak si mnozí myslí. Také to je důvod, proč se po odchodu z lidovecké frakce nepřidá k protibruselské frakci ID, ale  k frakci ECR (konzervativci), kde jsou spíš jen lehce euroskeptické strany, které sice EU občas kritizují, ale vystoupit z ní nehodlají (za nás je ve frakci ODS).

Zřejmě i proto, že nechce být maďarská vláda až tak zásadně proti EU, tak se na základě intervencí EK (konkrétně Jourové) rozhodla, že zákon, kterému se jinak říkalo “Stop Soros” zruší.

Zákon o neziskovkách, financovaných ze zahraničí (obdoba v USA dlouhodobě platného zákonu FARA, jehož obdoba platí také např.  v Rusku nebo Izraeli) začal v Maďarsku platit v roce 2017.

Tato záležitost vyvolala velký rozruch poté, co maďarský parlament v červnu 2017 přijal tzv. zákon o transparentnosti, který stanoví, že neziskovky působící v Maďarsku a financované ze zahraničních fondů se musí zaregistrovat u soudů a ve všech svých publikacích prohlásit, že nejsou maďarskými organizacemi. Jde o zákon, který mnozí pozorovatelé od té doby považovali za “antisorosovský”  zákon “, neboť jsou právě Sorosovy neziskovky tím, kdo různé politické neziskovky po celém světě velmi štědře dotuje.

V červnu 2020 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že tento zákon porušuje evropské právo:

“Maďarská omezení financování občanských organizací osobami usazenými mimo tento členský stát jsou neslučitelná s právem Unie.”

Soudci v Lucemburku prohlásili, že ustanovení tohoto maďarského práva by na dotčené neziskovky uvalila diskriminační a neodůvodněná omezení. Dne 18. února dala Evropská komise Maďarsku dva měsíce na změnu tohoto zákona.

Organizace občanské společnosti jsou nepostradatelnou součástí našich demokracií. Musíme je podporovat, ne s nimi bojovat,” řekla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která od samého začátku brojila za to, aby Maďarsko zákon zrušilo.

Lex CEU, přijatý v březnu 2017  stanoví, že pro udělování zahraničních diplomů v Maďarsku musí mít univerzita ve své domovské zemi svůj vlastní skutečný kampus. Středoevropská univerzita – americká univerzita založená v té době v Budapešti a financovaná Georgem Sorosem – nebyla schopna tento požadavek splnit, což vedlo k jejímu částečnému přemístění  do rakouského hlavního města.

“To je pobuřující. Americká instituce vyloučená z členské země NATO. Vyhazují evropskou instituci ze země Evropské unie“, řekl její ředitel Michael Ignatieff, ačkoli CEU je ve skutečnosti stále přítomna a aktivní i v Maďarsku.

Maďarský vicepremiér Zsoltan Semjén předložil v úterý 20. dubna maďarskému parlamentu návrh zákona o zrušení zákona o neziskovkách z roku 2017 do 1. července 2021, další návrh zákona také zruší ustanovení o zahraničních univerzitách. Pro maďarskou vládu to zjevně není ústupek, ale jednoduché přizpůsobení maďarských právních předpisů rozhodnutí ESD.

K tomu jen dodávám, že po zadlužení u globálních bank cestou půjček přes EU budou nyní podobně poslušné i další státy a lze očekávat, že dojde i na další oblasti politiky, kde je oficiální politika jakékoli země neslučitelná s tím, co hlásá EU.  Vydíráním se tak nakonec státy EU podvolí třeba i v oblasti původních kvót, které se dnes jen přeměnily v “Migrační pakt EU”, který má být schválen už v květnu spolu se schválením společné sociální politiky….

Zdroj