Svět podle lepšolidí

Mají postupně Velikonoce vymizet z našeho povědomí, aby mohla Evropa přejít na Chrislám?

Slovanka: Na úplný začátek chci podotknout, že sama nevyznávám žádné náboženství, nejsem tedy zastáncem ani jednoho z blízkovýchodních bludů. Nicméně tradice, které jsou spojeny s křesťanstvím, jsou součástí tzv. západního světa. Ostatně, některé svátky jsou ve skutečnosti zasazeny do takového termínu, který plně koresponduje  se slavnostmi pohanskými. Jde například o Vánoce, které se slaví ve zhruba stejnou dobu, kdy se na území Evropy ještě před příchodem křesťanství slavily pohanské svátky zimního slunovratu. V té době šlo o oslavu prodlužujícího se dne a čekání na příchod jara. Velikonoce jsou ostatně prezentovány i jako svátky jara, svátky zrození.

I když nejsem věřící, nemohu nevidět urputnou snahu o islamizaci našeho světa. Za tím cílem byl na post papeže dosazen Bergoglio, jehož hlavním zadáním je převést zejména Evropu na islám, zřejmě cestou mnohdy prezentovaného jakéhosi “přechodného” Chrislámu. Evropa se do značné míry sekularizovala, nyní je na našem kontinentu rekordní počet bezvěrců, nepočítáme-li tedy příchozí muslimy. Náboženství je ovšem skvělým prostředkem ovládání mas, přičemž právě islám, který se od středověku nijak nezměnil a od něhož nelze beztrestně konvertovat, je ideálním prostředkem k tomuto ovládání.

Už druhým rokem se především v Evropě zakazují oslavy Velikonoc. Návazné oslavy ramadánu, který začíná 12.4., už budou probíhat buď ve znamení uvolnění nebo alespoň zavírání očí. Tak, jako se po celou dobu fungování nesmyslných restrikcí v celé západní Evropě jejich dodržování nepožaduje od muslimů, kteří si nadále pořádají své páteční hromadné modlitby. Zatímco rušit muslimy v mešitách si nikdo nedovolí, v případě kostelů tomu tak není, v některých zemích dokonce probíhaly o Velkém pátku razie, jistý polský kněz, žijící v Kanadě, neváhal komando, které by si nikdy nedovolilo vejít do mešity, nazvat gestapem. Je to právě tatáž země, jejíž premiér – i když údajně křtěný katolík – se neváhal jít pomodlit o ramadánu do mešity, Velikonoce však nazval prodlouženým víkendem:

V současné době tak dochází k tomu, že se velikonoční svátky nejen neslaví tak, jako je to běžné, ale přestávají se připomínat. Světové politické špičky tyto svátky zcela záměrně přecházejí a nejde jen o kanadského premiéra. Vzpomínáte si na velikonoční útoky na kostely na Srí Lance, k nimž došlo v roce 2019, tedy před 2 lety? Všichni údajně “zděšení” politici se vyhýbali sebemenší zmínce  o tom, že se jednalo o velikonoční útoky muslimů na křesťany. Přitom mrtvých zde bylo několikanásobně víc, než u předchozích útoků na mešity v Christchurchi na Novém Zélandu. U těchto útoků se ovšem všichni pozastavovali nad islamofobií.

Připomínka Velikonoc – a časem zřejmě i Vánoc – tak postupně zmizí s tím, jak budou s novými generacemi mizet i tyto svátky, které vadí muslimům. Podívejte se dnes na Google. Ten stejně, jako včera, svojí grafikou nijak nepřipomíná, že jsou Velikonoce. Přitom běžně připomíná nejeden svátek, včetně ramadánu, který připomíná poctivě každý rok. Dnes vypadají stránky vyhledávače tak, jako běžný všední den. Bylo tomu tak i včera, ostatně jako každé Velikonoce od roku 2001.

ramadán Google nikdy nezapomene připomenout

Globální firmy se stále více přibližují muslimům a stejně konají také mnozí politici, především ve více islamizovaných zemích Evropy. Likvidace tradic je jedním ze zásadních úkolů globalistů. Tradice, které jsou i ve vztahu k Velikonocům či Vánocům v různých zemích poněkud odlišné, musí zaniknout. Mají-li totiž zaniknout národy a národní státy, pak na to lze jít jedině likvidací jejich tradic.

Povšimněte si, že islám má vše velmi striktně stanoveno v Koránu, nezná hranice, národy a je ve své podstatě velmi totalitní. Je to přesně to, co nyní globalisté potřebují k umravnění lidí, k vyvolání vleklých konfliktů v Evropě i jiných zemích Západu. Islám tak bude stále víc oslavován a propagován. Naopak, tradice, které už v Evropě po staletí zakotvily, budou postupně zakazovány, přehlíženy a s příchodem dalších generací a postupující islamizací zapomínány.

To je hlavním cílem globalistů, kteří nás nyní ovládají přes EU a její slouhy. Blíží se ramadán a už nyní je mi jasné, že politici, kteří záměrně přehlíželi Velikonoce, budou ramadán oslavovat i tehdy, kdy sami nejsou muslimové. Mnohé zavedené restrikce se náhle 12.4. , tedy na začátku ramadánu, uvolní. A globální firmy, jako dlouhodobě aktivistický Google, jistě nezapomenou tento největší muslimský svátek připomenout….

Zdroj