Zahraničí

Martin Konvička: Co dovede epidemie

V poslední době hodně myslím na „ztracenou amazonskou civilizaci“ – jeden z nevětších vědeckých objevů dekády, který ale přechází nepovšimnut, protože se toho prostě děje příliš.

Ještě začátkem tisíciletí byla „amazonská civilizace“ doménou různých záhadologů, akademickou vědou neuznávaných dobrodruhů, šílenců a bláznů. Důkazy z různých vědních oborů se ale postupně hromadily – od výskytu podivných, člověkem upravených půd, přes podivné tvary „přírodních“ vodních kanálů, po bizarní patrnosti ve výskytu stromů a keřů, které jsou poživatelné pro člověka. Nejvíc důkazů ale přineslo letecké snímkování odlesněných partií amazonského „pralesa“ – podivné tvary ukazující na dávnou existenci opevněných vesnic, „měst“ a rituálních okrsků pospojovaných rovnými silnicemi a mosty…

Někdy okolo roku 2015 dala „záhadologům“ za pravdu i seriozní věda. Ukazuje se, že „divoká“ Amazonie bývala hustě zalidněná (0.5 – 1 milion obyvatel se odhaduje na 7 procentech Amazonské nížiny, což jde proti předchozím odhadům, že v předkolumbovských dobách žily v celé Amazonii maximálně 2 miliony lidí). Šlo o rurální civilizaci, stavějící ze dřeva a hlíny – kde v tom kraji brát kámen? – a živou z pěstování tropických plodin a sofistikované akvakultury. Co je však nejšílenější – tahle civilizace zde BYLA JEŠTĚ V 15. STOLETÍ, tedy v době prvních objevitelů. Dává to za pravdu prvním španělským a portugalským cestovatelům, Francisco de Orellanovi a jeho kronikáři Gasparu de Carvajalovi, kteří popisovali bájné Eldorádo, kultivovanou a hustě zalidněnou zemi – a které následující staletí pokládaly za podvodníky.

Když se do oblasti, s odstupem snad pěti generací, Evropané vrátili, našli zde jen nekonečnou džungli…

Je celkem zjevné, co se stalo. „První kontakt“ přinesl evropské nemoci, s nimiž tamní lidé nedokázali bojovat – a protože se jednalo o civilizaci lidnatou a nejspíš propojenou vzájemnými kontakty a obchodem, musela se epidemie šířit jako požár. Když se do oblasti, s odstupem snad pěti generací, Evropané vrátili, našli zde jen nekonečnou džungli… kterou ještě nedávno učebnice popisovaly jako panenskou, člověkem nikdy netknutou.

Nejhrozivější ale je, co tehdejší epidemie udělala s přeživšími. Etnografové pozdějších staletí znali Amazonii jako domov snad nejuzavřenějších, nejxenofobnějších kultur vůbec. Všichni ti lovci lebek, foukačky se smrtícími otrávenými střelami, atd. atp., přece pocházejí – odtud. Nyní už spekuluji, ale dovedu si představit, že hromadné umírání přineslo rychlý civilizační regres. Přežili jen ti, kdo se izolovali, a pro „souseda“ měli otrávenou střelu – a tak až donedávna.